4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก


4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันต้านมะเร็งโรค และได้จัดตั้งองค์กร World Cancer Day ขึ้นมาเพื่อทำภารกิจในการรณรงค์

วันต้านมะเร็งโลกปี 2013 นี้ องค์กรได้มีเป้าหมายรณรงค์เรื่อง ทำลายตำนานความที่สร้างความเสียหายและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็ง ภายใต้สโลแกน “มะเร็ง – คุณรู้หรือไม่?”


ความเชื่อที่ 1 มะเร็งเป็นเพียงปัญหาสุขภาพ

ความจริง : มะเร็งไม่ใช่เพียงปัญหาสุขภาพ แต่มะเร็งเป็นปัญหาสังคมในวงกว้าง ปัญหาเศรษฐกิจ การพัฒนา และปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน


ความเชื่อที่ 2 มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับความมั่งคั่ง ผู้สูงอายุ และประเทศที่พัฒนาแล้ว

ความจริง : มะเร็งแพร่ระบาดไปทั่วโลก เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มสังคม และทุกกลุ่มเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศกำลังพัฒนามีสัดส่วนที่มาก


ความเชื่อที่ 3 มะเร็งเป็นโทษประหารชีวิต

ความจริง : มะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาได้ และผู้ป่วยจำนวนมากรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ความเชื่อที่ 4 : มะเร็งเป็นโชคชะตาเวรกรรมของฉันเอง

ความจริง : ด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้อง 1 ใน 3 ของมะเร็งที่พบบ่อยในมนุษย์ สามารถป้องกันได้