การเกิดซ้ำและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
18 FEB 2562 VIEW: 817

โดย ดร.ไมค์  ซุน  T.C.M.D., N.D., Ph.D.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีน จาก Tian Xian Family

มะเร็งต้องเกิดซ้ำใช่หรือไม่ ?
  1. ไม่แน่ :เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีการป้องกันที่ถูกต้อง
  2. ตามสถิติ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยมะเร็งมีการกำเริบซ้ำของโรคภายใน 5 ปี ถึงร้อยละ 50
  3. ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่เกิดโรคซ้ำ มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 90
  4. ดังนั้น การรักษามะเร็งที่สำคัญที่สุด คือ การป้องกันการกำเริบซ้ำของโรค แต่สิ่งนี้มักถูกละเลยไปทั้งจากแพทย์และตัวผู้ป่วยเอง

มะเร็งระยะแรกรักษาแล้วกลับมาเป็นซ้ำได้หรือไม่ ?
  1. ป่วยเป็นมะเร็งระยะแรก มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้เช่นเดียวกัน !
  2. เนื่องจากระยะเริ่มแรกในการพัฒนาของเซลล์มะเร็ง เพียงขนาดก้อนเนื้อประมาณ 0.2 เซนติเมตร ซึ่งยากแก่การตรวจสอบเจอนั้น ก็มีความสามารถในการสร้างเส้นเลือด (micro-angiogenesis) เข้าสู่ก้อนเนื้อใกล้เคียง และชักนำเซลล์มะเร็งไหลผ่านหลอดเลือดเล็กๆ นั้น กระจายไปสู่ส่วนอื่นของร่างกาย
  3. ดังนั้น มะเร็งระยะแรกหลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว ส่วนของเซลล์มะเร็งที่ยังคงมีอยู่อาจกระจายไปทางหลอดเลือดใหม่ตั้งแต่แรกและหลุดรอดจากการผ่าตัด จึงเกิดการกำเริบซ้ำอีก

สาเหตุหลักการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งคืออะไร ?
  1. ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น เซลล์มะเร็งระยะเริ่มแรกสามารถสร้างหลอดเลือดใหม่ (micro-angiogenesis) และเกิดการแพร่กระจาย
  2. ดังนั้นสาเหตุการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง คือ เซลล์มะเร็งเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) เซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปสู่เนื้อเยื่อใกล้เคียง และลุกลามไปสู่อวัยวะที่ไกลออกไป
  3. มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีนักสำหรับผู้ป่วยที่มีมะเร็งลุกลามสู่อวัยวะที่ไกลออกไป ดังนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสร้างหลอดใหม่ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการกระจายของเซลล์มะเร็ง
 

สาเหตุหลักการกำเริบซ้ำของเซลล์มะเร็งคืออะไร ?

เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (Cancer Stem Cell) !
เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งกับการเกิดเซลล์มะเร็งมีความคล้ายคลึงกัน คือ
  - ได้รับมลภาวะที่เป็นพิษ
  - ความเคยชินในการบริโภคที่ไม่ดี ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระจำนวนมากในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็ง
  - การควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene Regulation) ถูกทำลาย ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดเกิดการกลายพันธุ์

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งมีลักษณะเฉพาะดังนี้
  - มักไม่ค่อยแตกตัว ดังนั้นยาเคมีบำบัดโดยทั่วไปไม่ได้ผลกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
  - สามารถแตกตัวเป็นเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะดื้อยาได้
  - ยาสมุนไพรจีน (TXL) มีปฏิกิริยาต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง

แบบจำลองมะเร็ง


วงกลมโปร่งแสง ทึบแสงต่างๆ คือ เซลล์มะเร็ง ทฤษฎีที่ผ่านมาบอกว่า วงกลมโปร่งแสงข้างบนจะแตกตัวเป็นวงกลมต่างๆ ข้างล่าง 


 แบบจำลองเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง


วงกลม CSC ด้านบนหมายถึง เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ที่สามารถแตกตัวออกมาเป็นเซลล์มะเร็งปกติ และแตกตัวเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งด้วย

ยาเคมีสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปกติได้เท่านั้น ไม่สามารถฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ มะเร็งจึงกำเริบซ้ำหลังจากเคมีบำบัด

การติดตามผลเป็นประจำช่วยป้องกันการกำเริบซ้ำ?
ผิด !

     การกำหนดวันติดตามผลเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการตรวจ จุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีการเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ หากไม่ได้ทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของมะเร็ง มัวแต่ติดตามดูผลเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าอัตราของการเกิดซ้ำย่อมเพิ่มสูงขึ้น

รักษาครบแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ได้หรือไม่?
ไม่ได้ !

      คนสมัยดึกดำบรรพ์ไม่ป่วยเป็นมะเร็ง ก็เพราะไม่ได้รับผลจากมลภาวะแวดล้อมความเคยชินด้านอาหารและชีวิตประจำวันที่ไม่ดี เหมือนคนในปัจจุบัน มะเร็งไม่ใช่โรคหวัด เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว ไม่ควรกระทำผิดพลาดแบบความเคยชินที่ผ่านมาอีกต่อไป หากคุณไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำ มะเร็งก็มีโอกาสที่จะกำเริบได้

จะป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำและการแพร่กระจายอย่างไร?

1. ขจัดความเคยชินเก่าที่ไม่ดี
  - ความคิดเชิงลบและอารมณ์ VS ความเชื่อและเป้าหมาย
  - การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก ตรากตรำจนดึกดื่น ไม่ออกกำลังกาย

2. ปรับปรุงด้านโภชนาการ
  - งดน้ำตาล โปรตีนต่ำ น้ำมันน้อย เกลือน้อย แป้งขัดขาวน้อย หลีกเลี่ยงเนื้อแดง
  - หลีกเลี่ยงการใช้เตาไมโครเวฟ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

3. หลีกเลี่ยงสารเคมีต่างๆ มลพิษสารโลหะหนัก แม่เหล็กไฟฟ้า

4. ดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีน เพราะหลักฐานจากทดลองและการทดลองทางคลินิกพบว่า สมุนไพรจีน ยาน้ำเทียนเซียน มีประสิทธิภาพขจัดอนุมูลอิสระ ขจัดเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งป้องกันการเกิดซ้ำ ยับยั้งการแพร่กระจายและการสร้างเส้นเลือดใหม่ ปรับประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน
ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรีกรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ