งานวิจัยและบทความทางการแพทย์

The American Journal of Chinese Medicine, Vol.32, No.2, 2004. USA

Immunomodulating Effects of "Tien-Hsien Liquid" on Peripheral Blood Mononuclear Cells and T-Lymphocytes from Patients with Recurrent Aphthous Ulcerations.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol.11, No.2, 2005. USA.

The Chinese Herbal Medicine Tien-Hsien Liquid Inhibits Cell Growth and Induces Apoptosis in aWide Variety of Human Cancer Cells.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
The American Journal of Chinese Medicine, Vol.33, No.4, 2005. USA.

"Tien-Hsien Liquid" Can Modulate Antigen-Stimulated Cytokine Production by T-Cells Isolated from Patients with Recurrent Aphthous Ulcerations.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Drug Metabolism And Disposition, August 2008, USA.

The Traditional Chinese Herbal Remedy Tian Xian Activates Pregnane X Receptor ans Induces CYP3A Gene Expression in Hepatocytes.

อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Journal of Dental Sciences, Vol.3, No.3, September 2008. TAIWAN, ROC.

“Tien-Hsien” liquid modulates antigen-stimulated cytokine production by T-cells from patients with erosive oral lichen planus.

อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
BMC Cancer Journal, 2010 10:175. ( 30 April 2010 ) UNITED KINGDOM.

Inhibition of metastasis, angiogenesis, and tumor growth by Chinese herbal cocktail Tien-Hsien Liquid.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Chinese Medicine 2010, 5:25 ( 21 July 2010 ), MACAU.

Tian Xian Liquid (TXL) induces apoptosis in HT-29 colon cancer cell in vitro and inhibits tumor growth in vivo.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2011, Article ID 984154. UNITED KINGDOM.

Targeting PML-RAR? and Oncogenic Signaling Pathways by Chinese Herbal Mixture Tien-Hsien Liquid in Acute Promyelocytic Leukemia NB4 Cells.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
SAGE, Integrative Cancer Therapies March 2011; (10) 1. USA.

Regulation of p21, MMP-1, and MDR-1 Expression in Human Colon Carcinoma HT29 Cells by Tian Xian Liquid, a Chinese Medicinal Formula, In Vitro and In Vivo.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Indonesian Journal of Cancer, Apirl 2011, Vol. 2 Indonesia.

Effect to Herbal Therapy on Intracellular Cytokine Expression of CD8Cell in Nasopharingeal Cancer Patients

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Journal of Ethnopharmacology Vol.137 , Issue 1,1 Sept,2011 NETHERLANDS.

Differential effects of anti-metastatic mechanism of Tian-Xian liquid (TXL) Snd its bioactive fractions on human colorectal cancer models.

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 803239 UNITED KINGDOM.

Safety and Efficacy of Tien-Hsien Liquid Practical in Patients with Refractory metastatic Breast Cancer : A Randomized,Double blind, Placebo-Controlled, Parallel Group, Phase IIa Trial

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 617085,10 pages, USA.

Elimination of Cancer Stem-Like "Side Population" Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture "Tien-Hsien Liquid"

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
SAGE, Integrative Cancer Therapies, June 2016; USA.

Comprehensive and Holistic Analysis of HT-29 Colorectal Cancer Cells and Tumor-Bearing Nude Mouse Model: Interactions Among Fractions Derived From the Chinese Medicine Formula Tian Xian Liquid in Effects on Humen Colorectal Carcinoma

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
SAGE, Integrative Cancer Therapies, June 2016; USA.

Chinese Herbal Mixture, Tien-Hsien Liquid Augments the Anticancer Immunity in Tumor Cell-Vaccinated Mice

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม
SAGE, Integrative Cancer Therapies, June 2016; USA.

Chinese Herbal Mixture, Tien-Hsien Liquid, Induces G2/M Cycle Arrest and Radiosensitivity in MCF-7 Human Breast Cancer Cells through Mechanisms Involving DNMT1 and Rad51 Downregulation

The Paper had accepted and registered on U.S. National Certer for Biotechnology Information, National Library of Medicine
อ่านงานวิจัยฉบับเต็ม

โดยตั้งแต่ปี 1998 บริษัท เฟยดา จำกัด สาขาประจำประเทศไทย เริ่มดำเนินงานนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรเทียนเซียนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

อ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์ Tian Xian

ยาน้ำเทียนเซียน

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Tian Shun

จื่อเค้อเจียวหนัง

อัวะลู่เจียวหนัง

เก็กฮวยกวักเม้งเจียวหนัง

ปู่เซินเจียวหนัง

อุ้ยเจียวหนัง

ซึงเถี่ยเจียวหนัง

เซียวซุ่นเจียวหนัง

เหวยเซินเจียวหนัง

ติดต่อเรา

02-264-2217
เวลาทำการ 08.30 น.-17.00 น.
[email protected]
213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

Copyright © 2020 บริษัท เฟยดา จำกัด. All rights reserved.