ห่วงใยใส่ใจพิชิตมะเร็ง (Cure Cancer with Care)
16 MAR 2553 VIEW: 7655

ห่วงใย ใส่ใจ พิชิตมะเร็ง (Cure Cancer with Care)
วันที่ 22 สิงหาคม 2552


            เมื่อ 22 สิงหาคม 2552 นี้ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เฟยดา จำกัด จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ ห่วงใย...ใส่ใจ พิชิตมะเร็ง (Cure Cancer with Care)  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีงานเสวนาในหัวข้อ มะเร็ง พิชิตได้ ด้วยแนวทางใหม่ “บูรณาการ” โดย รศ.นพ.นรินทร์  วรวุฒิ แพทย์ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้  ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


  
  
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ