ย่านาง..สรรพคุณต้านโรค
view: 1876 ย่านาง..สรรพคุณต้านโรค


 
     ย่านาง หลายคนอาจคุ้นชินกับพืชสมุนไพรชนิดนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นทั้งอาหารยามาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีฤทธิ์เย็นเหมาะกับบำบัดหรือบรรเทาอาการที่เกิดจากปรับภาวะไม่สมดุลแบบร้อน เหมาะกับผู้ที่มีความเครียดสูง ผู้ที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ และผู้ที่ทำงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น ใบของย่านาง คือ ส่วนที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคมากที่สุด เนื่องจากมีฤทธิ์เย็นและมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง     

     นอกจากนี้ถูกจัดเอาไว้ในตำราสมุนไพรว่าเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของใบย่านางในการรักษาและป้องกันโรคภัยต่างๆ อาทิ ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ช่วยป้องกันและบำบัดการเกิดโรคหัวใจ ช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ช่วยรักษาโรคนิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในถุงน้ำดี ช่วยแก้อาการเลือดกำเดาไหล เป็นต้น

    นอกจากนี้ส่วนอื่นๆของย่านางยังประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิ รากของย่านาง นิยมนำมาใช้เพื่อแก้อาการไข้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ หรือ ไข้ทับระดู และอาการเบื่อเมา

     จะเห็นว่าย่านางเป็นสมุนไพรในครัวเรือนอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ ปัจจุบันมีการแนะนำการใช้น้ำคั้นจากใบย่านางดื่มเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย โดยนักวิชาการสาธารณสุขด้านการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งมีการรวบรวมประสบการณ์การใช้น้ำคั้นจากใบย่านางในการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ มาเผยแพร่ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของย่านางยังมีไม่มากนัก ยังไม่พบรายงานการศึกษาทางคลินิก รวมทั้งข้อมูลด้านความเป็นพิษในคน ดังนั้นการใช้ย่านางรักษาโรคอื่นๆ นอกเหนือจากแก้ไข้ซึ่งมีประวัติการใช้มาเนิ่นนานแล้ว จึงควรระมัดระวังและมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้ในการรักษาโรค เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อ้างอิง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข