บทบาทยาจีนกับการต้านโรคมะเร็ง
19 NOV 2553 VIEW: 5728

บทบาทยาจีนกับการต้านโรคมะเร็ง
 


ยาจีนช่วยเสริมการรักษามะเร็งให้เต็มร้อย      


       สำหรับโรคมะเร็ง  การรักษาโดย การผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด ถือเป็นการรักษาหลักที่มีความจำเป็น แพทย์แผนปัจจุบันจะให้คำปรึกษาและพิจารณาใช้การรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล  แต่ผลการรักษามักมีผลกระทบต่อร่างกาย อาทิ ทำให้เลือดลมและสมรรถภาพของระบบต่างๆ ในร่างกายถูกบั่นทอน  ผู้ป่วยจะมีสุขภาพอ่อนแอ  การนำสมุนไพรจีนมาเยียวยารักษาผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน  จะให้ผลช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยแผนปัจจุบันแต่เพียงอย่างเดียว  และสมุนไพรจีนยังช่วยลดความเจ็บปวดทรมานจากอาการโรคและจากผลข้างเคียงจากการรักษาได้เป็นอย่างดี  เมื่อเซลล์มะเร็งถูกจู่โจมทำลายขณะเดียวกันระบบภูมิคุ้มกันได้ถูกเสริมสร้างขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงได้เร็วยิ่งขึ้น
 
ตามหลักการของแพทย์จีนกล่าว มะเร็งเกิดจาก 
(1) การติดขัดของชี่ 
(2) เลือดคั่งจับเป็นก้อน 
(3) พิษร้อน 
(4) การอุดตันของเสมหะ

ดังนั้นแพทย์จีนจึงยึดแนวทางการรักษาแบบองค์รวม  รักษาสิ่งที่ดีไว้และขจัดของเสียที่เป็นพิษออกไป  ปรับสมดุลของร่างกาย  โดยแบ่งเป็น 4 แนวทางการรักษา  คือ
(1) ขับร้อนถอนพิษ 
(2) กระจายเลือดคั่งทำให้เลือดไหลเวียนได้คล่อง 
(3) ระงับปวด สลายก้อนเนื้อ 
(4) เสริมชี่ บำรุงเลือด

      โดยแพทย์แผนจีนอาศัยทฤษฎีข้างต้นค้นคว้า จัดหาสมุนไพรจีนมาทำเป็นยาตำรับเพื่อดูแลร่างกายผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม  ไม่ใช่มุ่งเน้นรักษาแต่ก้อนเนื้องอกในร่างกายผู้ป่วย  เพราะถึงแม้เนื้องอกจะเกิดเฉพาะที่  แต่แท้จริงแล้วโรคเกิดเพราะร่างกายอ่อนแอ  หรือมีอาการพร่อง  การรักษาสาเหตุของโรคด้วยยาจีนจะไม่กระทบกระเทือนถึงสภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากผลข้างเคียงของการรักษาแผนปัจจุบัน ในบางกรณียังช่วยเสริมผลการรักษาให้ได้ผลยิ่งขึ้น  สมุนไพรจีนมีผลข้างเคียงน้อยมาก ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพโดยรวมก็จะได้รับการปรับฟื้นฟูโดยเร็ว

ข้อดีในการใช้สมุนไพรจีนต้านมะเร็ง ได้แก่

1.  แนวทางแบบองค์รวม  ใช้สมุนไพรรักษาโดยคำนึงถึงสภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วย  ไม่ใช่มุ่งเน้นรักษาแต่ก้อนเนื้องอกในร่างกายผู้ป่วย  เพราะถึงแม้เนื้องอกจะเกิดเฉพาะที่  แต่แท้จริงแล้วโรคเกิดเพราะร่างกายอ่อนแอ  หรือมีอาการพร่อง  การรักษาสาเหตุของโรคด้วยยาจีนจะไม่กระทบกระเทือนถึงสภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วย
2. บรรเทาความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากผลข้างเคียงของการผ่าตัด ฉายแสงหรือเคมีบำบัด  ทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิผลของการผ่าตัด  การฉายแสง  หรือเคมีบำบัด
3. ผลข้างเคียงน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย  ไม่ส่งผลกระทบต่อไขกระดูกหรือระบบการย่อย
4. ไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้แรงงาน  เมื่ออาการเฉพาะส่วนดีขึ้น  สุขภาพโดยรวมก็จะได้รับการปรับฟื้นฟูให้แข็งแรงขึ้น  ผู้ป่วยจึงสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

      จากการทดลองทางคลินิกในประเทศจีน  พบว่าการใช้สมุนไพรจีนควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยลงได้ 94.7%  ช่วยให้เจริญอาหาร 91.7% ช่วยให้การกลืนอาหารดีขึ้น 88.9% นอกจากนี้ยังพบว่า

      -  การใช้สมุนไพรจีนก่อนการผ่าตัดจะช่วยให้ก้อนเนื้อหดเล็กลง  ช่วยเสริมให้การผ่าตัดดำเนินไปอย่างราบรื่น  เพราะไม่ต้องเปิดปากแผลกว้างมาก  ลดความกังวลใจของผู้ป่วยทั้งยังช่วยในการสมานบาดแผลที่ผ่าตัดให้เร็วขึ้น  ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น

      -  ถ้ากินสมุนไพรจีนควบคู่กับการฉายแสงหรือเคมีบำบัด  จะช่วยเสริมประสิทธิผลของแผนปัจจุบันและลดอาการข้างเคียงเช่น  อาการคลื่นไส้อาเจียน  ท้องเสีย  แผลเปื่อยในช่องปาก  โลหิตจาง  เม็ดเลือดขาวต่ำ  เกล็ดเลือดต่ำ  ผมร่วง  อ่อนเพลีย  เป็นต้น

     การฉายแสงหรือเคมีบำบัด ยังคงมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนี้  ดังนั้นถ้าได้ใช้ควบคู่กับการกินสมุนไพรจีนก็จะช่วยลดและบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นดังกล่าว  จากการทดลองและค้นคว้าทางคลินิกในประเทศจีนยังพบว่า  ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฉายแสงจะมีผลการรักษา 87.7%  แต่ถ้ารักษาควบคู่กับการกินสมุนไพรจีนผลการรักษาจะดีขึ้นถึง 100% บางรายอาการดีขึ้น 98.3%

      จากข้อดีและบทบาทของสมุนไพรจีน ในอนาคตอันใกล้นี้สมุนไพรจีนจะเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในการดูแลบำรุงสุขภาพ  นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคกันมากยิ่งขึ้น  เป็นทางเลือกที่สำคัญอีกสาขาหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งรับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิก หรือโทร 02-264-2217-9    

 
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ