ยิ้มได้แม้ภัยมากิติ  ตันทนงศักดิ์กุล

 ผู้ป่วยมะเร็งปอด

 

             
ยิ้มได้แม้ภัยมา


       เมื่อผมเป็นมะเร็ง ผมไม่เคยถามหมอว่าเป็นขั้นไหน ก้อนขนาดเท่าไร ไม่เคยเซ้าซี้ ไม่ไปคิดมาก

     อยากบอกคนที่เป็นมะเร็งอยู่ว่า ต้องทำใจสบายๆ ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียบ้าง มีกินก็กิน ถึงเวลานอนก็ต้องนอนพักผ่อน ออกไปไหนมาไหนให้ปกติ คนที่ทำใจไม่ได้ก็ต้องฝึก ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

     ตอนนี้ผมร่างกายแข็งแรงปกติดีแล้ว ผมคิดว่าที่หายจากโรคมะเร็งได้มีสาเหตุหลายอย่าง  สิ่งที่สำคัญมาก คือ รักษาและปฏิบัติตามที่หมอแนะนำอย่างเคร่งครัด และเรื่องภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ต้องทำจิตใจสบายๆ อย่าคิดมาก อ่านฉบับเต็ม...


วีดีโอสัมภาษณ์