มะเร็งที่ว่าแน่ ต้องแพ้ให้ดอกแค

view: 952 มะเร็งที่ว่าแน่ ต้องแพ้ให้ดอกแค  แค เป็นต้นไม้ที่คนไทยใช้ส่วนต่างๆ เช่น ราก เปลือกไม้ ใบ มาทำเป็นยาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือการนำดอกมาประกอบอาหาร ไม่ว่าจะแกงส้ม แกงเลียง ก็อร่อยมีรสชมนิดๆทำให้ทุกคนติดใจ  และคุณประโยชน์ที่น่าสนใจในวันนี้คือดอกแคมีผลต่อการต้านโรคมะเร็ง

ในดอกแคมีกรดอะมิโน อาทิ arginine,cysteine,histidine,isoleucine เป็นต้น สารออกฤทธิ์ในดอกแค ได้แก่ สารพวก tannin ที่ให้รสขม cyanidin,delphinidin glucosides,tannins,keampferol,grandiflora,

oleanolic acid,nicotinic acid and  vitamin จากงานวิจัยพบว่า สารเหล่านี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ จึงมีผู้สนใจนำดอกแคมาวิจัยในฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง โดยทดสอบกับเซลล์มะเร็งหลายชนิด ทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ พบว่า ดอกแคไม่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติของมนุษย์ เลือกที่จะทำลายแต่เซลล์มะเร็ง ดังนั้นการนำดอกแคมาปรุงอาหารจึงเป็นหนึ่งในการเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพ

เคล็ด(ไม่)ลับการปรุงอาหารด้วยดอกแค

เคล็ดลับอีกอย่างที่เราอยากแนะนำคือ ควรเด็ดยอดอ่อนของต้นแคมาปรุงอาหารด้วย เพราะยอดแคนั้นมีฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งได้เช่นกันกับดอกแค เป็นการเสริมฤทธิ์ในการปรุงเมนูอาหารจานโปรด

ดอกแคสีขาวมีความปลอดภัยมากกว่าแคแดงและม่วง ซึ่งสีค่อนข้างเข้มอาจทำให้เกิดพิษได้ ถ้ารับประทานในปริมาณสูงเป็นประจำ

ที่มา : เมนูผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง, 2560, น. 34