สเต็มเซลล์ ทางรอดโรคเลือด !!!!


สเต็มเซลล์ ทางรอดโรคเลือด !!!!

 

 

 

     รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล กุมารแพทย์ด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดและไขกระดูก โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้สัมภาษณ์เรื่อง "การเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ปลูกถ่ายติดได้ชีวิตใหม่" ว่า การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์เม็ดโลหิต สามารถรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหลายชนิดให้หายขาดได้ ในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพมีผู้ป่วยขอรับการรักษาโรคโลหิตจางด้วยสเต็มเซลล์แล้วกว่า 50 ราย เบื้องต้นมี 7 ราย ที่สามารถหาเซลล์ต้นกำเนิดที่มีเนื้อเยื่อตรงกันจากการบริจาคได้แล้ว และพร้อมจะรักษาผู้ป่วยในเดือนธันวาคมนี้

 

     "การรักษาด้วยสเต็มเซลล์จะต้องใช้เลือดของผู้ป่วย หรือสเต็มเซลล์จากเลือดของพี่น้อง ซึ่งมีโอกาสที่เนื้อเยื่อตรงกันร้อยละ 25-30 และประสานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และองค์การธนาคารเลือดสายสะดือในต่างประเทศ เพื่อค้นหาอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วย จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ประเทศไต้หวัน และฮ่องกง ซึ่งมีเนื้อเยื่อใกล้เคียงกับคนไทย โดยเน้นใช้สเต็มเซลล์ที่ได้จากการบริจาคเป็นหลัก" กุมารแพทย์ด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก กล่าว

 

     ทั้งนี้ จากข้อมูลของสภากาชาดไทย ระบุว่า ในปัจจุบันมีอาสาสมัครชาวไทยลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์แล้วกว่า 20,000 ราย โรคเลือดที่มีโอกาสรักษาได้ด้วยสเต็มเซลล์ จากรายงานทางการแพทย์ ได้แก่ โรคโลหิตจาง หรือเบต้าธาลัสซีเมีย ซึ่งพบมากในคนไทย โรคไขกระดูกฝ่อรุนแรง โรคไขกระดูกทำงานผิดปกติ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเนื้อเยื่อ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด รวมถึงโรคเมตาบอลิซึมบางชนิด เป็นต้น

 


Credit : นสพ.มติชน