รู้จักมะเร็งกระเพาะอาหาร


มะเร็งกระเพาะอาหาร


        มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นตรงบริเวณเยื่อบุภายในโพรงกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบบ่อยทั้งในเพศหญิงและเพศชาย มักพบ ระหว่าง อายุ 40-45 ปี มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นพยายามตรวจหาโรคนี้ตั้งแต่ในระยะที่ไม่มีอาการ ซึ่งทำให้ลดอัตราการตายลง มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการวินิจฉัยโรคในระยะแรกเริ่ม


มะเร็งกระเพาะอาหาร


ปัจจัยเสี่ยง
:


     • อาหาร การรับประทานอาหารหมักดอง อาหารตากเค็ม รมควัน รสเค็มจัด การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า เป็นประจำ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น การรับประทานผลไม้สดและผัก ช่วยลดความเสี่ยงลง การสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น

     • โรคพันธุกรรมบางชนิด เช่น Hereditary nonpolyposis (HNPCC หรือ lynch syndrome) และ familial adenomatous polyposis (FAP) อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น

     • เชื้อแบคทีเรีย เชื้อเฮริโคแบคเตอร์ ไพโลรี (Helicobacter pylori) ที่ทำให้เกิดการอักเสบ และเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น

     • ประวัติการผ่าตัดและการเป็นโรคบางชนิด เช่นผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีโรคเลือดจางบางชนิด (Pernicious anemia) หรือโรคที่ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร (Achlorhydria) มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารสูงขึ้น


อาการและอาการแสดง (Signs and Symptoms) :


     • เบื่ออาหาร
     • น้ำหนักลด ผอมลง
     • ปวดท้อง แน่นท้อง บริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ เหนือสะดือ
     • ท้องอืดผิดปกติ
     • คลื่นไส้อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด
     • กลืนอาหารลำบาก
     • ถ่ายอุจจาระดำ
     • บางครั้งอาจคลำพบก้อนที่ลิ้นปี่ มีอาการตับโต บางรายมะเร็งกระจายไปที่ปอดอาจเกิดอาการหอบเหนื่อยได้ หรืออาจมีต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้าซ้ายโต ในกรณีที่มะเร็งลุกลามมากแล้ว


การวินิจฉัยโรค
:


     1. การซักประวัติ
     2. การตรวจร่างกาย
     3. การเจาะเลือดตรวจเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็ง CEA และ CA 19-9
     4. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Upper Endoscopy) โดยการสอดใส่สายยางเล็กที่มีเลนส์ และแสงไฟ ส่องกล้องเข้าไปทางปาก และตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ
     5. การตรวจทางรังสีวินิจฉัย เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของปอดและช่องท้อง
     6. การตรวจสแกนกระดูกเมื่อสงสัยว่ามีการกระจายไปที่กระดูก


การรักษา :
 


     การผ่าตัด (Surgery)
เป็นวิธีการรักษาหลัก สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นเฉพาะที่ ซึ่งอยู่ในระยะที่ผ่าตัดได้ การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Gastrectomy) ในผู้ป่วยมะเร็งแต่ละระยะจะมีผลต่ออัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีแตกต่างกันมาก และพบว่ามีปัจจัยที่ทำให้การพยากรณ์โรคไม่ดีในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 80 ปี ระยะของโรคที่เป็นระยะที่ 4 และตำแหน่งของเนื้องอกที่อยู่บริเวณ Cardia


     รังสีรักษา (Radiotherapy)
ปัจจุบันรังสีรักษามีข้อบ่งชี้ในการให้ร่วมกับยาเคมีบำบัด เสริมภายหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่เป็นเฉพาะที่ โดยสามารถลดการกลับเป็นซ้ำของโรคภายหลังการผ่าตัด และยืดชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว


     เคมีบำบัด (Chemotherapy)
เคมีบำบัดเป็นการใช้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปที่ก้อนเนื้อร้ายทั่วร่างกาย จุดประสงค์ของการใช้เคมีบำบัด ก็เพื่อไปทำลายเซลล์ มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด หยุดยั้งการเจริญเติบโต หรือลดอาการที่เกิดจากมะเร็ง การให้เคมีบำบัดอาจจะถูกใช้ร่วมกับการฉายรังสี 
     ยาเคมีบำบัดที่ใช้อาจถูกให้โดยการรับประทานหรือฉีดเข้าเส้นเลือด ยาที่เข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยจึงอาจได้รับผลข้างเคียงจากยา ซึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของยาที่ใช้ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ความรู้สึกไม่อยากอาหาร ท้องเสีย อ่อนเพลีย เม็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย ชาตามปลายมือหรือเท้า ผมร่วง และสีผิวหรือเล็บคล้ำขึ้น ผลข้างเคียงส่วนใหญ่จะหมดไปเมื่อหยุดการใช้ยา

การตรวจติดตามผลหลังการรักษา : 

     หลังจบการรักษา ควรมีการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็ง CEA และ CA 19-9 เพื่อติดตามการเติบโตของเซลล์มะเร็งที่อาจเกิดซ้ำ


โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร


การดูแลและการป้องกัน :


     • ควรระวังการมีแผลในกระเพาะอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของหมักดอง ของปิ้งย่าง งดการสูบบุหรี่ /ดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารเป็นเวลา หากพบว่ามีอาการต้องรับการรักษาและดูแลตนเองให้ถูกต้อง
     • ตรวจสุขภาพประจำปี หากได้รับการตรวจพิเศษในกระเพาะอาหาร และพบเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori ต้องรับการรักษาให้หายเป็นปกติ
     • ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาจจำเป็นต้องตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งโดยเฉพาะตัวบ่งชี้ CEA และ CA 19-9* ขอข้อมูลการรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารโดยละเอียด ฟรี! 
   คลิกที่นี่ หรือ
โทร.087-670-3254