Patient & Care giver
                            กำลังใจดีๆ จากเพื่อน.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
 ข่าวประชาสัมพันธ์
                    ติดตามข่าวสารดีๆ กับเราได้ที่นี่.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
 สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ติดต่อเรา เท่านั้น!
                            Tianxian Family มีสิ่งดีๆ รอมอบให้คุณ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
 โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
                            Tianxian Family มีสิ่งดีๆ รอมอบให้คุณ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
                                                                                                                                          THAI   ENGLISH  worldwide :

 
 
 


Topic :  รู้จักมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหาร


        มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นตรงบริเวณเยื่อบุภายในโพรงกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบบ่อยทั้งในเพศหญิงและเพศชาย มักพบ ระหว่าง อายุ 40-45 ปี มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นพยายามตรวจหาโรคนี้ตั้งแต่ในระยะที่ไม่มีอาการ ซึ่งทำให้ลดอัตราการตายลง มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการวินิจฉัยโรคในระยะแรกเริ่ม


มะเร็งกระเพาะอาหาร


ปัจจัยเสี่ยง
:


     • อาหาร การรับประทานอาหารหมักดอง อาหารตากเค็ม รมควัน รสเค็มจัด การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า เป็นประจำ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น การรับประทานผลไม้สดและผัก ช่วยลดความเสี่ยงลง การสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น

     • โรคพันธุกรรมบางชนิด เช่น Hereditary nonpolyposis (HNPCC หรือ lynch syndrome) และ familial adenomatous polyposis (FAP) อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น

     • เชื้อแบคทีเรีย เชื้อเฮริโคแบคเตอร์ ไพโลรี (Helicobacter pylori) ที่ทำให้เกิดการอักเสบ และเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น

     • ประวัติการผ่าตัดและการเป็นโรคบางชนิด เช่นผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีโรคเลือดจางบางชนิด (Pernicious anemia) หรือโรคที่ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร (Achlorhydria) มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารสูงขึ้น


อาการและอาการแสดง (Signs and Symptoms) :


     • เบื่ออาหาร
     • น้ำหนักลด ผอมลง
     • ปวดท้อง แน่นท้อง บริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ เหนือสะดือ
     • ท้องอืดผิดปกติ
     • คลื่นไส้อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด
     • กลืนอาหารลำบาก
     • ถ่ายอุจจาระดำ
     • บางครั้งอาจคลำพบก้อนที่ลิ้นปี่ มีอาการตับโต บางรายมะเร็งกระจายไปที่ปอดอาจเกิดอาการหอบเหนื่อยได้ หรืออาจมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้าซ้ายโต ในกรณีที่มะเร็งลุกลามมากแล้ว


การวินิจฉัยโรค
:


     1. การซักประวัติ
     2. การตรวจร่างกาย
     3. การเจาะเลือดตรวจเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็ง CEA และ CA 19-9
     4. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Upper Endoscopy) โดยการสอดใส่สายยางเล็กที่มีเลนส์ และแสงไฟ ส่องกล้องเข้าไปทางปาก และตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ
     5. การตรวจทางรังสีวินิจฉัย เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของปอดและช่องท้อง
     6. การตรวจสแกนกระดูกเมื่อสงสัยว่ามีการกระจายไปที่กระดูก


การรักษา :
 


     การผ่าตัด (Surgery)
เป็นวิธีการรักษาหลัก สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นเฉพาะที่ ซึ่งอยู่ในระยะที่ผ่าตัดได้ การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Gastrectomy) ในผู้ป่วยมะเร็งแต่ละระยะจะมีผลต่ออัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีแตกต่างกันมาก และพบว่ามีปัจจัยที่ทำให้การพยากรณ์โรคไม่ดีในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 80 ปี ระยะของโรคที่เป็นระยะที่ 4 และตำแหน่งของเนื้องอกที่อยู่บริเวณ Cardia


     รังสีรักษา (Radiotherapy)
ปัจจุบันรังสีรักษามีข้อบ่งชี้ในการให้ร่วมกับยาเคมีบำบัด เสริมภายหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่เป็นเฉพาะที่ โดยสามารถลดการกลับเป็นซ้ำของโรคภายหลังการผ่าตัด และยืดชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว


     เคมีบำบัด (Chemotherapy)
เคมีบำบัดเป็นการใช้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปที่ก้อนเนื้อร้ายทั่วร่างกาย จุดประสงค์ของการใช้เคมีบำบัด ก็เพื่อไปทำลายเซลล์ มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด หยุดยั้งการเจริญเติบโต หรือลดอาการที่เกิดจากมะเร็ง การให้เคมีบำบัดอาจจะถูกใช้ร่วมกับการฉายรังสี 
     ยาเคมีบำบัดที่ใช้อาจถูกให้โดยการรับประทานหรือฉีดเข้าเส้นเลือด ยาที่เข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยจึงอาจได้รับผลข้างเคียงจากยา ซึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของยาที่ใช้ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ความรู้สึกไม่อยากอาหาร ท้องเสีย อ่อนเพลีย เม็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย ชาตามปลายมือหรือเท้า ผมร่วง และสีผิวหรือเล็บคล้ำขึ้น ผลข้างเคียงส่วนใหญ่จะหมดไปเมื่อหยุดการใช้ยา

การตรวจติดตามผลหลังการรักษา : 

     หลังจบการรักษา ควรมีการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็ง CEA และ CA 19-9 เพื่อติดตามการเติบโตของเซลล์มะเร็งที่อาจเกิดซ้ำ


โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร


การดูแลและการป้องกัน :


     • ควรระวังการมีแผลในกระเพาะอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของหมักดอง ของปิ้งย่าง งดการสูบบุหรี่ /ดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารเป็นเวลา หากพบว่ามีอาการต้องรับการรักษาและดูแลตนเองให้ถูกต้อง
     • ตรวจสุขภาพประจำปี หากได้รับการตรวจพิเศษในกระเพาะอาหาร และพบเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori ต้องรับการรักษาให้หายเป็นปกติ
     • ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาจจำเป็นต้องตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งโดยเฉพาะตัวบ่งชี้ CEA และ CA 19-9* ขอข้อมูลการรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารโดยละเอียด ฟรี! 
   คลิกที่นี่ หรือ
โทร.087-670-3254
เข้าชม : 6097
 
 
 
 
มะเร็งต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อช่วยผลิตสารคัดหลั่งและฮอร์โมน เพื่อกระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของร่างกาย แต่บางครั้งมันก็เป็นมะเร็ง
สาเหตุการเกิดมะเร็งปอด
นอกจากบุหรี่และยาสูบที่เป็นสาเหตุหลักแล้ว รู้หรือไม่การหายใจไอน้ำมันน้ำมันทอดซ้ำเข้าไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งปอด
มารู้จัก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งระบบเลือดที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทยและในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งในคนไทย
มะเร็งต่อมไทรอยด์
มีก้อนที่คอโดยไม่มีอาการปวด ระวังอาจเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์
มะเร็งในเด็ก
มะเร็งสามารถเกิดขึ้นกับทุกวัย แม้แต่กับเด็กเล็กอายุยังไม่ถึงปี
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร รู้ทัน รู้เร็ว รักษาได้
หลอดอาหาร กระเพาะ ตับ ลำไส้ ส่วนใหญ่เกิดมะเร็งจากพฤติกรรมประจำวัน หากรู้ทันก็สู้ได้
มะเร็งร้ายในบ้าน
บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ท่านทราบหรือไม่ว้าถ้าดูแลหรือสร้างบ้านไม่ถูกต้องอาจเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายหลายชนิดรวมทั้ง \\\"โรคมะเร็ง\\\"
ภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็ง
เป็นภูมิคุ้มกันที่ผ่านทางรกจากแม่สู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ ส่วนใหญ่เป็น IgG ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลง และหมดไปเมื่อทารกอายุ 6 เดือน
รู้จัก T-cell
T-cell (ทีเซลล์) เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันชนิด lymphocyte ที่ทำหน้าที่แข็งขันที่สุด ซึ่งยาจีนมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นได้
โรคมะเร็งตามแนวคิดแพทย์จีน
แพทย์จีนถือว่ามะเร็งเป็นโรคที่สภาพร่างกายเป็นตัวก่อให้มันเกิดขึ้นมา การรักษามะเร็งของแพทย์จีนจึงไม่เน้นเฉพาะเนื้องอก แต่จะดูแลร่างกายโดยรวมทั้งหมด
การตรวจแป๊บสเมียร์ (Pap Smear Test)
เป็นการตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ง่ายมาก ใช้ เวลาเพียง 2-3 นาที และไม่เจ็บปวดแต่อย่างใด ช่วยให้รู้เร็วรักษาเร็ว
รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อย เป็นอันดับ 3 รองลงมาจากมะเร็งปอดและมะเร็งปากมดลูก นิสัยการบริโภคถือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้
รู้จักมะเร็งหลังโพรงจมูก
มะเร็งหลังโพรงจมูกยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน อาการที่แสดงก่อนพบว่าเป็นมีหลายอย่าง เช่น มีก้อนที่คอ อาการทางจมูก ทางหู หรือระบบประสาท เป็นต้น
รู้จักมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทย และพบมากในช่วงอายุ 35-60 ปี แต่มะเร็งปากมดลูกสามารถ
รู้จักมะเร็งปอด
มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย และสาเหตุไม่ได้มาจากการสูบบุหรี่เท่านั้น
 
 
   
 


Copyright @ 2010
FEIDA CO., LTD. All rights reserved.213/5 Asoke Tower., 6 Flr.,Sukhumvit 21 Rd.,North Klongtoey.,Wattana., Bangkok 10110
E-mail: info@feidathai.com
 Checkmail

มะเร็ง ยาน้ำเทียนเซียน สมุนไพรจีน ยาจีน โรคมะเร็ง    สถิติเว็บไซต์   * เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer *