ครอบครัวเทียนเซียน ผลการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ สารปนเปื้อน ความปลอดภัยของยาน้ำเทียนเซียน

ความปลอดภัยของ TIAN XIAN LIQUID

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา

ใบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ใบขึ้นทะเบียน FDA สหรัฐอเมริกา

ใบขึ้นทะเบียนประเทศออสเตรเลีย

ใบขึ้นทะเบียน เขตปกครองฮ่องกง

ใบขึ้นทะเบียนประเทศฟิลิปปินส์

ใบขึ้นทะเบียนประเทศไต้หวัน

ใบขึ้นทะเบียนประเทศโรมาเนีย

ใบขึ้นทะเบียนประเทศตุรกี

ใบขึ้นทะเบียนประเทศมาเลเซีย

ใบขึ้นทะเบียนประเทศสิงค์โปร์