สมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง
23 MAR 2553 VIEW: 9319

สมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553


                 โรคมะเร็งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่คุกคามทั้งต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว ต้องได้รับการดูแลและประคับประคองทั้งกายและใจ ควร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์เทียนเซีย พร้อมทั้ง ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ สมาธิบำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง โดยวิทยากร ดร.นพ. มโน  เมตตานันโท  เลาหวณิช  ประธานมูลนิธิชีวันตารักษ์ นอกจากนี้ในงานทางผลิตภัณฑ์เทียนเซีย ได้บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยแพทย์แผนจีนด้วย


 

 
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ