กิจกรรมประกวดเรียงความ CHANG CANCERช่องทางการส่งเรียงความ

•ส่งผลงานมาทาง Inbox Facebook : ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
•ทางอีเมล์ที่ thaianticancer@gmail.com
•ส่งทางไปรษณีย์ที่ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง เลขที่ 213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กติกาการเข้าประกวด

• ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือครอบครัว ไม่จำกัดอายุ โดยส่งได้ท่านละ 1 เรื่อง
• เขียนเป็นเรียงความร้อยแก้วความยาวอย่างน้อย 1 หน้าแต่ไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4 เขียนด้วยมือหรือพิมพ์ (ในกรณีพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษร Cordia New หรือ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16)
• ตั้งชื่อเรียงความโดยต้องมีคำว่า “เปลี่ยน” ในชื่อ
• เนื้อหาต้องสื่อถึง “การเปลี่ยน” เมื่อประสบกับโรคมะเร็ง
• ท้ายเรียงความเขียนชื่อ-สกุล(ผู้เขียน) ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์หรือ Line ID ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประสานงาน


เงื่อนไขเพิ่มเติม :

•เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร
•ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

เกณฑ์การตัดสิน

1. สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อประสบกับโรคมะเร็ง
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้มะเร็ง
3. รูปแบบการนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ
4. การใช้ภาษาที่ดี เช่น กระชับได้ใจความ หรือ ใช้ภาษาเหมาะสม เป็นต้น

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ มูลค่า 36,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ มูลค่า 36,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล

เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ มูลค่า 36,500 บาท

รางวัลประทับใจกรรมการ 1 รางวัล

ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ มูลค่า 36,500 บาท*ผู้ส่งเรียงความทุกคนรับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน


ส่งเรียงความได้ตั้งแต่
26 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 6 คนสุดท้าย
กลางเดือนกันยายน 2560