ประชุมชมรมร้านขายยาภาคกลาง

view: 1366ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคกลาง (เขต 1)

   วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 บริษัท เฟยดา จำกัด ร่วมประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาภาคกลาง(เขต 1) ณ จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในกลุ่มยาที่จำเป็นสำหรับร้านขายยา