เสริมภูมิคุ้มกัน วิธีพื้นฐานในการป้องกันโรคมะเร็ง


 

เสริมภูมิคุ้มกัน วิธีพื้นฐานในการป้องกันโรคมะเร็ง       ระบบภูมิคุ้มกันเป็นเหมือนมันสมองที่สองของมนุษย์ สามารถหยั่งรู้การรุกรานของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส จากรายงานการวิจัยบ่งชี้ว่า เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายมีผลต่อการต้านอนุมูลอิสระและการต้านความชรา ดังนั้นการเสริมภูมิคุ้มกันจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกัน ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงสาเหตุการเกิดโรคของมนุษย์ ซึ่งผลของการศึกษาค้นคว้าในวงการแพทย์ในระยะหลายปีมานี้แสดงให้เห็นว่า

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์มีดังต่อไปนี้

       1. เชื้อสาย พันธุกรรรม

       2. ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง หรือไม่สมดุล

       3. มีอนุมูลอิสระมากเกินไป

       4. สมรรถภาพของอวัยวะที่มีนห้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายสิ่งต่างๆในร่างกาย เช่น ตับ ไต และปอด เป็นต้น เสื่อมถอยลง

       5. ฮอร์โมนในร่างกายเสื่อมคุณภาพ

       6. พลังงานในร่างกายไม่เพียงพอหรือศักยภาพของประจุไฟฟ้าสูญเสียความสมดุล

       7. สาเหตุอื่นๆ เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค เนื่องจากภูมิคุ้มกันเสื่อมถอย ภูมิคุ้มกันขาดความสมดุลหรือมีอนุมูลอิสระมากเกินไป จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์ ดังนั้นเงื่อนไขที่สำคัญในการ ต้านความชราหรือการป้องกันโรคมะเร็งจึงอยู่ที่ภูมิคุ้มกันและอนุมูลอิสระ

       ในความเป็นจริง เพียงแต่เราสามารถเสริมและปรับระบบภูมิคุ้มกันขจัดอนุมูลอิสระ ขจัดพิษร้ายต่างๆ โรคภัยไข้เจ็บกว่าร้อยล่ะ 85 ของมนุษย์ก็จะสามารถป้องกันได้ ซึ่งตรงกับที่หลักแพทย์แผนจีนที่กล่าวว่า "ผดุงสิ่งที่ดีที่ชอบธรรม ขจัดสิ่งเลวร้าย" เมื่อ "ขจัดสิ่งเลวร้าย" ได้ ย่อมเป็นผลดีต่อ "การผดุงสิ่งที่ดีงามที่ชอบธรรม" ตามมา 

       ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์หรือที่เรียกกันว่า “มันสมองที่สอง” จะส่งสัญญาณล่วงหน้าหากเกิดความผิดปกติ เพราะมันสามารถรับสัญญาณที่ถูกกระตุ้น ซึ่งระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทใกล้เคียงไม่สามารถรับรู้ได้ เช่น การกระตุ้นพิเศษของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรคต่างๆ เนื้องอกและตัวต้านพิษ แล้วทำการแปรเปลี่ยนการกระตุ้นเหล่านี้ให้กลายเป็นสัญญาณของเม็ดเลือดขาว ได้แก่ พวก ไซโตไคน์ (Cytokine) ไปมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ให้ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา

       สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ในยาสมุนไพรจีน นอกจากมีธาตุบำรุงแล้ว ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดสารอินเตอร์เฟอร์รอน (Interferon) ซึ่งช่วยขยายผลในการปรับภูมิคุ้มกันและขยายบทบาทในการต้านความชราและป้องกันโรคมะเร็ง เช่น หลินจือ เห็ดหัวลิง เป็นต้น 

        การมีอายุยืนร้อยปี ไม่ใช่เรื่องยาก ในทางชีววิทยา หากเปรียบเทียบในบรรดาสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอายุของมนุษย์นั้นยืนยาวที่สุด แต่ในชีวิตจริงของมนุษย์ สมรรถภาพของระบบภูมิคุ้มกันนั้นย่อมลดต่ำลงไปตามอายุ โรคมะเร็งกับโรคภายในต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นตามอายุเช่นกัน จากการค้นคว้าทางชีววิทยา อายุสูงสุดของมนุษย์สามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งร้อยปีขึ้นไป แต่มนุษย์และเชื้อสายพันธุ์ใกล้เคียง อายุจะยืนยาวมากน้อยเพียงใดจะเกี่ยวพันกับปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ในบรรดาสารต้านอนุมูลอิสระ มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งเรียกว่า SOD (Superoxide Dismutase) ถือว่าเป็นเอนไซม์สำหรับการป้องกันที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่ง เคยมีการทดลองความเข้มข้นของ SOD ในสมอง ตับและหัวใจของสัตว์ชั้นสูง 12 ชนิด กับสัตว์ที่ใช้ฟันกัดเคี้ยว 2 ชนิด พบว่าปัจจัยในการกำหนดเพดานอายุสูงสุดของสัตว์เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการต้านอนุมูลอิสระและการไหลเวียนภายในร่างกายเป็นสำคัญ

ที่มา : หนังสือ กินให้เกิดภูมิคุ้มกัน โดย ดร.แอนดี้ ชุน