ลงทะเบียนกิจกรรม นวัตกรรมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง


นวัตกรรมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง Innovation Oncology

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่จัดงาน ห้องประชุม 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย เพชรบุรีตัดใหม่ 47
แผนที่สถานทีจัดงาน


ลงทะเบียนออนไลน์

ชื่อ - นามสกุล:  *

E-mail:         

เบอร์โทรศัพท์:  *

LINE ID:  

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก