การฉายรังสีภายนอกรักษามะเร็ง
25 OCT. 2554 VIEW: 4191

การฉายรังสีภายนอกรักษามะเร็ง

 

การฉายรังสี

 

     รังสีรักษาส่วนใหญ่ที่ใช้กับผู้ป่วยมักจะเป็นชนิดภายนอก ( บางครั้งเรียกว่าการฉายรังสี หรือการฉายแสง ) เครื่องฉายรังสีจะให้รังสีพลังงานสูงไปยังบริเวณที่มีเซลล์มะเร็ง ซึ่งรวมถึงเนื้อเยื่อปกติที่อยู่โดยรอบด้วยตามที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสม เครื่องฉายรังสีแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันบ้าง บางชนิดดีสำหรับมะเร็งที่อยู่ตื้นใกล้กับผิวหนัง หรือบางชนิดอาจเหมาะสำหรับมะเร็งที่อยู่ลึกภายในร่างกาย ที่ใช้มากที่สุดคือ เครื่องเร่งอนุภาค(Linear accelerator) หรือบางเครื่องอาจใช้สารกัมมันตภาพรังสี เช่น Cobalt-60 เพื่อเป็นแหล่งพลังงานรังสี


     การฉายรังสีแบบภายนอก นั้นส่วนใหญ่จะฉายแสงวันละ 1 ครั้ง 5 วันต่อสัปดาห์ ฉายรังสีวันจันทร์ ถึงศุกร์ ( Conventional fractionated radiation therapy )  การรักษาใช้เวลา 2 – 10 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับโรคและชนิดของมะเร็ง


     ก่อนการรักษา  แพทย์ จะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกายและเอ็กซ์เรย์ อธิบายการรักษา  ผลดีและผลข้างเคียง รวมทั้งการปฏิบัติตัวในระหว่างการรักษาและหลังจบการรักษา หลังจากนั้นจึงจะเริ่มการรักษาโดยทำการจำลองการฉายรังสี (Simulation) แพทย์จะกำหนดขอบเขตของการฉายรังสี   ขีดเส้นบนผิวหนังในขอบเขตของการฉายรังสี   ในบางครั้งที่ต้องมีการฉายรังสีบริเวณศีรษะอาจจะมีการทำหน้ากาก ( mask ) เพื่อให้ศีรษะอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวทำให้การฉายรังสีถูกต้องแม่นยำมากขึ้น


     ในระหว่างการฉายรังสี  ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย เช่น ผ้าฝ้าย และชุดที่ง่ายต่อการถอดใส่  หลีกเลี่ยงการทาแป้ง โลชั่น  สบู่ หรือยาที่นอกเหนือจากแพทย์สั่งในบริเวณที่ฉายรังสี   ในการฉายรังสี  แพทย์และนักรังสีเทคนิคจะออกจากห้องก่อนการรักษาโดยจะสังเกตอาการของผู้ป่วยโดยผ่านทางจอมอนิเตอร์ ( จอโทรทัศน์ ) ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติสามารถพูดสื่อสารได้ซึ่งนักรังสีเทคนิคจะได้ยินเสียงผู้ป่วยผ่านทางลำโพง  และพิจารณาหยุดการรักษาได้

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9 
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ