มหาวิทยาลัยดังในไต้หวันทดลองยาจีนต้านมะเร็งในมนุษย์
       จากข่าวดังในหนังสือพิมพ์ผิงกว่อยื่อเป้า (Apple Daily) ที่ไต้หวันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทดลองยาจีนในมนุษย์ครั้งแรกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน พบว่ายาจีนให้ผลมะเร็งฝ่อลง โดยข่าวดังกล่าวสร้างกระแสตื่นตัวอย่างมากในไต้หวัน ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของ ดร.ไมค์ ซุน แพทย์ชาวไต้หวันผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งโดยแพทย์ทางเลือก ได้ให้รายละเอียดดังนี้


ผลการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ของยาจีน THL-P (Tien Hsien Liquid-P) ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวอย่างมาก ผมคิดว่ามีอยู่ 3 เหตุผล

       ข้อแรก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลของรัฐ นักเรียนเก่งๆ ทั้งหลาย หวังที่จะได้ทำงานที่นี่ ดังนั้นโรงพยาบาลนี้อยู่ในอันดับสูงมากของไต้หวัน

       ข้อสอง กว่า 115 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่เคยวิจัยเกี่ยวกับยาจีนมาก่อน ยิ่งไม่เคยทดลองยาจีนทางคลินิกในมนุษย์มาก่อน แต่ยาจีน THL-P ได้ทำลายบันทึกประวัติศาสตร์ 115 ปี ของโรงพยาบาล นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทดลองทางคลินิคในมนุษย์ของยาจีน ซึ่งผมคิดว่าพิเศษมาก

       ข้อสาม ตัวยาจีน THL-P เองมีความโดดเด่นในไต้หวันอยู่แล้ว คนจำนวนมากได้รับรู้รายงานที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งของยานี้ ล้วนแต่ประหลาดใจ นึกไม่ถึงว่าครั้งนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ทดลองยาจีน THL-P อย่างเป็นประวัติการณ์ ผลการทดลองก็ประสบความสำเร็จมาก ยังได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง
ดังนั้น หลังจากรายงานผลออกมาแล้วจึงเกิดกระแสตื่นตัวอย่างมาก ดังเหตุผลข้างต้น 3 ข้อ ในความคิดเห็นของผมครั้งนี้การทดลองคลินิกในมนุษย์ของยาจีน THL-P ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้ทำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ระยะสุดท้าย เป็นหลัก

       ผู้
ป่วยเหล่านี้ล้วนไม่สามารถรักษาตามวิธีหลักได้แล้ว พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนผ่านการรักษาตามระบบมาแล้ว ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง การรักษามุ่งเป้า ฮอร์โมนบำบัด แต่ผลตอบสนองไม่ดี อาการป่วยแย่ลงมากๆ การพยากรณ์โรคไม่ดีขึ้น จนผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษาใดๆ อีก

       ผู้ป่วยเหล่านี้จึงเข้าข่ายการทดลองทางคลินิกของยาจีน THL-P อาจพูดได้ว่าประวัติผู้ป่วยที่ถูกรับเข้าทดลองยาจีน THL-P นั้น ไม่มีวิธีการรักษาที่ดีอื่นๆ แล้ว พูดถูกต้องยิ่งขึ้น คือ เป็นผู้ป่วยที่ต้องทบทวนเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต ภายใต้เงื่อนไขนี้ ในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 18 เดือน ยาจีน THL-P สามารถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเข้าโครงการ 44 คน ผ่านเกณฑ์การทดลองทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้ง Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group

       ผู้ป่วย 44 คน ผ่านการสุ่มมา 30 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้ยาจีน THL-P นอกนั้น 14 คน ใช้ยาหลอก ในผู้ป่วย 30 คน ได้ให้ใช้ยาจีน THL-P 6 เดือน โดยใช้ยาวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ซีซี หลังจากผ่านไป 6 เดือน สถิติของเราพบว่า ในกลุ่มใช้ยา 30 คน มี 20 กว่าคน ใช้ยาได้เกิน 4 เดือน แต่ในกลุ่มที่ใช้ยาหลอก 14 คน ไม่มีผู้ป่วยใช้ยาได้เกิน 2 เดือน แม้แต่คนเดียว แสดงว่าหลังจากผู้ป่วยใช้ยาจีน THL-P พวกเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่ามีส่วนช่วยได้ จึงใช้ต่อเนื่องระยะยาว


มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลการทดลองครั้งนี้


       ข้อแรก
มีความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือไม่ นี่เป็นตัวชี้วัดหลัก โดยวัดความรู้สึกของผู้ป่วยเองแล้วจดบันทึก
       ข้อสอง ตรวจผลเลือด โดยนับจำนวนเซลล์ต่อมน้ำเหลือง เพื่อสังเกตว่าประสิทธิภาพถูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหรือไม่
       ข้อสาม มีการบันทึกว่า เมื่อใช้ยาแล้วผู้ป่วยมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีหรือไม่
       ข้อสี่ ได้สังเกตข้อแตกต่างของผู้ป่วยก่อนและหลังใช้ยา นอกจากนี้ยังประเมินข้อแตกต่างของกลุ่มใช้ยาจีน THL-P กับกลุ่มใช้ยาหลอก


       หลังจากใช้มาตรฐาน 4 ข้อ ในการประเมินผล พบว่าผู้ป่วย 30 คน ที่ใช้ยาจีน THL-P มีมากกว่า 20 คน พอใจมากกับคุณภาพชีวิตของตนเอง และจำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกันของพวกเขาดีกว่ากลุ่มใช้ยาหลอกอย่างมาก น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5-2 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้ยาก็ได้ผลดีเยี่ยมกว่ากลุ่มใช้ยาหลอกอย่างชัดเจน

     

     


       ครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สิ่งที่น่ายินดีมากอีกอย่าง คือ ตามประวัติการป่วยของกลุ่มใช้ยา 30 คน เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงมี 28 คน ที่ตัดเต้านมแล้ว ทำให้ไม่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อได้ แต่ในนี้มี 2 คน ยังไม่ได้ตัดก้อนเนื้อออก หลังจากใช้ยาจีน THL-P จึงได้วัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อ ผลปรากฏว่า 1 ในนี้ ก้อนฝ่อเล็กลงเกือบ 50% ส่วนที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองที่คอก็หายไปหมด ส่วนอีกคนหลังจากใช้ยาจีน THL-P พบว่าก้อนไม่เนื้อคงที่ไม่โตขึ้น


       ดังนั้น สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มผู้ใช้ยาได้ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง เพราะผู้ป่วย 2 คน ที่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนมะเร็งได้ ล้วนได้ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนได้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า การทดลองทางคลินิกนี้ได้ผลในระดับสูงมาก จุดนี้เรามีความพึงพอใจมากต่อผลการทดลอง ทุกคนล้วนให้ความสนใจ มันหมายถึง ยาจีนไม่เพียงแต่ปรับภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงแต่แก้ไขคุณภาพชีวิต แต่ในการทดลองทางคลินิก มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งอย่างชัดเจน และเป็นการทดลองในมนุษย์ ไม่ใช่การทดลองธรรมดาๆ ในสัตว์ทดลอง


เหตุผลสำคัญที่การทดลองทางคลินิกครั้งนี้ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เลือกทำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

       เพราะกรุงไทเปเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมมากที่สุดในโลก และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดจำนวนลง ผลการรักษาของผู้ป่วยส่วนมากก็ไม่ดี ดังนั้น เราจึงหวังว่าจะมีหลักฐานมากขึ้นที่จะแสดงให้เห็นว่า สำหรับมะเร็งเต้านมนั้น ยาจีน THL-P ใช้การทดลองทางคลินิกพิสูจน์แล้ว


       แต่ในความเป็นจริง ยาจีน THL-P มีประวัติมา 21 ปีแล้ว ใน 30 กว่าประเทศ จากประสบการณ์อันยาวนานที่เราได้เฝ้าสังเกตการณ์ มะเร็งเต้านมนับว่าไม่ใช่จุดเด่นของยาตัวนี้ แต่จุดเด่นของยา คือ มะเร็งช่องปาก หลอดอาหาร ลิ้น กระเพาะอาหาร มะเร็งในระบบย่อยอาหาร มะเร็งเยื่อบุผิว มะเร็งเหล่านี้ยาจีน THL-P ยิ่งมีผลเด่นชัด ประสบการณ์ทางคลินิกที่ผ่านมาพบเห็นจำนวนมาก


       ดังนั้น จากการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันครั้งนี้ ซึ่งยาจีน THL-P ให้ผลดีมาก เราจึงมีความคิดคาดหวังในแง่ดีว่า ยาจีน THL-P ต่อมะเร็งอื่น หรือมะเร็งระบบย่อยอาหารยิ่งได้ผลดี นอกจากนี้ คณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้ทดลองในเซลล์ก็ยืนยันว่า ยาจีน THL-P ให้ผลดีต่อมะเร็งลำไส้ ซึ่งเราหวังว่าในอนาคต จะมีโอกาสทำการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ฮ่องกงด้วย


       ในประเทศญี่ปุ่น ก็มีประสบการณ์จริงของผู้ป่วยจำนวนมากยืนยัน และยังมีประสบการณ์ทางคลินิกพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ซึ่งในญี่ปุ่นมีมากเป็นพิเศษ พวกเขาใช้ยาจีน THL-P ได้ผลดีตอบสนองดีมาก


       เราสามารถกล่าวได้ว่า ยาจีน THL-P ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับมะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่จากประสบการณ์หลายปีของเราพบว่า การใช้ยาในทุกๆ มะเร็ง ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาแบบบูรณาการ การรักษาแผนโบราณ หรือการรักษาแผนหลัก ในการลดผลข้างเคียงของเคมีบำบัดและรังสีรักษา ด้านปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน การแก้ไขคุณภาพชีวิต กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ยาจีน THL-P มีประสบการณ์จริงของผู้ป่วยมะเร็งมากมาย เรามุ่งหวังว่าในอนาคต จะมีการทดลองทางคลินิกในมะเร็งมะเร็งชนิดต่างๆ มากขึ้น


       ตั้งแต่ก่อนเดือนพฤษภาคม 2012 ยาจีน THL-P ได้รับการบรรจุชื่อลงในสารานุกรมยาและพจนานุกรมยา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา (NCI) ให้หมายเลขเภสัชตำรับเลขที่ C88275 ซึ่งถ้าดูทั่วทั้งเอเชียแล้ว เราถือเป็นผู้บุกเบิก เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเอเชียได้รับการบรรจุชื่อ ลงในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกามาก่อน นี่แน่นอนว่า ทำให้ช็อคและตื่นเต้นได้ยิ่งกว่าผลการทดลองทางคลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเสียอีก โดยเฉพาะเรายังไม่เคยเห็นบันทึกใดๆ เกี่ยวกับยาจีนต้านมะเร็ง ในโรงพยาบาลมะเร็งของอเมริกา ในร้านยาแผนปัจจุบัน ยาจีน THL-P ถือเป็นตัวแรก


       ผมคิดว่าในอนาคต เกี่ยวกับการรักษาแบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนจีน พวกเราจะได้มีการประสานกับแพทย์แผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ว่าจะใช้ยาจีนผสานกับยาแผนปัจจุบันอย่างไร มารักษาแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขอาการของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิต และยืดอายุผู้ป่วย การที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกาบรรจุยาจีน THL-P ในสารานุกรมยา เป็นการเปิดเผยครั้งสำคัญของเราต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบัน


สอบถามผลทดลองยาจีนต้านมะเร็งทางคลินิคในมนุษย์เพิ่มเิติม โทร.02-264-2217-9เข้าชม : 4744
 
 
 
 
โรงพยาบาลราชวิถี ชวนคนไทยร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กับโครงการ รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ
โครงการดังกล่าวเป็นการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี
เตือนทำอาหารแป้งให้สุกแค่มีสีเหลืองทอง ป้องกันสารก่อมะเร็ง
องค์การกำกับควบคุมมาตรฐานด้านอาหารของสหราชอาณาจักร (FSA) ออกคำเตือนให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการบริโภคสารก่อมะเร็งอะคริลาไมด์ (Acrylamide) โดยการปรุงอาหารจำพวกแป้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมปังปิ้งและมันฝรั่งทอดให้สุกแต่พอดี คือสุกในระดับที่มีสีเหลืองทอง
ระวังตู้กดน้ำแพร่เชื้อโรคชั้นดี ภัยใกล้ตัว-ไร้มาตรฐานอื้อ
กรมอนามัย เผยตู้น้ำหยอดเหรียญเกือบครึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แนะประชาชนสังเกตก่อนกดใช้ ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด
มะตูม บำรุงกำลัง รักษาธาตุ
ต้นฝนแบบนี้หลายคนคงอยากหาอะไรร้อนๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย วันนี้เราขอนำเสนอ น้ำมะตูมร้อน หอม สดชื่อน แถมได้สุขภาพอีกด้วย
รู้หรือไม่ การดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
หลายคนคงเป็นคอกาแฟเพราะช่วยแก้ง่วงได้ดี แต่นอกจากช่วยแก้ง่วงนอนกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก
ดื่มน้ำหลังตื่นนอนดีจริงหรือ??
หลายคนคงรู้ว่า น้ำ มีความจำเป็นต่อร่างกายคนเรา โดยปริมาณแนะนำการดื่มน้ำที่เรามักได้ยินกันชินหูนั้น คือ วันละ 6-8 แก้ว แต่ยังมีอีก 1 ข้อสงสัยการดื่มน้ำหลังตื่นนอนส่งผลดีต่อร่างกายจริงหรือไม่ วันนี้ครอบครัวเทียนเซียมีคำตอบคะ
บร็อคโคลี่ ผักดี มีประโยชน์
บร็อคโคลี่ ผักสีเชียวเพื่อสุขภาพที่หลายๆคนต่างติดอกติดใจในรสชาติ จุดเด่นของเจ้าบร็อคโคลี่ก็คือเป็นผักแคลอรี่ต่ำ เหมาะสำหรับผู้คุมน้ำหนัก แต่นอกจากจะดีต่อหุ่นยังช่วยต่อต้านมะเร็งได้อีกด้วย
ตรุษจีนกับควันธูป อันตรายใกล้ตัว
ช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีบูชาเทพเจ้า และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือเศษไม้ไผ่ และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการประกอบพิธีคือ การจุดธูป
ชะอม สมุนไพรไทย ลดอาการท้องผูก
ชะอมเป็นไม้พุ่ม มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลม ใบเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก ใบอ่อนมีกลิ่น
ระวังสารฟอกขาว ในน้ำตาลมะพร้าว
เตือนระวังน้ำตาลมะพร้าว ผสมสารฟอกขาวเสี่ยงตาย แนะซื้อกับผู้ประกอบการที่เปิดเผยข้อมูลบนฉลาก
อาการของโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน
โรคตับอักเสบรุนแรง อันตรายอาจกลายเป็นมะเร็ง
กินลูกชิ้นให้ปลอดภัยไกลมะเร็ง
เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง หากเราชอบคงต้องรู้วิธีบริโภค
เคล็ดลับอาหารบำรุงกระเพาะ
กระเพาะอาหารเปรียบเสมือนห้องครัวของร่างกาย ต้องบำรุงรักษาให้อยู่กับเราอย่างสะอาดและแข็งแรง
ความอ้วนเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง
นอกจากความอ้วนจะนำพามาซึ่งเบาหวาน ไขมันสูง ความอ้วนยังทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งอีกด้วย
มะเร็งคร่าชีวิตคนจีนถึง 2.8 ล้านคน
นักวิชาการจีนเผยผลวิจัยประเมินว่า มะเร็งอาจเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตในจีนถึง 2.8 ล้านคนในปี 2015
เสี่ยง 3 โรคร้าย เมื่อขับถ่ายผิดปกติ
กินทุกวันควรขับถ่ายทุกวัน แต่หากผิดปกติไปจากนี้ นานเข้าอาจนำไปสู่มะเร็งได้
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก World cancer day
4กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก ร่วมรณรงค์กับโครงการ We Can I Can
เปลี่ยนวิธีดูแลตับอย่างไร ให้ไกลโรค
ตับช่วยสร้างสารที่จำเป็น สลายสารอาหาร กำจัดของเสีย ขาดตับก็ขาดใจ จะเปลี่ยนวิธีดูแลตับอย่างไร ให้ไกลโรค เรามีข้อแนะนำมาฝากคะ
อะฟลาท็อกซิน ภัยเงียบสู่มะเร็งตับ
เชื้อราอะฟลาท็อกซินไม่ได้มีเฉพาะในถั่วลิสง แต่ยังพบได้ในอาหารแห้งในครัวเรา
มะเร็ง-เบาหวาน โรคฮิตคนไทย
หากมองรอบตัวใน 10 คน จะมี 1 คน ไม่เป็นมะเร็งก็เบาหวาน ปัญหาคือกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมคนไทย
ก้อยปลา ปลาดิบ อาหารสุดแซ๊บก่อมะเร็ง
สื่อดัง BBC ชี้ก้อยปลาเมนูอีสานไทย อุดมไปด้วยพยาธิใบไม้ตับสาเหตุมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
6 สิ่งดีๆ เมื่อชีวิตไม่ติดบุหรี่
มาดูกันว่าถ้าเราเลิกบุหรี่แล้วจะมีข้อดีอะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้าง
แพทย์ชี้ผู้ชายมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง
อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ประมาณ 20,000 ราย ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย
จิตดี สมาธิดี ห่างไกลโรค
ใช้ชีวิตอย่างมี สติ สมาธิ นำพาชีวิตและสุขภาพที่ดี
ปั่น...ไกลมะเร็ง
นักวิจัยชี้การปั่นจักรยานสามารถลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดได้ร้อยละ 55 และสามารถลดความเสี่ยงมะเร็งปอดได้ถึงร้อยละ 44
เจาะลึกอนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระ คือ โมเลกุลที่ไม่เสถียร ทำให้เซลล์ถูกทำลายหรือได้รับบาดเจ็บ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างหรือหน้าที่ของเซลล์เหล่านั้น
ฮอร์โมนต้านความปวดต่ำเพิ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม
ผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมนเอนเคฟาลินน้อย เสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมนเอนเคฟาลินมาก 3 เท่า
เมื่อไรต้องกินวิตามิน
ถ้าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ อาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงอาจจำเป็นต้องพึ่งวิตามิน
อะโวคาโด อนาคตการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผลวิจัยใหม่เผย สารจากอะโวคาโดอาจมีประสิทธิภาพรักษามะเร้ง AML
บุหรี่..สาเหตุครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจากมะเร็ง 12 ชนิด
แม้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง แต่ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตจากสาเหตุเกียวกับบุหรี่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ดูแลชีวิตประจำวันกระตุ้นแอนตี้บอดี้
เคล็ดลับการดูแลรักษายามอากาศหนาวเย็น คนปกติก็ทำได้ ผู้ป่วยมะเร็งทำแล้วช่วยเสริมภูมิคุมกันให้แข็งแรง
กินดีอยู่ดีหนีมะเร็ง
เซลล์มะเร็งจะเติบโตได้จำเป็นต้องมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเอง แล้วอะไรล่ะ?
เมลาโทนิน (Melatonin) กับการนอนหลับ
เมลาโทนินสามารถสร้างได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาในรูปแบบอาหารเสริมหรือยา
หยุดพฤติกรรมมรณะหนีมะเร็ง!!
โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังล้วนเกิดจากพฤติกรรมเสียที่เราสร้างขึ้นเองทั้งสิ้น
6 โรคร้ายเกี่ยวกับไต
ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ทำหน้าที่ขับน้ำและของเสียทางร่างกายออกทางปัสสาวะ
อาหารแห้งภัยก่อโรคมะเร็ง
สารปนเปื้อนที่มีอยู่ในอาหารแห้งหากสะสมในร่างกายมาก ก่อใ้ห้เกิดมะเร็งตับ ไต กระเพาะ ลำไส้
มะระขี้นกสารพัดประโยชน์
สรรพคุณและประโยชน์ของมะระขี้นก 34 ข้อ หนึ่งในนั้นต้านมะเร็ง!
ว่านหางจระเข้กระตุ้นเม็ดเลือดขาว
ว่านหางจระเข้มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลายประการ ทั้งกระตุ้นเม็ดเลือด ลดอาการคลื่นไส้ เหมาะสำหรับช่วงรักษา
มหัศจรรย์การบำบัดด้วยของในครัว
อาการไม่สบายต่างๆ ไม่จำเป็นต้องกินยาหาหมอ เพราะอาหารในครัวเราช่วยได้
ใช้ผ้าอนามัยถูกหลักลดมะเร็งปากมดลูก
สาวๆ ทุกคนรู้จักผ้าอนามัย และกลัวมะเร็งปากมดลูก เชื่อหรือไม่ 2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกัน
สาวสองพันปีโอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มสองเท่า
สาวไว สาวนาน สาวสองพันปี อย่าเพิ่งดีใจ เพราะโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมีมากขึ้น
นมสองเต้ากับเจ้าสามมะเร็งร้าย
ยาดี หมอดี รักษาตรงจุด มะเร็งหายได้ควบคุมได้
ต้านมะเร็งด้วยการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายช่วยให้ผ่อนคลายหายเครียด ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงจึงช่วยต้านมะเร็ง
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
เป้าหมายปีนี้องค์การอนามัยโลกจะลบล้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็ง 4 ประการ
มหาวิทยาลัยดังไต้หวันทดลองยาจีนต้านมะเร็งในมนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรก
รพ.มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลรัฐอันดับหนึ่งของไต้หวัน กว่า 117 ปี ไม่เคยวิจัยเกี่ยวกับยาจีนมาก่อน ยาจีนต้านมะเร็งได้ทำลายประวัติศาสตร์นี้
แม่บ้านคนขยันจะป้องกันมะเร็งเต้านม
องค์การต่อต้านโรคมะเร็งแห่งยุโรป แนะนำว่า แม่บ้านที่ขยันขันแข็ง ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้
สสอ.จุน สร้างหมู่บ้านต้นแบบกันมะเร็งปอด
นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จุน จ.พะเยากล่าวว่า จากรายงานของข้อมูลที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยในปี 2545 พบว่า อันดับหนึ่งคือ โรคมะเร็ง
สเต็มเซลล์ ทางรอดโรคเลือด !!!!
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์เม็ดโลหิต สามารถรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหลายชนิดให้หายขาดได้
ไอเสียจากน้ำมันดีเซลอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกยืนยัน ไอเสียจากน้ำมันดีเซล อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่เพียงแต่มะเร็งปอดเท่านั้น
ผ่าอนุรักษ์เต้าอาจต้องผ่า ครั้งที่ 2
การสำรวจในอังกฤษพบ ผู้หญิง 55,297 คน ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบอนุรักษ์เต้า มีถึง 11,032 คน ต้องผ่าตัดครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน
พ่อ-แม่เป็นพาหะ เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าเผย พบเด็กป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพ่อแม่ที่เป็นพาหะ
โอเมก้า 3 ลดการอ่อนล้าในมะเร็งเต้านม
งานวิจัยพบว่าผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมมีความอ่อนล้าน้อยลงหากผู้ป่วยบริโภคโอเมก้า 3
ลดสารก่อมะเร็งในเครื่องดื่มน้ำดำ
สารเคมีที่ชื่อ 2-methylimidazole และ 4-methylimidazole ซึ่งเป็นสารให้สีดำในเครื่องดื่มน้ำดำก่อมะเร็ง
แคดเมียมก่อมะเร็งเต้านม ???
จากการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกใน The Karolinska Institute กรุงสต็อคโฮม พบว่าการรับแคดเมียมในปริมาณสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม
ชาดำป้องกันมะเร็ง
นักวิจัยอินเดียทดสอบสารโพลีฟีนอล-บี ในชาดำ พบให้ผลต้านมะเร็ง
รับประทานปลาแมคคอเรลเป็นประจำลดความเสี่ยงมะเร็งตับ
ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งญี่ปุ่นเผย รับประทานปลาจำพวก แมคคอเรล ปลาซัมมะ ปลาซาดีน อัตราการเกิดมะเร็งตับลดลง
อาหารพระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ในหลวงทรงให้มีโครงการอาหารพระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง
การรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็เพื่อทดแทนสารอาหารที่ร่างกายขาด แต่หากมากเกินไปกลับเป็นโทษได้
เด็กหญิงที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเมื่ออายุมากขึ้น
ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันพบหลักฐานที่โยงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมกับโภชนาการของเด็กหญิงวัยรุ่น
รักษาสมดุล กรด-ด่าง เพื่อสุขภาพ ตอนที่ 2
เมื่อร่างกายเป็นกรด มีอันตรายต่อสุขภาพมากมาย แต่ก็มีวิธีการแก้ไข
รักษาสมดุล กรด-ด่าง เพื่อสุขภาพ ตอนที่ 1
เมื่อเลือดเป็นกรดก็เหมือนน้ำเสียในบ่อที่ปลาอยู่ไม่ได้ ปลาตาย เซลล์ร่างกายก็เช่นกันเมื่ออยู่ในภาวะที่เป็นกรด เซลล์ก็เสื่อม กลายพันธุ์
กินเพื่อสุขภาพ
การกินไม่ใช่อะไรๆ ก็กินได้ ต้องรู้จักว่าอาหารแบบนี้กินได้หรือไม่ได้ โดยเฉพาะอาหารของผู้ป่วยที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
วิธีลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านมมีผู้หญิงเป็นกันมากทั่วโลก และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ อีกด้วย น่ากลัวขนาดนี้แต่เราลดความเสี่ยงลงได้
สารอาหารที่ช่วยในด้านอารมณ์
การรักษามะเร็งที่ได้ผล ต้องรักษาทั้งกายและใจไปพร้อมกัน ผู้ป่วยจำเป็นต้องคิดบวกและมีอารมณ์ดีอยู่เป็นนิจ เพื่อที่จะให้อารมณ์ดีขึ้น ซึ่งอาหารนั้นช่วยได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหาร ตอนที่ 2
มีอาหารบางชนิดไม่ควรรับประทานขณะท้องว่าง และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดื่มชาหลังรับประทานเนื้อสัตว์ โปรดติดตาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหาร ตอนที่ 1
การป้องกันโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ถ้าผู้ป่วยหรือญาติป้องกันไม่ถูกวิธีผลที่ได้รับอาจทำให้ผู้ป่วยทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตในที่สุด
รากบัวสมุนไพรสารพัดประโยชน์
รากบัว ช่วยลดอาการร้อนใน ช่วยดับกระหาย ที่นิยมมากในปัจจุบัน เมื่อเรากระหายแล้วดื่มน้ำ สักพักเราก็จะคอแห้งอีก ต่างจากเมื่อดื่มน้ำรากบัว จะทำให้สดชื่น ลดการกระหาย
10 อาหารล้างพิษ
อาหารที่เรารับประทานก็สามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ อะไรล้างพิษที่ไหนโปรดอ่่านต่อ
งาดำชะลอวัยต้านมะเร็ง
ภายใต้ความดำของงานั้นเต็มไปด้วยสารอาหารมากมาย มีกากใยสูง มีประโยชน์ช่วยชะลอวัยและต้านมะเร็ง
ชาเขียวแหล่งเสริมภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ
สารสำคัญที่ได้จากชาเขียว ได้แก่ ฟลาโวนอยต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ทำลายอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันโรค โพลีฟีนอลในชามีคาเทซินที่ช่วยต่อต้านสารก่อมะเร็ง
เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับบล็อคโคลี
บล็อคโคลีมีอุดมด้วยสารอาหารอันเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งวิตามิน แคลเซียม โปตัสเซียม และยังช่วยต้านมะเร็งด้วย
การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ
ความเสี่ยงของมะเร็งตับอย่างหนึ่ง คือ โรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง
เคล็ดลับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆของโรคมะเร็งในสตรี เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอายและกลัวที่จะไปพบแพทย์เพื่อ
โภชนาการเสริมฮอร์โมน
ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเนื้อเยื่อปากมดลูก มดลูก และเต้านม รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการอยู่รอดและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
การล้างสารพิษในตับด้วยขมิ้น
ขมิ้น พืชสวนครัวที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ช่วยในการทำความสะอาดตับให้ปราศจากสารพิษและสร้างเซลล์ตับ
ความเครียดกับมะเร็ง
เดี๋ยวนี้คนเครียดกันทั่วโลก ทั้งเรื่องบ้านเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เครียดจนทำให้เกิดโรค รวมทั้งมะเร็ง
10 เคล็ดลับ ขจัดมะเร็ง
คนส่วนใหญ่คิดว่าเราไม่มีทางป้องกันโรคมะเร็งได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า 35% ของคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกิดจากภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
เคล็ดลับแก้ไขปัญหานอนไม่หลับ
สำหรับบางคนเกิดมาโชคดีพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย นอนที่ไหนก็ได้ไม่มีอาการแปลกที่ แต่สำหรับคนโชคร้ายหลายคนนอนหลับยากเหลือเกิน...โปรดอ่านเรื่องนี้
8 อ. ห่างไกลมะเร็ง
การจะห่างไกลมะเร็งให้ได้ ต้องอาศัยการปฏิบัติตัวเืพื่อป้องกันปัจจัยจากภายนอก พร้อมทั้งรักษาปัจจัยภายในให้เข้มแข็ง
วิธีการล้างผักผลไม้เพื่อลดสารพิษตกค้าง
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ผัก ผลไม้ที่วางขายในท้องตลาดนั้น ตรวจพบสารเคมีตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก แม้แต่ผักที่ระบุว่าเป็น “ผักปลอดสารพิษ”
แหล่งอาหารเสริมวิตามินบี
ผู้เชี่ยวชาญต่างก็แนะนำให้รับประทานวิตามินในรูปของอาหารจะดีกว่าการใช้วิตามินที่สังเคราะห์ โดยพืชตระกูลถั่ว และเห็ด จะมีวิตามินบีสูง