มะเร็งหายด้วยหลากหลายองค์ประกอบ


มะเร็งหายด้วยหลากหลายองค์ประกอบที่ดี 


 

“มะเร็ง” หายได้ด้วยองค์ประกอบร่วมและแนวทางการรักษาที่ดี “จับมือพร้อมแล้วเดินไปด้วยกัน”!!


       ปัจจุบันนั้นถือว่าคนไทยเรามีสถิติการเป็น “โรคมะเร็ง”สูงที่สุดในเอเชีย  โดยมีสาเหตุมากมายที่ทำให้คนไทยนั้นเป็นโรคนี้  ถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีการรักษาหลายแนวทาง  มีพัฒนาการทางการแพทย์และตัวยาที่ดีและก้าวไปไกล  แต่ก็ไม่ทำให้จำนวนสถิติของคนที่เป็นโรคนี้ลดลง   และสิ่งที่น่าตกใจคือ การเป็นที่หนึ่งของการเป็นโรคนี้สูงที่สุดในเอเชีย   ดังนั้นจึงมีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ที่มีความตั้งใจศึกษาแนวทาง วิธีการต่างๆที่มีความประสงค์จะทำให้จำนวนของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งนั้น ลดจำนวนลง ทั้งการพัฒนาตัวยา และศาสตร์การรักษาแนวทางใหม่ๆ  วิธีการต่างๆที่เป็นองค์ประกอบร่วมที่จะทำให้กลุ่มผู้ป่วยหายจากอาการโรคดังกล่าว  และผู้ที่ไม่ป่วยนั้นไม่เป็นโรคมะเร็ง  อย่าง “ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง” และ บริษัท เฟยดา จำกัด  ที่ต่างมุ่งมั่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อลด ละ จำนวนผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง  ด้วยวิธีการรักษา  หลักการทางแพทย์จีน ตัวยา และองค์ประกอบเสริมต่างๆ


       ซึ่งการเปิดเผยของแพทย์จีน มาลิน ปิยะชินวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์แพทย์แผนจี ประจำชมรม ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง (www.siamca.com) ได้เปิดเผยถึงแนวทางการรักษามะเร็ง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่  หรือผู้ป่วยสามารถหายขาดจากโรคดังกล่าวได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่ดีร่วมกันทั้งหมด  โดยทางหลักแพทย์จีนนั้นถือว่า การรักษาโรคดังกล่าว ที่ต้นเหตุของการเกิดนั้นคือแนวทางของศาสตร์การรักษาของแพทย์จีน  ประกอบกับ พัฒนาการของศาสตร์แพทย์จีนนั้น  มีการพัฒนาการไปมากว่าที่หลายคนคิด  ทั้งกระบวนการ การักษา  ตัวยา  และอื่นๆ

       “ถ้าเปรียบเทียบหลักการแพทย์แผนจีนที่เราใช้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้น ต้องบอกว่า ของแพทย์จีนนั้นไม่แพ้ศาสตร์อื่นๆ  มีพัฒนาการทางการรักษาที่ดี  มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมการรักษา อาทิ เครื่องตรวจ  ต่างๆ  ทางด้านตัวยานั้นยิ่งต้องบอกว่า  มีความสะดวกสบายในการใช้มากขึ้น  มีแบบเม็ด แบบแปะ เป็นแคปซูล  และที่สำคัญที่สุดมีการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขอย่างถูกต้อง  มีเทคนิควิธีการการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้นไปอีก  สะอาด  คือไม่ใช่แบบสมัยก่อนนั้น ที่เราอาจจะมีการต้ม  ยาหม้อคือมันกลืนยาก ไม่สะดวก และวัดผลเรื่องความสะอาดไม่ได้  แต่ปัจจุบัน แบบนี้ซึ่งเราวัดเรื่องความสะอาดได้ว่าไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน เชื่อโรคต่างๆ  แต่ตอนนี้มันทำได้ การผลิตเพื่อนำมาใช้นั้น  เหมือนกับแพทย์ปัจจุบัน ยาสมุนไพรจีนมีมาตรฐานที่ดีและมีผลดีในทางการรักษาโรค”

       “ส่วนทางด้านการตรวจการรักษามะเร็งนั้น ต้องบอกว่าเรารักษาแบบองค์รวม  เราวิเคราะห์แบบองค์รวม ตั้งสมมุติฐานว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร   แล้ววิเคราะห์ที่สาเหตุที่เกิดแล้วทำการรักษาที่จุดนั้นมากกว่า   แพทย์จีนจะมองร่างกายเป็นว่าร่างกายทำงานเป็นระบบ การที่เราป่วยที่ไหนสักแห่ง มันต้องมีอวัยวะอื่นๆที่ส่งผล”


       แต่ทั้งนี้  สิ่งที่แพทย์จีนนั้นจะบอกคนไข้เสมอนั้น การจะรักษาคนไข้ที่ป่วยด้วยมะเร็งนั้น ต้องรักษาที่ใจก่อน  ใจต้องเชื่อมันก่อน เชื่อว่ามันต้องหาย  แล้วเชื่อในตัวยา  เชื่อในวิธีการต่างๆที่หมอวางแผนการรักษา นอกจากคุณจะมั่นใจในตัวยา  มั่นใจการรักษาแล้ว  เราต้องเชื่ออย่างที่กล่าวว่า  เชื่อว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันดีและมันจะพาเราหายจากโรคมะเร็งได้ สรุปคือ  ตัวยาดี  แนวทางการรักษาดี ใจเราต้องดีด้วย  คือเชื่อมันในทุกอย่างที่กล่าวมา  เป็นองค์ประกอบร่วมกัน" 
แพทย์จีนกล่าว !!!

       ซึ่งตรงกับแนวคิดและวิธีการส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีอย่าง บริษัท เฟยดา จำกัด  นำเข้าเทียนเซียน  สำหรับบำรุงส่งเสริมสุขภาพ  ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง  ที่เชื่อว่า การรักษาผู้ป่วยเพื่อให้มีผลการรักษาที่ดีนั้น นอกจากมีตัวยาที่ดี และมีแนวทางการรักษาที่ดีแล้ว  คงต้องมีองค์ประกอบร่วมอื่นๆ ซึ่งทางองค์กรได้จัดกิจกรรมสำหรับส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง  และผู้รักสุขภาพ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ของตัวเองให้มากขึ้น  โดยจัดกิจกรรม “โยคะ บำบัด โรค ฟื้นฟูจิต “ ที่ผ่านมา  เพื่อให้ทุกๆท่านที่เข้ารับการอบรมได้รับรู้เทคนิควิธีง่ายๆเพื่อนำไปใช้ประกอบการดูแลสุขภาพ รวมถึงผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง  ที่ต้องการองค์ประกอบร่วมในการรักษาโรคและต้องการมีสุขภาพที่ดี  

       โดยได้วิทยากรสาวสวย  “ครูหมู –กุลธิดา แซ่ตั้ง “ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งโยคะ นำทีมกิจกรรมของคนรักสุขภาพ โดย ผู้บริหารสุขภาพดี อย่าง คุณ ภาวนา จู้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟยดาจำกัด  ซึ่งงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง   พร้อมต่างมีความเข้าใจเป็นในแนวทางเดียวกันว่า  การที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น หรือหายป่วยจากโรคภัยที่เป็นอยู่ได้  ต้องมีองค์ประกอบร่วมอีกมากมาย  


 
        นอกจากการมีตัวยา และแนวทางการรักษาที่ดีแล้ว  สิ่งที่ดีอีกอย่างคือ การสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และจิตใจของเราให้ดีพร้อม ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดี  เพื่อเป็นตัวเสริมและช่วยให้ร่างกายเรา พร้อมและมีความเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นควบคู่กับการรักษาและตัวยาที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะโรคมะเร็งนั้น เรื่องของกำลังใจต้องมาก่อนเสมอ  ซึ่งแน่นอนว่าทุกเดือนทางองค์กรก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมไทยของเรา มีสุขภาพดีกันทั่วหน้า  ซึ่งสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  www. siamca.com  หรือ
www.feidathai.com