ความต่างของมะเร็งระยะต่าง ๆ
26 JUN 2562 VIEW: 909

     ปัจจุบัน ‘โรคมะเร็ง’ คือ โรคร้ายที่คร่าชีวิตประชากรโลกได้มากที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ที่สำคัญยังสามารถพบได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย โดยมะเร็ง 6 ชนิดที่พบมากที่สุดในโลก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับและมะเร็งปากมดลูก ฉะนั้นหากพบว่าความผิดปกติในปกติในร่างกาย เช่น มีก้อนเนื้อเกิดขึ้นตามร่างกาย ร่างกายมีจ้ำเลือดขึ้น เลือดกำเดาไหล ไอเรื้อรัง มีไข้ต่ำโดยไม่มีสาเหตุ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดหลังเรื้อรัง เหงื่อออกกลางคืนมากผิดปกติ เป็นต้น ควรรับเข้ารับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดไหนหรือกำลังเข้าสู่ระยะใด ซึ่งทั่วไปแล้วแพทย์จะแบ่งระยะของโรคมะเร็งออกทั้งสิ้นเป็น 5 ระยะดังนี้

• มะเร็งระยะที่ 0 สำหรับในระยะยังไม่ถูกจัดเป็นโรคมะเร็งที่แท้จริง เพราะเป็นเพียงระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็งและยังไม่มีการลุกลามเพิ่มขึ้น  
• มะเร็งระยะที่ 1 เป็นระยะที่มีการพบก้อนเนื้อร้ายหรือแผลมะเร็งแต่ยังคงมีขนาดเล็กและไม่มีการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่น ๆ ของเนื้อเยื่ออวัยวะ
• มะเร็งระยะที่ 2 เป็นระยะที่ก้อนเนื้อหรือแผลมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นและเริ่มลุกลามในเนื้อเยื่อของอวัยวะที่เกิดโรค
• มะเร็งระยะที่ 3 เป็นระยะที่ก้อนเนื้อหรือมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นและลุกลามไปยังเนื้อเยื่อของอวัยวะข้างเคียงหรือกระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง
• มะเร็งระยะที่ 4 เป็นระยะที่มะเร็งมีขนาดโตมาก ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อของอวัยวะใกล้เคียงและการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกายผ่านทางกระแสเลือดและน้ำเหลือง ทำให้มีการเรียกมะเร็งในระยะนี้ว่า ระยะแพร่กระจาย

     ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่การเกิดโรคมะเร็งจึงควรรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญต้องเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอ  เพราะหากตรวจพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แพทย์จะได้ทำการประเมินอาการและรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการหายจากโรคมะเร็งมากกว่าการตรวจพบโรคมะเร็งในระยะลุกลาม

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเทียนเซียน / สั่งซื้อกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ