มหาวิทยาลัยดังไต้หวันทดลองยาจีนต้านมะเร็งในมนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรก
28 JAN. 2556 VIEW: 6065


       จากข่าวดังในหนังสือพิมพ์ผิงกว่อยื่อเป้า (Apple Daily) ที่ไต้หวันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทดลองยาจีนในมนุษย์ครั้งแรกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน พบว่ายาจีนให้ผลมะเร็งฝ่อลง โดยข่าวดังกล่าวสร้างกระแสตื่นตัวอย่างมากในไต้หวัน ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของ ดร.ไมค์ ซุน แพทย์ชาวไต้หวันผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งโดยแพทย์ทางเลือก ได้ให้รายละเอียดดังนี้


ผลการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ของยาจีน THL-P (Tien Hsien Liquid-P) ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวอย่างมาก ผมคิดว่ามีอยู่ 3 เหตุผล

       ข้อแรก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลของรัฐ นักเรียนเก่งๆ ทั้งหลาย หวังที่จะได้ทำงานที่นี่ ดังนั้นโรงพยาบาลนี้อยู่ในอันดับสูงมากของไต้หวัน

       ข้อสอง กว่า 115 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่เคยวิจัยเกี่ยวกับยาจีนมาก่อน ยิ่งไม่เคยทดลองยาจีนทางคลินิกในมนุษย์มาก่อน แต่ยาจีน THL-P ได้ทำลายบันทึกประวัติศาสตร์ 115 ปี ของโรงพยาบาล นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทดลองทางคลินิคในมนุษย์ของยาจีน ซึ่งผมคิดว่าพิเศษมาก

       ข้อสาม ตัวยาจีน THL-P เองมีความโดดเด่นในไต้หวันอยู่แล้ว คนจำนวนมากได้รับรู้รายงานที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งของยานี้ ล้วนแต่ประหลาดใจ นึกไม่ถึงว่าครั้งนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ทดลองยาจีน THL-P อย่างเป็นประวัติการณ์ ผลการทดลองก็ประสบความสำเร็จมาก ยังได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง
ดังนั้น หลังจากรายงานผลออกมาแล้วจึงเกิดกระแสตื่นตัวอย่างมาก ดังเหตุผลข้างต้น 3 ข้อ ในความคิดเห็นของผมครั้งนี้การทดลองคลินิกในมนุษย์ของยาจีน THL-P ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้ทำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ระยะสุดท้าย เป็นหลัก

       ผู้
ป่วยเหล่านี้ล้วนไม่สามารถรักษาตามวิธีหลักได้แล้ว พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนผ่านการรักษาตามระบบมาแล้ว ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง การรักษามุ่งเป้า ฮอร์โมนบำบัด แต่ผลตอบสนองไม่ดี อาการป่วยแย่ลงมากๆ การพยากรณ์โรคไม่ดีขึ้น จนผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษาใดๆ อีก

       ผู้ป่วยเหล่านี้จึงเข้าข่ายการทดลองทางคลินิกของยาจีน THL-P อาจพูดได้ว่าประวัติผู้ป่วยที่ถูกรับเข้าทดลองยาจีน THL-P นั้น ไม่มีวิธีการรักษาที่ดีอื่นๆ แล้ว พูดถูกต้องยิ่งขึ้น คือ เป็นผู้ป่วยที่ต้องทบทวนเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต ภายใต้เงื่อนไขนี้ ในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 18 เดือน ยาจีน THL-P สามารถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเข้าโครงการ 44 คน ผ่านเกณฑ์การทดลองทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้ง Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group

       ผู้ป่วย 44 คน ผ่านการสุ่มมา 30 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้ยาจีน THL-P นอกนั้น 14 คน ใช้ยาหลอก ในผู้ป่วย 30 คน ได้ให้ใช้ยาจีน THL-P 6 เดือน โดยใช้ยาวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ซีซี หลังจากผ่านไป 6 เดือน สถิติของเราพบว่า ในกลุ่มใช้ยา 30 คน มี 20 กว่าคน ใช้ยาได้เกิน 4 เดือน แต่ในกลุ่มที่ใช้ยาหลอก 14 คน ไม่มีผู้ป่วยใช้ยาได้เกิน 2 เดือน แม้แต่คนเดียว แสดงว่าหลังจากผู้ป่วยใช้ยาจีน THL-P พวกเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่ามีส่วนช่วยได้ จึงใช้ต่อเนื่องระยะยาว


มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลการทดลองครั้งนี้


       ข้อแรก มีความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือไม่ นี่เป็นตัวชี้วัดหลัก โดยวัดความรู้สึกของผู้ป่วยเองแล้วจดบันทึก
       ข้อสอง ตรวจผลเลือด โดยนับจำนวนเซลล์ต่อมน้ำเหลือง เพื่อสังเกตว่าประสิทธิภาพถูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหรือไม่
       ข้อสาม มีการบันทึกว่า เมื่อใช้ยาแล้วผู้ป่วยมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีหรือไม่
       ข้อสี่ ได้สังเกตข้อแตกต่างของผู้ป่วยก่อนและหลังใช้ยา นอกจากนี้ยังประเมินข้อแตกต่างของกลุ่มใช้ยาจีน THL-P กับกลุ่มใช้ยาหลอก


       หลังจากใช้มาตรฐาน 4 ข้อ ในการประเมินผล พบว่าผู้ป่วย 30 คน ที่ใช้ยาจีน THL-P มีมากกว่า 20 คน พอใจมากกับคุณภาพชีวิตของตนเอง และจำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกันของพวกเขาดีกว่ากลุ่มใช้ยาหลอกอย่างมาก น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5-2 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้ยาก็ได้ผลดีเยี่ยมกว่ากลุ่มใช้ยาหลอกอย่างชัดเจน

 

     

 

     ครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สิ่งที่น่ายินดีมากอีกอย่าง คือ ตามประวัติการป่วยของกลุ่มใช้ยา 30 คน เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงมี 28 คน ที่ตัดเต้านมแล้ว ทำให้ไม่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อได้ แต่ในนี้มี 2 คน ยังไม่ได้ตัดก้อนเนื้อออก หลังจากใช้ยาจีน THL-P จึงได้วัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อ ผลปรากฏว่า 1 ในนี้ ก้อนฝ่อเล็กลงเกือบ 50% ส่วนที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองที่คอก็หายไปหมด ส่วนอีกคนหลังจากใช้ยาจีน THL-P พบว่าก้อนไม่เนื้อคงที่ไม่โตขึ้น


       ดังนั้น สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มผู้ใช้ยาได้ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง เพราะผู้ป่วย 2 คน ที่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนมะเร็งได้ ล้วนได้ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนได้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า การทดลองทางคลินิกนี้ได้ผลในระดับสูงมาก จุดนี้เรามีความพึงพอใจมากต่อผลการทดลอง ทุกคนล้วนให้ความสนใจ มันหมายถึง ยาจีนไม่เพียงแต่ปรับภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงแต่แก้ไขคุณภาพชีวิต แต่ในการทดลองทางคลินิก มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งอย่างชัดเจน และเป็นการทดลองในมนุษย์ ไม่ใช่การทดลองธรรมดาๆ ในสัตว์ทดลอง


เหตุผลสำคัญที่การทดลองทางคลินิกครั้งนี้ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เลือกทำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

       เพราะกรุงไทเปเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมมากที่สุดในโลก และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดจำนวนลง ผลการรักษาของผู้ป่วยส่วนมากก็ไม่ดี ดังนั้น เราจึงหวังว่าจะมีหลักฐานมากขึ้นที่จะแสดงให้เห็นว่า สำหรับมะเร็งเต้านมนั้น ยาจีน THL-P ใช้การทดลองทางคลินิกพิสูจน์แล้ว


       แต่ในความเป็นจริง ยาจีน THL-P มีประวัติมา 21 ปีแล้ว ใน 30 กว่าประเทศ จากประสบการณ์อันยาวนานที่เราได้เฝ้าสังเกตการณ์ มะเร็งเต้านมนับว่าไม่ใช่จุดเด่นของยาตัวนี้ แต่จุดเด่นของยา คือ มะเร็งช่องปาก หลอดอาหาร ลิ้น กระเพาะอาหาร มะเร็งในระบบย่อยอาหาร มะเร็งเยื่อบุผิว มะเร็งเหล่านี้ยาจีน THL-P ยิ่งมีผลเด่นชัด ประสบการณ์ทางคลินิกที่ผ่านมาพบเห็นจำนวนมาก


       ดังนั้น จากการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันครั้งนี้ ซึ่งยาจีน THL-P ให้ผลดีมาก เราจึงมีความคิดคาดหวังในแง่ดีว่า ยาจีน THL-P ต่อมะเร็งอื่น หรือมะเร็งระบบย่อยอาหารยิ่งได้ผลดี นอกจากนี้ คณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้ทดลองในเซลล์ก็ยืนยันว่า ยาจีน THL-P ให้ผลดีต่อมะเร็งลำไส้ ซึ่งเราหวังว่าในอนาคต จะมีโอกาสทำการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ฮ่องกงด้วย


       ในประเทศญี่ปุ่น ก็มีประสบการณ์จริงของผู้ป่วยจำนวนมากยืนยัน และยังมีประสบการณ์ทางคลินิกพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ซึ่งในญี่ปุ่นมีมากเป็นพิเศษ พวกเขาใช้ยาจีน THL-P ได้ผลดีตอบสนองดีมาก


       เราสามารถกล่าวได้ว่า ยาจีน THL-P ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับมะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่จากประสบการณ์หลายปีของเราพบว่า การใช้ยาในทุกๆ มะเร็ง ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาแบบบูรณาการ การรักษาแผนโบราณ หรือการรักษาแผนหลัก ในการลดผลข้างเคียงของเคมีบำบัดและรังสีรักษา ด้านปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน การแก้ไขคุณภาพชีวิต กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ยาจีน THL-P มีประสบการณ์จริงของผู้ป่วยมะเร็งมากมาย เรามุ่งหวังว่าในอนาคต จะมีการทดลองทางคลินิกในมะเร็งมะเร็งชนิดต่างๆ มากขึ้น


       ตั้งแต่ก่อนเดือนพฤษภาคม 2012 ยาจีน THL-P ได้รับการบรรจุชื่อลงในสารานุกรมยาและพจนานุกรมยา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา (NCI) ให้หมายเลขเภสัชตำรับเลขที่ C88275 ซึ่งถ้าดูทั่วทั้งเอเชียแล้ว เราถือเป็นผู้บุกเบิก เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเอเชียได้รับการบรรจุชื่อ ลงในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกามาก่อน นี่แน่นอนว่า ทำให้ช็อคและตื่นเต้นได้ยิ่งกว่าผลการทดลองทางคลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเสียอีก โดยเฉพาะเรายังไม่เคยเห็นบันทึกใดๆ เกี่ยวกับยาจีนต้านมะเร็ง ในโรงพยาบาลมะเร็งของอเมริกา ในร้านยาแผนปัจจุบัน ยาจีน THL-P ถือเป็นตัวแรก


       ผมคิดว่าในอนาคต เกี่ยวกับการรักษาแบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนจีน พวกเราจะได้มีการประสานกับแพทย์แผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ว่าจะใช้ยาจีนผสานกับยาแผนปัจจุบันอย่างไร มารักษาแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขอาการของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิต และยืดอายุผู้ป่วย การที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกาบรรจุยาจีน THL-P ในสารานุกรมยา เป็นการเปิดเผยครั้งสำคัญของเราต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบัน
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ