ยาน้ำเทียนเซียน รักษามะเร็ง แนะนำผลิตภัณฑ์ยาน้ำเทียนเซียน ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

TIAN XIAN LIQUID

ศาสตราจารย์ หวัง เจิ้น กั๋ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งเจิ้นกั๋ว ปักกิ่ง ผู้คิดค้นตำรับยาจีน “เทียนเซียน”

ยาน้ำเทียนเซียน (Tian Xian Liquid) ยาแผนโบราณ ผลิตจากสมุนไพรจีนจากธรรมชาติ เลขที่ทะเบียน K12/41 มีส่วนประกอบหลักจากสมุนไพรจีนที่มีคุณค่า 11 ชนิด ได้แก่ โสม 9%, หวังฉี 6%, ตังกุย 9%, หนี่เจินจื่อ 6%, หลินจือ 6%, ซุกตี้หวัง 3%, เทียนฮั้วเฝิ่น 3%, เวยหลิงเซียน 3%, ตงฉงเฉ่า 6%, น้ำผึ้ง 6%, ชะเอม 3% และน้ำแร่ธรรมชาติ

ส่วนประกอบของ TIAN XIAN LIQUID


โสม
บำรุงร่างกายเสริมสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มภูมิคุ้มกัน ยับยั้งเซลล์ผิดปกติ

หวงฉี
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อต้านแบคทีเรีย ยับยั้งก่อตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และขับพิษ

ตังกุย
บำรุงเลือด ลดอาการบวม ขับหนอง บรรเทาปวด

หนี่เจินจื่อ
บำรุงตับ ไต และสายตา ช่วยให้ผมดกดำ

ตงฉงเฉ่า
บำรุงปอด ไต ช่วยขับเสมหะ

หลินจือ
ยับยั้ง ป้องกัน ชะลอความชรา

ซุกตี้หวัง
บำรุงเลือด บำรุงร่างกาย

เทียนฮั้วเฝิ่น
ลดร้อนในปอด ละลายเสมหะ ขับพิษ ลดบวมน้ำ รักษาเนื้องอกและระงับแบคทีเรีย

เวยหลิงเซียน
ยับยั้งเนื้องอก บรรเทาปวด ลดอักเสบ ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ

กันเฉ่า
ช่วยเจริญอาหาร ปรับสภาพร่างกาย ขับพิษ ขับเสมหะ ลดการอักเสบในช่องปาก ต่อมน้ำเหลือง และโรคผิวหนังต่างๆ

น้ำผึ้ง
บำรุงม้าม และกระเพาะอาหาร

4 เหตุผล ทำไมต้องใช้ TXL

ช่วยทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (CSC : Cancer Stem Cell)
ช่วยเพิ่มผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดแลฉายรังสี
ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดผลข้างเคียงการรักษา

สถาบันมะเร็งชาติสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Cancer Institute)

ให้นิยาม THL-P (Tien Hsien Liquid-P) มีคุณสมบัติเป็นยา ในพจนานุกรมยาของสถาบัน
วันที่เริ่มลงทะเบียน : 6 กรกฎาคม 2552
หัวเรื่อง : คุณสมบัติของยาน้ำเทียนเซียน
ชื่อยา : Tien Hsien Liquid-P (ยาน้ำเทียนเซียน-พี)
หมายเลขเภสัชตำรับเลขที่ : C88275

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาเพิ่มเติม

Elimination of Cancer Stem-Like “Side Population” Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture “Tien Hsien Liquid”

หัวข้อการทดลอง : ปฏิกิริยาในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของยาน้ำเทียนเซียน
จุดประสงค์การทดลอง : เพื่อทดสอบผลการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ในกรณีใช้ยาน้ำเทียนเซียนเพียงอย่างเดียว หรือใช้ยาต้านมะเร็งอื่นร่วมด้วย
เกริ่นนำ : เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง คือ เซลล์มะเร็งตัวอ่อนที่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ เปรียบเสมือนเมล็ดมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายรอวันเจริญเติบโตเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด ทีมทดลองใช้วิธีการ Side population เอากลุ่มเซลล์มะเร็งทั้งหลาย ได้แก่ เซลล์มะเร็งสมอง เต้านม ตับ ปอด มาแยกแยะเอาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งออกมา พบว่า มีค่าของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเท่ากับ 1.74%, 2.14%, 1.69% และ 1.79% ตามลำดับ ลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งนั้น พบว่า มียีนที่มีลักษณะดื้อยาจำนวนมาก มีรูปแบบยีนที่สามารถส่งสัญญาณการแบ่งตัว และเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ THL-P (ยาน้ำเทียนเซียน)
(ที่มา : Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine)

วันที่ 30 มิถุนายน 2011 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (The National Taiwan University Hospital) มีโครงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์โดยใช้ยาน้ำเทียนเซียน (THL-P) ทำการทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ผลการทดลองได้ตีพิมพ์ในวารสาร Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

บทคัดย่อทดลอง :

การทดลองยาน้ำเทียนเซียนทางคลินิกในมนุษย์ การทดลองดังกล่าวทำที่โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน จุดประสงค์หลักในการทดลอง ก็เพื่อประเมินผลความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาน้ำเทียนเซียนนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมการทดลองเป็นเวลา 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือนใช้ยาน้ำเทียนเซียนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ซีซี จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 44 ราย ได้รับการรักษาด้วยยาน้ำเทียนเซียน 30ราย อีก 14ราย ไม่ได้รับยาน้ำเทียนเซียน อายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 86.4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปกระดูกมากที่สุด คือ 39 ราย มีกระจายไปที่ตับ 19 ราย กระจายไปปอด 18 ราย และกระจายไปที่สมอง 4 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งหมดผ่านการรักษาแผนหลักแล้วแต่ไม่ได้ผล จากกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้าโครงการ ปรากฏว่าผู้ป่วยที่สามารถอยู่ใช้ยาได้เกิน 2เดือนขึ้นไป มีเพียงผู้ใช้ยาน้ำเทียนเซียนเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนไม่สามารถรับยาหลอกได้เกิน 2เดือน ผู้ป่วยไม่ยอมรับยาต่อเพราะไม่ได้ผล แต่ผู้ที่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนรับยาต่อจนครบเพราะรู้สึกได้ผล

เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม สภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นอายุความสูง น้ำหนักระยะโรคที่เป็น การกระจายของโรค ไม่มีความแตกต่างกันมาก เมื่อดูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยให้ทำแบบสอบถาม พบว่าก่อนเข้าโครงการคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่หลังการรักษาจะพบความแตกต่างกันมากหลายประการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ กระบวนการการรับรู้ ความอ่อนล้า มีความแตกต่างกัน และอย่างที่ทราบแล้วว่า ผู้ป่วยที่เข้าโครงการล้วนผ่านการรักษาแผนหลักมาแล้ว ซึ่งผลข้างเคียงการรักษาทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง พบว่าหลังเข้าโครงการกลุ่มที่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หัวข้อการทดลอง : ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาน้ำเทียนเซียน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ( A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial.)

ระยะเวลาการทดลอง : มิถุนายน 2009 – มิถุนายน 2011

สถานที่ทดลอง : National Taiwan University Hospital (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน)

ผู้วิจัยหลัก : King-Jen Chang, M.D., Ph.D. National Taiwan University Hospital

ผู้ทำการทดลอง:Wen-Hung Kuo,1 Chien-An Yao,2 Chih Hui Lin,3 and King-Jen Chang1,4

หน่วยงานที่ทดลอง :
1. Department of General Surgery, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
2. Department of Family Medicine, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
3. Gerent Biotech Co., Ltd., Taichung, Taiwan
4. Department of Surgery, Cheng Ching General Hospital,Taichung, Taiwan

หน่วยงานร่วมทดลอง :
1. Department of General Surgery, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
2. Department of Family Medicine, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
3. Gerent Biotech Co., Ltd., Taichung, Taiwan
4. Department of Surgery, Cheng Ching General Hospital,Taichung, Taiwan

เนื้อหาเพิ่มเติม