การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ


การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ

 

การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับทำได้โดยหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ดังนี้

       1. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีตั้งแต่แรกเกิด หรือถ้าตรวจพบว่าไม่มีภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะบุคลากรที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น แพทย์ พยาบาล ญาติและคนใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี

       2. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งตับ เช่น อัลฟาท็อกซิน พบมากในถั่วลิสง

       3. ไม่บริโภคอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลาน้ำจืด

       4. รักษาสุขลักษณะให้ถูกต้อง เช่น ไม่ถ่ายตามทุ่งนาในน้ำ ควรถ่ายในส้วมที่สะอาดและล้างมือทุกครั้งให้สะอาดด้วยสบู่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

       5. งดดื่มเหล้า

       6. ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอประจำปี รวมทั้งตรวจสุขภาพของตับด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค

       7. ผู้ที่มีประวัติพันธุกรรม เช่น alpha-1 –antitrypsin deficiency และ โรค hereditary  hemochromatosis ควรมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรคมะเร็งตับ

 

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9