เมนู ที่เกี่ยวข้อง
 
  ของดำห้าชนิดต้านมะเร็ง ได้แก่

     งาดำ ข้าวดำ ถั่วดำ พุทราดำ และเห็ดหูหนูดำ ผู้ป่วยผ่านการรักษาแล้วความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดต่ำควรรับประทานเป็นประจำ
 
About Us
เป้าหมายการพัฒนา

   วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้