มหาวิทยาลัยดังในไต้หวันทดลองยาจีนต้านมะเร็งในมนุษย์
       จากข่าวดังในหนังสือพิมพ์ผิงกว่อยื่อเป้า (Apple Daily) ที่ไต้หวันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทดลองยาจีนในมนุษย์ครั้งแรกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน พบว่ายาจีนให้ผลมะเร็งฝ่อลง โดยข่าวดังกล่าวสร้างกระแสตื่นตัวอย่างมากในไต้หวัน ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของ ดร.ไมค์ ซุน แพทย์ชาวไต้หวันผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งโดยแพทย์ทางเลือก ได้ให้รายละเอียดดังนี้


ผลการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ของยาจีน THL-P (Tien Hsien Liquid-P) ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวอย่างมาก ผมคิดว่ามีอยู่ 3 เหตุผล

       ข้อแรก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลของรัฐ นักเรียนเก่งๆ ทั้งหลาย หวังที่จะได้ทำงานที่นี่ ดังนั้นโรงพยาบาลนี้อยู่ในอันดับสูงมากของไต้หวัน

       ข้อสอง กว่า 115 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่เคยวิจัยเกี่ยวกับยาจีนมาก่อน ยิ่งไม่เคยทดลองยาจีนทางคลินิกในมนุษย์มาก่อน แต่ยาจีน THL-P ได้ทำลายบันทึกประวัติศาสตร์ 115 ปี ของโรงพยาบาล นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทดลองทางคลินิคในมนุษย์ของยาจีน ซึ่งผมคิดว่าพิเศษมาก

       ข้อสาม ตัวยาจีน THL-P เองมีความโดดเด่นในไต้หวันอยู่แล้ว คนจำนวนมากได้รับรู้รายงานที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งของยานี้ ล้วนแต่ประหลาดใจ นึกไม่ถึงว่าครั้งนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ทดลองยาจีน THL-P อย่างเป็นประวัติการณ์ ผลการทดลองก็ประสบความสำเร็จมาก ยังได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง
ดังนั้น หลังจากรายงานผลออกมาแล้วจึงเกิดกระแสตื่นตัวอย่างมาก ดังเหตุผลข้างต้น 3 ข้อ ในความคิดเห็นของผมครั้งนี้การทดลองคลินิกในมนุษย์ของยาจีน THL-P ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้ทำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ระยะสุดท้าย เป็นหลัก

       ผู้
ป่วยเหล่านี้ล้วนไม่สามารถรักษาตามวิธีหลักได้แล้ว พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนผ่านการรักษาตามระบบมาแล้ว ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง การรักษามุ่งเป้า ฮอร์โมนบำบัด แต่ผลตอบสนองไม่ดี อาการป่วยแย่ลงมากๆ การพยากรณ์โรคไม่ดีขึ้น จนผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษาใดๆ อีก

       ผู้ป่วยเหล่านี้จึงเข้าข่ายการทดลองทางคลินิกของยาจีน THL-P อาจพูดได้ว่าประวัติผู้ป่วยที่ถูกรับเข้าทดลองยาจีน THL-P นั้น ไม่มีวิธีการรักษาที่ดีอื่นๆ แล้ว พูดถูกต้องยิ่งขึ้น คือ เป็นผู้ป่วยที่ต้องทบทวนเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต ภายใต้เงื่อนไขนี้ ในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 18 เดือน ยาจีน THL-P สามารถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเข้าโครงการ 44 คน ผ่านเกณฑ์การทดลองทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้ง Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group

       ผู้ป่วย 44 คน ผ่านการสุ่มมา 30 คน เป็นกลุ่มทดลองใช้ยาจีน THL-P นอกนั้น 14 คน ใช้ยาหลอก ในผู้ป่วย 30 คน ได้ให้ใช้ยาจีน THL-P 6 เดือน โดยใช้ยาวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ซีซี หลังจากผ่านไป 6 เดือน สถิติของเราพบว่า ในกลุ่มใช้ยา 30 คน มี 20 กว่าคน ใช้ยาได้เกิน 4 เดือน แต่ในกลุ่มที่ใช้ยาหลอก 14 คน ไม่มีผู้ป่วยใช้ยาได้เกิน 2 เดือน แม้แต่คนเดียว แสดงว่าหลังจากผู้ป่วยใช้ยาจีน THL-P พวกเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่ามีส่วนช่วยได้ จึงใช้ต่อเนื่องระยะยาว


มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลการทดลองครั้งนี้


       ข้อแรก
มีความเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือไม่ นี่เป็นตัวชี้วัดหลัก โดยวัดความรู้สึกของผู้ป่วยเองแล้วจดบันทึก
       ข้อสอง ตรวจผลเลือด โดยนับจำนวนเซลล์ต่อมน้ำเหลือง เพื่อสังเกตว่าประสิทธิภาพถูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหรือไม่
       ข้อสาม มีการบันทึกว่า เมื่อใช้ยาแล้วผู้ป่วยมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีหรือไม่
       ข้อสี่ ได้สังเกตข้อแตกต่างของผู้ป่วยก่อนและหลังใช้ยา นอกจากนี้ยังประเมินข้อแตกต่างของกลุ่มใช้ยาจีน THL-P กับกลุ่มใช้ยาหลอก


       หลังจากใช้มาตรฐาน 4 ข้อ ในการประเมินผล พบว่าผู้ป่วย 30 คน ที่ใช้ยาจีน THL-P มีมากกว่า 20 คน พอใจมากกับคุณภาพชีวิตของตนเอง และจำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกันของพวกเขาดีกว่ากลุ่มใช้ยาหลอกอย่างมาก น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5-2 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังใช้ยาก็ได้ผลดีเยี่ยมกว่ากลุ่มใช้ยาหลอกอย่างชัดเจน

     

     


       ครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สิ่งที่น่ายินดีมากอีกอย่าง คือ ตามประวัติการป่วยของกลุ่มใช้ยา 30 คน เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงมี 28 คน ที่ตัดเต้านมแล้ว ทำให้ไม่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อได้ แต่ในนี้มี 2 คน ยังไม่ได้ตัดก้อนเนื้อออก หลังจากใช้ยาจีน THL-P จึงได้วัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้อ ผลปรากฏว่า 1 ในนี้ ก้อนฝ่อเล็กลงเกือบ 50% ส่วนที่ลามไปต่อมน้ำเหลืองที่คอก็หายไปหมด ส่วนอีกคนหลังจากใช้ยาจีน THL-P พบว่าก้อนไม่เนื้อคงที่ไม่โตขึ้น


       ดังนั้น สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มผู้ใช้ยาได้ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง เพราะผู้ป่วย 2 คน ที่สามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของก้อนมะเร็งได้ ล้วนได้ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนได้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า การทดลองทางคลินิกนี้ได้ผลในระดับสูงมาก จุดนี้เรามีความพึงพอใจมากต่อผลการทดลอง ทุกคนล้วนให้ความสนใจ มันหมายถึง ยาจีนไม่เพียงแต่ปรับภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงแต่แก้ไขคุณภาพชีวิต แต่ในการทดลองทางคลินิก มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งอย่างชัดเจน และเป็นการทดลองในมนุษย์ ไม่ใช่การทดลองธรรมดาๆ ในสัตว์ทดลอง


เหตุผลสำคัญที่การทดลองทางคลินิกครั้งนี้ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เลือกทำในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

       เพราะกรุงไทเปเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมมากที่สุดในโลก และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดจำนวนลง ผลการรักษาของผู้ป่วยส่วนมากก็ไม่ดี ดังนั้น เราจึงหวังว่าจะมีหลักฐานมากขึ้นที่จะแสดงให้เห็นว่า สำหรับมะเร็งเต้านมนั้น ยาจีน THL-P ใช้การทดลองทางคลินิกพิสูจน์แล้ว


       แต่ในความเป็นจริง ยาจีน THL-P มีประวัติมา 21 ปีแล้ว ใน 30 กว่าประเทศ จากประสบการณ์อันยาวนานที่เราได้เฝ้าสังเกตการณ์ มะเร็งเต้านมนับว่าไม่ใช่จุดเด่นของยาตัวนี้ แต่จุดเด่นของยา คือ มะเร็งช่องปาก หลอดอาหาร ลิ้น กระเพาะอาหาร มะเร็งในระบบย่อยอาหาร มะเร็งเยื่อบุผิว มะเร็งเหล่านี้ยาจีน THL-P ยิ่งมีผลเด่นชัด ประสบการณ์ทางคลินิกที่ผ่านมาพบเห็นจำนวนมาก


       ดังนั้น จากการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันครั้งนี้ ซึ่งยาจีน THL-P ให้ผลดีมาก เราจึงมีความคิดคาดหวังในแง่ดีว่า ยาจีน THL-P ต่อมะเร็งอื่น หรือมะเร็งระบบย่อยอาหารยิ่งได้ผลดี นอกจากนี้ คณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้ทดลองในเซลล์ก็ยืนยันว่า ยาจีน THL-P ให้ผลดีต่อมะเร็งลำไส้ ซึ่งเราหวังว่าในอนาคต จะมีโอกาสทำการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ฮ่องกงด้วย


       ในประเทศญี่ปุ่น ก็มีประสบการณ์จริงของผู้ป่วยจำนวนมากยืนยัน และยังมีประสบการณ์ทางคลินิกพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ซึ่งในญี่ปุ่นมีมากเป็นพิเศษ พวกเขาใช้ยาจีน THL-P ได้ผลดีตอบสนองดีมาก


       เราสามารถกล่าวได้ว่า ยาจีน THL-P ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับมะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่จากประสบการณ์หลายปีของเราพบว่า การใช้ยาในทุกๆ มะเร็ง ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาแบบบูรณาการ การรักษาแผนโบราณ หรือการรักษาแผนหลัก ในการลดผลข้างเคียงของเคมีบำบัดและรังสีรักษา ด้านปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน การแก้ไขคุณภาพชีวิต กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ยาจีน THL-P มีประสบการณ์จริงของผู้ป่วยมะเร็งมากมาย เรามุ่งหวังว่าในอนาคต จะมีการทดลองทางคลินิกในมะเร็งมะเร็งชนิดต่างๆ มากขึ้น


       ตั้งแต่ก่อนเดือนพฤษภาคม 2012 ยาจีน THL-P ได้รับการบรรจุชื่อลงในสารานุกรมยาและพจนานุกรมยา ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกา (NCI) ให้หมายเลขเภสัชตำรับเลขที่ C88275 ซึ่งถ้าดูทั่วทั้งเอเชียแล้ว เราถือเป็นผู้บุกเบิก เพราะแต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเอเชียได้รับการบรรจุชื่อ ลงในสารานุกรมยาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกามาก่อน นี่แน่นอนว่า ทำให้ช็อคและตื่นเต้นได้ยิ่งกว่าผลการทดลองทางคลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเสียอีก โดยเฉพาะเรายังไม่เคยเห็นบันทึกใดๆ เกี่ยวกับยาจีนต้านมะเร็ง ในโรงพยาบาลมะเร็งของอเมริกา ในร้านยาแผนปัจจุบัน ยาจีน THL-P ถือเป็นตัวแรก


       ผมคิดว่าในอนาคต เกี่ยวกับการรักษาแบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนจีน พวกเราจะได้มีการประสานกับแพทย์แผนปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ว่าจะใช้ยาจีนผสานกับยาแผนปัจจุบันอย่างไร มารักษาแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขอาการของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิต และยืดอายุผู้ป่วย การที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติอเมริกาบรรจุยาจีน THL-P ในสารานุกรมยา เป็นการเปิดเผยครั้งสำคัญของเราต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบัน


สอบถามผลทดลองยาจีนต้านมะเร็งทางคลินิคในมนุษย์เพิ่มเิติม โทร.02-264-2217-9เข้าชม : 4965
 
 
 
 
10 อาหารล้างพิษ ดีต่อร่างกาย
ฝุ่นควัน อาหารจานเร่งด่วน มลภาวะมากมายที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวัน อาจทำให้เราต้องเผชิญกับสารพิษต่างๆมากมาย จะดีแค่ไหนถ้ามีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยล้างสารพิษให้ร่างกายของเราด้วยอาหาร วันนี้เรามี 10 อาหาร ช่วยล้างพิษให้ร่างกายมาฝากกันคะ
โรงพยาบาลราชวิถี ชวนคนไทยร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กับโครงการ รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ
โครงการดังกล่าวเป็นการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี
3 อย่างที่ไม่ควรกินก่อนนอน
เพราะเวลาพักผ่อนคือเวลาที่สำคัญสำหรับคนเรา ดังนั้นวันนี้เราจึงมีข้อแนะนำ 3 อย่างที่ไม่ควรกินมาฝากให้ทุกท่านได้หลีกเลี่ยงช่วงก่อนนอนคะ
4 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อต้านมะเร็ง
พฤติกรรมของคนเราทั้งการกิน การใช้ชีวิต การทำงาน ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราทั้งนั้น วันนี้เรามี 4 วิธีช่วยป้องกันมะเร็งได้ง่าย เริ่มได้จากตัวเรา
กระตุ้นต่อมน้ำเหลืองง่าย ด้วยการแกว่งแขน
ระบบน้ำเหลือง อีกหนึ่งระบบในร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับหลากหลายอวัยวะ ระบบน้ำเหลืองยังมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาว เเอนตี้บอดี้ของระบบภูมิคุ้มกัน โดยตลอดระยะทางของท่อน้ำเหลืองจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่เป็นระยะเพื่อช่วยกรองสารเเปลกปลอม เชื้อโรค ที่มีอันตราย
ใช้เขียงถูกสุขลักษณะ ไม่เสี่ยงโรค
เขียง ถือเป็นอีกหนึ่งภาชนะที่สำคัญในการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการหั่น สับ ซอย ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรืออาหารที่พร้อมรับประทาน การใช้งานที่หลากหลายหากเราละเลยในการทำความสะอาด อาจนำมาซึ่งการสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ บนเขียง
ออร่า 7 สี ผลดี ต่อสุขภาพ
สีของออร่าสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ และสุขภาพได้ แต่ไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยโรค ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 สี คือ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีน้ำเงิน และ สีม่วง สีเหล่านี้จะมีผลดีกับร่างกายอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ
6 วิธี ล้างพิษ..คืนความสดใสให้ร่างกาย
เชื่อว่าวันหยุดยาว หลายคนคงได้สนุกสนาน สังสรรค์กับครอบครัว และคงร่วมกันรับประทานอาหาร เครื่องดื่มกันไม่น้อย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า อาหารและเครื่องดื่มที่เราได้รับประทานเข้าไปนั้นจะไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเรา วันนี้เรามีเคล็ดลับการดีท็อกส์ร่างกายแบบที่คุ
5 วิธี เรียกสติ หนีความเครียด
ความเครียด นอกจากจะบั่นทอนหรือทำลายสุขภาพจิตของคนเราแล้ว ยังมีผลระยะยาวที่อาจส่งผลทำลายสุขภาพร่างกายของคนเราโดยไม่รู้ตัว มาดูกันว่าจะขจัดความเครียดออกไปอย่างไรได้บ้าง
ผลวิจัยชิ้นใหม่วิจัยพบ การนั่งสมาธิ ช่วยบำบัดโรควิตกกังวลและลดความเครียดได้
โรควิตกกังวล หรือ Anxiety Disorder เป็นกลุ่มโรคความผิดปกติทางจิต กำหนดโดยความวิตกกังวลและความกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตโดยไม่มีเหตุผล
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการป่วย ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
เมื่อพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกัน ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงสาเหตุการเกิดโรคของมนุษย์ ผลการศึกษาในวงการแพทย์ในระหลายปีมานี้แสดงให้เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์มีดังนี้
เตือนทำอาหารแป้งให้สุกแค่มีสีเหลืองทอง ป้องกันสารก่อมะเร็ง
องค์การกำกับควบคุมมาตรฐานด้านอาหารของสหราชอาณาจักร (FSA) ออกคำเตือนให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการบริโภคสารก่อมะเร็งอะคริลาไมด์ (Acrylamide) โดยการปรุงอาหารจำพวกแป้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมปังปิ้งและมันฝรั่งทอดให้สุกแต่พอดี คือสุกในระดับที่มีสีเหลืองทอง
ระวังตู้กดน้ำแพร่เชื้อโรคชั้นดี ภัยใกล้ตัว-ไร้มาตรฐานอื้อ
กรมอนามัย เผยตู้น้ำหยอดเหรียญเกือบครึ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แนะประชาชนสังเกตก่อนกดใช้ ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด
มะตูม บำรุงกำลัง รักษาธาตุ
ต้นฝนแบบนี้หลายคนคงอยากหาอะไรร้อนๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย วันนี้เราขอนำเสนอ น้ำมะตูมร้อน หอม สดชื่อน แถมได้สุขภาพอีกด้วย
อาหาร 8 ชนิด ที่ช่วยให้นอนหลับดี
หลับไม่สนิททั้งคืน? แนวทางแก้ปัญหาอาจจะอยู่ในครัวของคุณ นักโภชนาการเผยอาหาร 8 ชนิด
เคล็ดลับแก้ไขปัญหานอนไม่หลับ
อาการนอนไม่หลับส่งผลทั้งต่อชีวิตประจำวันและร่างกายของผู้ป่วย และยังส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกายในขณะรักษา วันนี้เรามีเคล็ดลับการนอนหลับมาฝากคะ
รู้หรือไม่ การดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
หลายคนคงเป็นคอกาแฟเพราะช่วยแก้ง่วงได้ดี แต่นอกจากช่วยแก้ง่วงนอนกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก
ดื่มน้ำหลังตื่นนอนดีจริงหรือ??
หลายคนคงรู้ว่า น้ำ มีความจำเป็นต่อร่างกายคนเรา โดยปริมาณแนะนำการดื่มน้ำที่เรามักได้ยินกันชินหูนั้น คือ วันละ 6-8 แก้ว แต่ยังมีอีก 1 ข้อสงสัยการดื่มน้ำหลังตื่นนอนส่งผลดีต่อร่างกายจริงหรือไม่ วันนี้ครอบครัวเทียนเซียมีคำตอบคะ
บร็อคโคลี่ ผักดี มีประโยชน์
บร็อคโคลี่ ผักสีเชียวเพื่อสุขภาพที่หลายๆคนต่างติดอกติดใจในรสชาติ จุดเด่นของเจ้าบร็อคโคลี่ก็คือเป็นผักแคลอรี่ต่ำ เหมาะสำหรับผู้คุมน้ำหนัก แต่นอกจากจะดีต่อหุ่นยังช่วยต่อต้านมะเร็งได้อีกด้วย
ควันธูป อันตรายเทียบเท่าบุหรี่
ช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีบูชาเทพเจ้า และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือเศษไม้ไผ่ และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการประกอบพิธีคือ การจุดธูป
ชะอม สมุนไพรไทย ลดอาการท้องผูก
ชะอมเป็นไม้พุ่ม มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลม ใบเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก ใบอ่อนมีกลิ่น
ผักชี มีดีกว่าแค่โรยหน้า
หลายเมนูอาหารที่เรามักเห็นผักชีถูกโรยด้านบน เพื่อให้กลิ่นหอมและเพิ่มความสวยงามให้กับจานอาหาร ไม่เพียงเพิ่มความสวยงามเท่านั้นแต่ผักชีไทยของเรายังเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ระวังสารฟอกขาว ในน้ำตาลมะพร้าว
เตือนระวังน้ำตาลมะพร้าว ผสมสารฟอกขาวเสี่ยงตาย แนะซื้อกับผู้ประกอบการที่เปิดเผยข้อมูลบนฉลาก
อาการของโรคตับอักเสบรุนแรงแบบเฉียบพลัน
โรคตับอักเสบรุนแรง อันตรายอาจกลายเป็นมะเร็ง
กินลูกชิ้นให้ปลอดภัยไกลมะเร็ง
เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง หากเราชอบคงต้องรู้วิธีบริโภค
เคล็ดลับอาหารบำรุงกระเพาะ
กระเพาะอาหารเปรียบเสมือนห้องครัวของร่างกาย ต้องบำรุงรักษาให้อยู่กับเราอย่างสะอาดและแข็งแรง
ความอ้วนเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็ง
นอกจากความอ้วนจะนำพามาซึ่งเบาหวาน ไขมันสูง ความอ้วนยังทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งอีกด้วย
มะเร็งคร่าชีวิตคนจีนถึง 2.8 ล้านคน
นักวิชาการจีนเผยผลวิจัยประเมินว่า มะเร็งอาจเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตในจีนถึง 2.8 ล้านคนในปี 2015
เสี่ยง 3 โรคร้าย เมื่อขับถ่ายผิดปกติ
กินทุกวันควรขับถ่ายทุกวัน แต่หากผิดปกติไปจากนี้ นานเข้าอาจนำไปสู่มะเร็งได้
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก World cancer day
4กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก ร่วมรณรงค์กับโครงการ We Can I Can
เปลี่ยนวิธีดูแลตับอย่างไร ให้ไกลโรค
ตับช่วยสร้างสารที่จำเป็น สลายสารอาหาร กำจัดของเสีย ขาดตับก็ขาดใจ จะเปลี่ยนวิธีดูแลตับอย่างไร ให้ไกลโรค เรามีข้อแนะนำมาฝากคะ
อะฟลาท็อกซิน ภัยเงียบสู่มะเร็งตับ
เชื้อราอะฟลาท็อกซินไม่ได้มีเฉพาะในถั่วลิสง แต่ยังพบได้ในอาหารแห้งในครัวเรา
มะเร็ง-เบาหวาน โรคฮิตคนไทย
หากมองรอบตัวใน 10 คน จะมี 1 คน ไม่เป็นมะเร็งก็เบาหวาน ปัญหาคือกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมคนไทย
ก้อยปลา ปลาดิบ อาหารสุดแซ๊บก่อมะเร็ง
สื่อดัง BBC ชี้ก้อยปลาเมนูอีสานไทย อุดมไปด้วยพยาธิใบไม้ตับสาเหตุมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
6 สิ่งดีๆ เมื่อชีวิตไม่ติดบุหรี่
มาดูกันว่าถ้าเราเลิกบุหรี่แล้วจะมีข้อดีอะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้าง
แพทย์ชี้ผู้ชายมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง
อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ประมาณ 20,000 ราย ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย
จิตดี สมาธิดี ห่างไกลโรค
ใช้ชีวิตอย่างมี สติ สมาธิ นำพาชีวิตและสุขภาพที่ดี
ปั่น...ไกลมะเร็ง
นักวิจัยชี้การปั่นจักรยานสามารถลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดได้ร้อยละ 55 และสามารถลดความเสี่ยงมะเร็งปอดได้ถึงร้อยละ 44
เจาะลึกอนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระ คือ โมเลกุลที่ไม่เสถียร ทำให้เซลล์ถูกทำลายหรือได้รับบาดเจ็บ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างหรือหน้าที่ของเซลล์เหล่านั้น
ฮอร์โมนต้านความปวดต่ำเพิ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม
ผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมนเอนเคฟาลินน้อย เสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมนเอนเคฟาลินมาก 3 เท่า
เมื่อไรต้องกินวิตามิน
ถ้าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ อาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงอาจจำเป็นต้องพึ่งวิตามิน
อะโวคาโด อนาคตการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผลวิจัยใหม่เผย สารจากอะโวคาโดอาจมีประสิทธิภาพรักษามะเร้ง AML
บุหรี่..สาเหตุครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจากมะเร็ง 12 ชนิด
แม้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง แต่ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตจากสาเหตุเกียวกับบุหรี่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ดูแลชีวิตประจำวันกระตุ้นแอนตี้บอดี้
เคล็ดลับการดูแลรักษายามอากาศหนาวเย็น คนปกติก็ทำได้ ผู้ป่วยมะเร็งทำแล้วช่วยเสริมภูมิคุมกันให้แข็งแรง
กินดีอยู่ดีหนีมะเร็ง
เซลล์มะเร็งจะเติบโตได้จำเป็นต้องมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเอง แล้วอะไรล่ะ?
เมลาโทนิน (Melatonin) กับการนอนหลับ
เมลาโทนินสามารถสร้างได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาในรูปแบบอาหารเสริมหรือยา
หยุดพฤติกรรมมรณะหนีมะเร็ง!!
โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังล้วนเกิดจากพฤติกรรมเสียที่เราสร้างขึ้นเองทั้งสิ้น
6 โรคร้ายเกี่ยวกับไต
ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ทำหน้าที่ขับน้ำและของเสียทางร่างกายออกทางปัสสาวะ
อาหารแห้งภัยก่อโรคมะเร็ง
สารปนเปื้อนที่มีอยู่ในอาหารแห้งหากสะสมในร่างกายมาก ก่อใ้ห้เกิดมะเร็งตับ ไต กระเพาะ ลำไส้
มะระขี้นกสารพัดประโยชน์
สรรพคุณและประโยชน์ของมะระขี้นก 34 ข้อ หนึ่งในนั้นต้านมะเร็ง!
ว่านหางจระเข้กระตุ้นเม็ดเลือดขาว
ว่านหางจระเข้มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลายประการ ทั้งกระตุ้นเม็ดเลือด ลดอาการคลื่นไส้ เหมาะสำหรับช่วงรักษา
มหัศจรรย์การบำบัดด้วยของในครัว
อาการไม่สบายต่างๆ ไม่จำเป็นต้องกินยาหาหมอ เพราะอาหารในครัวเราช่วยได้
ใช้ผ้าอนามัยถูกหลักลดมะเร็งปากมดลูก
สาวๆ ทุกคนรู้จักผ้าอนามัย และกลัวมะเร็งปากมดลูก เชื่อหรือไม่ 2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกัน
สาวสองพันปีโอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มสองเท่า
สาวไว สาวนาน สาวสองพันปี อย่าเพิ่งดีใจ เพราะโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมีมากขึ้น
นมสองเต้ากับเจ้าสามมะเร็งร้าย
ยาดี หมอดี รักษาตรงจุด มะเร็งหายได้ควบคุมได้
ต้านมะเร็งด้วยการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายช่วยให้ผ่อนคลายหายเครียด ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงจึงช่วยต้านมะเร็ง
4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
เป้าหมายปีนี้องค์การอนามัยโลกจะลบล้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็ง 4 ประการ
มหาวิทยาลัยดังไต้หวันทดลองยาจีนต้านมะเร็งในมนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรก
รพ.มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นโรงพยาบาลรัฐอันดับหนึ่งของไต้หวัน กว่า 117 ปี ไม่เคยวิจัยเกี่ยวกับยาจีนมาก่อน ยาจีนต้านมะเร็งได้ทำลายประวัติศาสตร์นี้
แม่บ้านคนขยันจะป้องกันมะเร็งเต้านม
องค์การต่อต้านโรคมะเร็งแห่งยุโรป แนะนำว่า แม่บ้านที่ขยันขันแข็ง ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้
สสอ.จุน สร้างหมู่บ้านต้นแบบกันมะเร็งปอด
นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จุน จ.พะเยากล่าวว่า จากรายงานของข้อมูลที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยในปี 2545 พบว่า อันดับหนึ่งคือ โรคมะเร็ง
สเต็มเซลล์ ทางรอดโรคเลือด !!!!
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์เม็ดโลหิต สามารถรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหลายชนิดให้หายขาดได้
ไอเสียจากน้ำมันดีเซลอาจเป็นสารก่อมะเร็ง
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกยืนยัน ไอเสียจากน้ำมันดีเซล อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่เพียงแต่มะเร็งปอดเท่านั้น
ผ่าอนุรักษ์เต้าอาจต้องผ่า ครั้งที่ 2
การสำรวจในอังกฤษพบ ผู้หญิง 55,297 คน ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบอนุรักษ์เต้า มีถึง 11,032 คน ต้องผ่าตัดครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน
พ่อ-แม่เป็นพาหะ เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าเผย พบเด็กป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพ่อแม่ที่เป็นพาหะ
โอเมก้า 3 ลดการอ่อนล้าในมะเร็งเต้านม
งานวิจัยพบว่าผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมมีความอ่อนล้าน้อยลงหากผู้ป่วยบริโภคโอเมก้า 3
ลดสารก่อมะเร็งในเครื่องดื่มน้ำดำ
สารเคมีที่ชื่อ 2-methylimidazole และ 4-methylimidazole ซึ่งเป็นสารให้สีดำในเครื่องดื่มน้ำดำก่อมะเร็ง
แคดเมียมก่อมะเร็งเต้านม ???
จากการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกใน The Karolinska Institute กรุงสต็อคโฮม พบว่าการรับแคดเมียมในปริมาณสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม
ชาดำป้องกันมะเร็ง
นักวิจัยอินเดียทดสอบสารโพลีฟีนอล-บี ในชาดำ พบให้ผลต้านมะเร็ง
รับประทานปลาแมคคอเรลเป็นประจำลดความเสี่ยงมะเร็งตับ
ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งญี่ปุ่นเผย รับประทานปลาจำพวก แมคคอเรล ปลาซัมมะ ปลาซาดีน อัตราการเกิดมะเร็งตับลดลง
อาหารพระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ในหลวงทรงให้มีโครงการอาหารพระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาก เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง
การรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็เพื่อทดแทนสารอาหารที่ร่างกายขาด แต่หากมากเกินไปกลับเป็นโทษได้
เด็กหญิงที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเมื่ออายุมากขึ้น
ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันพบหลักฐานที่โยงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมกับโภชนาการของเด็กหญิงวัยรุ่น
รักษาสมดุล กรด-ด่าง เพื่อสุขภาพ ตอนที่ 2
เมื่อร่างกายเป็นกรด มีอันตรายต่อสุขภาพมากมาย แต่ก็มีวิธีการแก้ไข
รักษาสมดุล กรด-ด่าง เพื่อสุขภาพ ตอนที่ 1
เมื่อเลือดเป็นกรดก็เหมือนน้ำเสียในบ่อที่ปลาอยู่ไม่ได้ ปลาตาย เซลล์ร่างกายก็เช่นกันเมื่ออยู่ในภาวะที่เป็นกรด เซลล์ก็เสื่อม กลายพันธุ์
กินเพื่อสุขภาพ
การกินไม่ใช่อะไรๆ ก็กินได้ ต้องรู้จักว่าอาหารแบบนี้กินได้หรือไม่ได้ โดยเฉพาะอาหารของผู้ป่วยที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
วิธีลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านมมีผู้หญิงเป็นกันมากทั่วโลก และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ อีกด้วย น่ากลัวขนาดนี้แต่เราลดความเสี่ยงลงได้
สารอาหารที่ช่วยในด้านอารมณ์
การรักษามะเร็งที่ได้ผล ต้องรักษาทั้งกายและใจไปพร้อมกัน ผู้ป่วยจำเป็นต้องคิดบวกและมีอารมณ์ดีอยู่เป็นนิจ เพื่อที่จะให้อารมณ์ดีขึ้น ซึ่งอาหารนั้นช่วยได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหาร ตอนที่ 2
มีอาหารบางชนิดไม่ควรรับประทานขณะท้องว่าง และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดื่มชาหลังรับประทานเนื้อสัตว์ โปรดติดตาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหาร ตอนที่ 1
การป้องกันโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ถ้าผู้ป่วยหรือญาติป้องกันไม่ถูกวิธีผลที่ได้รับอาจทำให้ผู้ป่วยทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตในที่สุด
รากบัวสมุนไพรสารพัดประโยชน์
รากบัว ช่วยลดอาการร้อนใน ช่วยดับกระหาย ที่นิยมมากในปัจจุบัน เมื่อเรากระหายแล้วดื่มน้ำ สักพักเราก็จะคอแห้งอีก ต่างจากเมื่อดื่มน้ำรากบัว จะทำให้สดชื่น ลดการกระหาย
10 อาหารล้างพิษ
อาหารที่เรารับประทานก็สามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ อะไรล้างพิษที่ไหนโปรดอ่่านต่อ
งาดำชะลอวัยต้านมะเร็ง
ภายใต้ความดำของงานั้นเต็มไปด้วยสารอาหารมากมาย มีกากใยสูง มีประโยชน์ช่วยชะลอวัยและต้านมะเร็ง
ชาเขียวแหล่งเสริมภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ
สารสำคัญที่ได้จากชาเขียว ได้แก่ ฟลาโวนอยต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ทำลายอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันโรค โพลีฟีนอลในชามีคาเทซินที่ช่วยต่อต้านสารก่อมะเร็ง
เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับบล็อคโคลี
บล็อคโคลีมีอุดมด้วยสารอาหารอันเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งวิตามิน แคลเซียม โปตัสเซียม และยังช่วยต้านมะเร็งด้วย
การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ
ความเสี่ยงของมะเร็งตับอย่างหนึ่ง คือ โรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง
เคล็ดลับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆของโรคมะเร็งในสตรี เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอายและกลัวที่จะไปพบแพทย์เพื่อ
โภชนาการเสริมฮอร์โมน
ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเนื้อเยื่อปากมดลูก มดลูก และเต้านม รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการอยู่รอดและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
การล้างสารพิษในตับด้วยขมิ้น
ขมิ้น พืชสวนครัวที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ช่วยในการทำความสะอาดตับให้ปราศจากสารพิษและสร้างเซลล์ตับ
ความเครียดกับมะเร็ง
เดี๋ยวนี้คนเครียดกันทั่วโลก ทั้งเรื่องบ้านเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เครียดจนทำให้เกิดโรค รวมทั้งมะเร็ง
10 เคล็ดลับ ขจัดมะเร็ง
คนส่วนใหญ่คิดว่าเราไม่มีทางป้องกันโรคมะเร็งได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า 35% ของคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกิดจากภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
เคล็ดลับแก้ไขปัญหานอนไม่หลับ
สำหรับบางคนเกิดมาโชคดีพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย นอนที่ไหนก็ได้ไม่มีอาการแปลกที่ แต่สำหรับคนโชคร้ายหลายคนนอนหลับยากเหลือเกิน...โปรดอ่านเรื่องนี้
8 อ. ห่างไกลมะเร็ง
การจะห่างไกลมะเร็งให้ได้ ต้องอาศัยการปฏิบัติตัวเืพื่อป้องกันปัจจัยจากภายนอก พร้อมทั้งรักษาปัจจัยภายในให้เข้มแข็ง
วิธีการล้างผักผลไม้เพื่อลดสารพิษตกค้าง
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ผัก ผลไม้ที่วางขายในท้องตลาดนั้น ตรวจพบสารเคมีตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก แม้แต่ผักที่ระบุว่าเป็น “ผักปลอดสารพิษ”
แหล่งอาหารเสริมวิตามินบี
ผู้เชี่ยวชาญต่างก็แนะนำให้รับประทานวิตามินในรูปของอาหารจะดีกว่าการใช้วิตามินที่สังเคราะห์ โดยพืชตระกูลถั่ว และเห็ด จะมีวิตามินบีสูง