มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายของผู้หญิงไทย...ที่ป้องกันได้!
5 JUN 2561 VIEW: 1258

มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายของผู้หญิงไทย...ที่ป้องกันได้!

หากพูดถึง “มะเร็ง” เราย่อมรู้ดีถึงความรุนแรงของตัวโรค ซึ่ง “มะเร็งปากมดลูก” คือโรคมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย...และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยหญิงทั่วโลก เฉลี่ยสูงถึง 7 คนต่อวัน! ด้วยเหตุผลนี้ “โรคมะเร็งปากมดลูก” จึงเป็นอีกโรคร้ายแรงที่เราควรทำความรู้จักแบบเจาะลึก เพราะหากรู้เท่าทัน...เราก็สามารถรักษาโรคนี้ได้

ไวรัส HPV สาเหตุการเกิด “มะเร็งปากมดลูก”

"มะเร็งปากมดลูก" ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ แต่มีสาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อไวรัส โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า.. 99.7% ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก จะตรวจพบเชื้อไวรัสที่เรียกว่า เอชพีวี (Human Papillomavirus) ซึ่งมีอยู่หลากสายพันธุ์ โดยมากจะไม่มีอันตราย...จะมีเพียงประมาณ 30 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณอวัยะเพศของหญิงและชาย โดยการติดเชื้อ HPV จะพบบ่อยที่สุดในผู้หญิงช่วงอายุ 18-28 ปี หรือผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ทำให้เรามักจะพบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 35-50 ปี เนื่องจากระยะเวลาของการติดเชื้อจน กระทั่งป่วยเป็นโรคจะใช้เวลานานนับ 10 ปี

ถึงอันตราย แต่ “มะเร็งปากมดลูก” ก็ป้องกันได้นะ!

1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย เพื่อลดช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ดังนั้น วัยรุ่นจึงนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ HPV จากพฤติกรรมของการมีเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน 

2. ให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

    - แปปสเมียร์ (Pap smear) เป็นการตรวจภายในร่วมกับการตรวจทางเซลล์วิทยา โดยในปัจุบันสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

    - ThinPrep เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเหมือนกับแปปสเมียร์ เพียงแต่การตรวจ ThinPrep จะให้ผลการตรวจที่ละเอียดกว่า แพทย์จึงมักแนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจด้วยวิธีนี้

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก...อีกทางเลือกลดเสี่ยงโรคร้าย

จากการค้นพบสาเหตุและวิทยาการของการแพทย์สมัยใหม่ นำมาสู่การพัฒนาเป็นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (6,11,16,18) ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% ในส่วนที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่สำคัญ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US. FDA) ได้ให้การรับรองว่า  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้...สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์หลักได้ 100% หากได้รับวัคซีนก่อนมีการติดเชื้อ  นอกจากนี้ วัคซีนดังกล่าวยังสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีชนิดที่ไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง แต่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศได้อีกด้วย โดยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้ สามารถฉีดให้กับเด็กผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป

 

ด้วยค่านิยมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อน นอกจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้ว “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” ก็นับว่ามีความสำคัญ โดยผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ทุกช่วงอายุ รวมทั้งผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกๆ ปี เพราะหากตรวจพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเร็ว...ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาล พญาไท

 
ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรีกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ