6 โรคร้ายเกี่ยวกับไต


                           5 โรคร้ายเกี่ยวกับไต

  

 
"ไต" เป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ทำหน้าที่ขับน้ำและของเสียทางร่างกายออกทางปัสสาวะ 

ปัจจัยที่ทำให้ไตป่วย

       ดื่มน้ำน้อยเกินไป  กลั้นปัสสาวะ  อ้วนเกินมาตรฐานเพราะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไต  โดนเฉพาะ  “ไตวาย”  การบริโภคอาหารที่เค็มเกินไป  ก็ทำให้ไตทำงานหนักในการกำจัดโซเดียมและน้ำ  การทานหวานเกินไป  ทำให้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  การทานอาหารที่กรดยูริกสูง  ทำให้เกิดโรคเก๊าต์  ทำให้ไตทำงานหนักขึ้น  รวมถึงการขาดการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันโรคไตได้   โรคไตบางประเภท  เช่น  ไตวายเรื้อรัง  ยังอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ในครอบครัว  กรณีนี้เราป้องกันไม่ได้  แต่บุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยเองควรไปตรวจสุขภาพไตสม่ำเสมอ 
       การตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคไต  ควรหมั่นตรวจเลือด  วัดระดับของเสียในเลือด  เพื่อดูการทำงานของไต  การตรวจปัสสาวะเป็นประจำทุกปีในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง  ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวป่วยโรคไตวายคุณหมอจะตรวจอัลตร้าซาวน์  หรือฉีดสีเอกซเรย์เพื่อดูการทำงานของไต 

5  โรคร้ายที่เกี่ยวกับการทำงานของไต

       1.  ไตวาย  คือ  ไตทำงานไม่ได้  หรือทำงานได้น้อยกว่าปกติ  เกิดการบวมน้ำและการคั่งของของเสียในร่างกาย  อาการของผู้ป่วยจะปัสสาวะออกน้อย  เบื่ออาหาร  คลื่นไส้อาเจียน  ซึม  สับสน  ความดันโรคหิตสูง  ชัก  ถ้ามีอาการเรื้อรังจะอ่อนเพลีย  เหนื่อยง่าย  ปวดศีรษะ  ตามัว  ผิวหนังแห้งคันและมีสัคล้ำ  เป็นตะคริว  หอบเหนื่อย  ซีด  อาเจียนหรือไอเป็นเลือด  และเสียชีวิตลงในที่สุด

       2.  โรคไตเนโฟรติก  เกิดจากร่างกายเสียโปรตีนออกทางปัสสาวะ  เพราะหน่วยตำหน้าที่กรองผิดปกติ  ทำให้บวมทั้งตัว  หน้า  หนังตา  ท้องและเท้าทั้ง 2 ข้าง  อ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร  และภูมิต้านทานต่ำลง 

       3.  ไตอักเสบ  เกิดจาการติดเชื้อแบททีเรีย  ลักษณะอาการจะมีไข้สูง  ปัสสาวะขุ่น  ท้องเกร็งแข็งหรือกดเจ็บ  ปวดหลังตรงสีข้างตรงตำแหน่งไตทั้ง 2 ข้าง  พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

       4.  นิ่วในไตและท่อไต  มักเกิดกับการทานน้ำที่มีหินปูน (แคลเซียม)  สูง  ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกินไป  ทำให้แคลเซียมในเลือดสูง  บางรายพบร่วมกับโรคเก๊าต์  ซึ่งมีการขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะในปริมาณมาก  จะมีอาการปวดท้องรุนแรง  ปวดเอว  ปัสสาวะขุ่นแดงเพราะมีเลือดปน  หรือมีเม็ดทรายออกมาด้วย  หากทิ้งไว้อาจเกิดการติดเชื้อกลายเป็นไตอักเสบรุนแรงตามาอีกด้วย  พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

       5.  โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  พบได้บ่อยกับคนที่ดื่มน้ำน้อย  หรือกลั้นปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย  ลักษณะอาการ  โดยส่วนใหญ่จะมีอาการปัสสาวะกะปริกะปรอย  ปวดขัดหรือแสบเวลาปัสสาวะ  อาจปวดท้องน้อยพร้อมด้วยปัสสาวะอาจมีกลิ่นเหม็น  สีขุ่น  หรือมีเลือดปน  มีไข้สูง 

       6. มะเร็งไต ปัจจัยเสี่ยง มาจากการสูบบุหรี่, กลุ่มโรคบางโรค เช่น von Hippel-Lindau, Tuberous sclerosis, การรับสารโลหะหนัก  เช่น  แคดเมียม ตะกั่ว, รับรังสีจากสาร Thoratrast, การรับประทานวิตามินเอน้อยเกินไป อาการแสดงของมะเร็งไต มีอาการที่พบบ่อยเรียงตามลำดับ  คือ  ปัสสาวะเป็นเลือด (56%), ปวด (38%), คลำได้ก้อน (36%), น้ำหนักลด  และอ่อนเพลีย (27%), ไข้ (11%) พบโดยบังเอิญจากการตรวจเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ (6%)