VDO

ครั้งแรกกับการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ของสมุนไพรจีน

5 OCT. 2561 VIEW: 746


ไม่หมดหวังต่อสู้กับมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีน

5 OCT. 2561 VIEW: 269


อาหารกับผู้ป่วยมะเร็ง โดย ดร.กมล ไชยสิทธิ์ Part 1

3 OCT. 2561 VIEW: 330


อาหารกับผู้ป่วยมะเร็ง โดย ดร.กมล ไชยสิทธิ์ Part 2

3 OCT. 2561 VIEW: 258


10 ปี กับ มะเร็งเต้านม

3 OCT. 2561 VIEW: 257


สมุนไพรกับแนวคิดของหมอมะเร็ง

2 OCT. 2561 VIEW: 315


ภูมิคุ้มกัน&มะเร็ง

2 OCT. 2561 VIEW: 276


มะเร็งคืออะไร อยู่ในร่างกายและเติบโตได้อย่างไร???

2 OCT. 2561 VIEW: 284


พูดคุยกับ ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว

19 SEP 2561 VIEW: 578


สมุนไพรจีนทางเลือกเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

19 SEP 2561 VIEW: 290


เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง สาเหตุมะเร็งกำเริบซ้ำ

19 SEP 2561 VIEW: 272


ยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ด้วยสมุนไพรจีน

19 SEP 2561 VIEW: 241


<- 3/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>