ลมหายใจ ไร้มะเร็งปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 MAR 2553 VIEW: 8853

ลมหายใจ ไร้มะเร็งปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 30 มกราคม 2553


                  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 บริษัท เฟยดา จำกัด, ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมงาน ลมหายใจ ไร้มะเร็งปอด จัดโดย Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd. ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับมะเร็งปอดและการรักษา ตลอดจนด้านโภชนาการ และด้านจิตใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ได้แก่ รศ.นพ. ฉันชาย  สิทธิพันธุ์, รศ.นพ. กิตติชัย  เหลืองทวีบุญ, รศ.ดร.ภญ. จงจิตร  อังคทะวานิช , รศ.นพ. นรินทร์  วรวุฒิ, ดร.นพ. มโน  เมตตานันโท  เลาหวณิช

       
      ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ