การฉายรังสีภายในรักษามะเร็ง
25 OCT. 2554 VIEW: 5618

การฉายรังสีภายในรักษามะเร็ง

 

 

     สำหรับรังสีรักษาแบบภายในซึ่ง บางครั้งเรียกว่าการใส่แร่หรือฝังแร่ (Brachytherapy, intracavitary RT, or implant therapy) แหล่งกำเนิดรังสีจะถูกใส่เข้าไปภายในร่างกาย


    วิธีการทำการรักษาเริ่มต้นด้วยการใส่เครื่องมือเข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการก่อน ซึ่งจะเป็นลักษณะท่อกลวงขนาดเล็กทำจากโลหะหรือพลาสติก  (applicator or catheter) แล้วจึงใส่แร่ที่เป็นสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปยังตำแหน่งดังกล่าว หลังจากจบการรักษาแพทย์จะเอาเครื่องมือและต้นกำเนิดรังสีออก

  
    อีกลักษณะหนึ่งของการใช้รังสีรักษาภายในได้แก่ การใช้สารกัมมันตรังสีชนิดที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้ม (unsealed radioactive materials) ใช้โดยการรับประทานหรือการฉีดเข้าไปในร่างกาย ( สารมักจะเป็นของเหลว ในกรณีที่ใช้รับประทาน บางครั้งเรียกว่า การกลืนน้ำแร่ )  ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเป็นเวลา2-3วัน


การให้รังสีแบบภายใน ส่วนใหญ่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก , ต่อมลูกหมาก , หลอดอาหาร  แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

  1. การให้รังสีแบบภายในโดยใช้อัตราปริมาณรังสีแบบต่ำ (  Low – dose  rate  brachytherapy) – ใช้เวลารักษาประมาณ 1-7 วันและต้องอยู่โรงพยาบาล
  2. การให้รังสีแบบภายในโดยใช้อัตราปริมาณรังสีแบบสูง ( High – dose rate brachytherapy ) – ใช้เวลารักษาประมาณ 10 ถึง 20 นาที  2 ครั้งต่อวันใน 2 – 5 วัน  หรือสัปดาห์ละครั้งใน 2 – 5 สัปดาห์ ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับชนิดของมะเร็ง  โดยที่ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล  สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
  3. การฝังแร่แบบถาวร (Permanent implants) รังสีจะอยู่ภายในร่างกาย  ดังนั้นต้องระวังในการเข้าใกล้เด็ก และหญิงตั้งครรภ์


    การกลื่นน้ำแร่ที่เป็นสารเภสัชรังสี ปัจจุบันที่ใช้กันมานานและยังหาวิธีอื่นรักษาให้ได้ผลดีกว่าไม่ได้ คือ การกลืน I-131 เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นการรักษาชนิดเดียวที่ได้ผลมากที่สุด


    หลังจากการรักษา  ถ้าเป็นการรักษาแบบ การให้รังสีภายในโดยใช้อัตราปริมาณรังสีแบบต่ำ หรือ การให้รังสีภายในโดยใช้อัตราปริมาณรังสีแบบสูง จะไม่มีรังสีตกค้างในร่างกาย ดังนั้นสามารถจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และในช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรกควร จำกัดการทำกิจกรรมบางอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมหนักๆ เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติ

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ