คุณ ภาวนา จู้
กรรมการผู้จัดการ
ประจำสาขาประเทศไทย

          ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนปัจจุบันเฟยดากรุ๊ปได้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงในด้านการให้บริการสุขภาพ โดยนำเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาจีนแผนโบราณที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และรับรองโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัย และมีผลยืนยันทางสถิติที่น่าเชื่อถือ มาสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

           นับตั้งแต่ “ยาน้ำเทียนเซียน” ได้ถูกคิดค้นขึ้นจนถึงทุกวันนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีสรรพคุณช่วยเพื่อนผู้ป่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีมานี้ ราได้ร่วมกับแพทย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จนมีรายงานผลออกมาแล้ว 15 รายงาน ซึ่งแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส่วนประกอบสมุนไพรใน “ยาน้ำเทียนเซียน”

          นอกจากนี้ เรายังได้ติดตามผลของยาจากประสบการณ์ของผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งผลที่ได้ทำให้ เรายิ่งภาคภูมิใจ มีกำลังใจ และมีเจตจำนงอันมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการต่อสู้เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ

          สำหรับประเทศไทย บริษัท เฟยดา จำกัด ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2541 เราต้องขอขอบพระคุณผู้บริโภคชาวไทย ที่ได้ให้การโอกาสเราด้วยดีตลอดมา เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย ด้วยจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์ จริงใจ ตลอดไป

วิสัยทัศน์
          • ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ผสมผสานการแพทย์แผนจีน
          • มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด และการบริการอย่างมืออาชีพแก่ผู้บริโภค
          • ให้ความช่วยเหลือและทำงานด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สู่สังคม

เป้าหมายการพัฒนา
           วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันน

ประวัติความเป็นมา

กันยายน 1991
          ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท ไชน่า-เจแปน เฟยดา ยูเนี่ยน จำกัด ที่ฮ่องกง
พฤศจิกายน 1991
          เซ็นสัญญากับเจิ้นกั๋วกรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทียนเซียนทั่วโลก
กุมภาพันธ์ 1992
          แต่งตั้งตัวแทนในประเทศญี่ปุ่น และก่อตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไต้หวัน
เมษายน 1992
          แต่งตั้งตัวแทนในประเทศมาเลเซีย
มิถุนายน 1994
          ก่อตั้งสำนักงานสาขา บริษัท เฟยดา จำกัด ในประเทศไทย พฤศจิกายน 1997 แต่งตั้งตัวแทนในประเทศฟิลิปปินส์
มีนาคม 1998
          ยาน้ำเทียนเซียน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ใช้ชื่อในประเทศไทยว่า ยาน้ำเทียนเซีย
มกราคม 2000
          ยาน้ำเทียนเซียน ได้รับอนุมัติจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Dietary Supplement)
เมษายน 2000
          ก่อตั้ง Feida Union Pharmaceutical Manufactory โรงงานผลิตยาระดับมาตรฐาน GMP ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เมษายน 2000
          ก่อตั้ง China-Japan Feida Union (Australia) Pty., Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย
พฤษภาคม 2000
          ก่อตั้ง United Medical Development Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา
สิงหาคม 2001
          ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศ ออสเตรเลีย ให้เป็นยาแผนโบราณ (Traditional Medicine)
มิถุนายน 2001
          ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไต้หวันให้นำเข้ายาน้ำเทียนเซียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2001
          เซ็นสัญญา 1 ปีกับ Innovative Marketing Firm เพื่อประชาสัมพันธ์ยาน้ำเทียนเซียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
มกราคม 2003
          เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Innovative Marketing Firm เพื่อจำหน่ายยาน้ำเทียนเซียนในตลาดอเมริกาเหนือ
มกราคม 2003
          แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 2007
          แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศโรมาเนีย
มิถุนายน 2008
          ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)
กรกฎาคม 2009
          ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจากกองควบคุมยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซียให้เป็นยาแผนโบราณ (Traditional Medicine)
กันยายน 2009
          ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Institute of Food Bio-resources ประเทศโรมาเนียให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement)