Patient & Care giver
                            กำลังใจดีๆ จากเพื่อน.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
 ข่าวประชาสัมพันธ์
                    ติดตามข่าวสารดีๆ กับเราได้ที่นี่.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
 สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ติดต่อเรา เท่านั้น!
                            Tianxian Family มีสิ่งดีๆ รอมอบให้คุณ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
 โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
                            Tianxian Family มีสิ่งดีๆ รอมอบให้คุณ.... [x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.feidathai.com
Close
                                                                                                                                          THAI   ENGLISH  worldwide :

 
 
 


Topic :  รู้จักมะเร็งปอดมะเร็งปอด


มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งทั้งหมดใน ประเทศไทย


มะเร็งปอด


สาเหตุ :


ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีสาเหตุส่งเสริมหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดดังนี้ คือ

     1. ร้อยละกว่า 90 เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 เท่า ผู้ที่ต้องสูดดมควันบุหรี่ของผู้อื่นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน ในควันบุหรี่มีสารประกอบมากกว่า 4,000 ชนิด และจำนวนนี้ ประมาณ 60 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ตัวกระตุ้นและตัวส่งเสริมให้เกิดมะเร็งปอด ได้แก่ ทาร์ นิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นต้น มะเร็งปอดพบมากในภาคเหนือของประเทศไทย เพราะการนิยมสูบบุหรี่พื้นเมือง ยามวนที่มีปริมาณของทาร์และสารก่อมะเร็งอื่นๆ สูง

     2. การสัมผัสกับสารแอสเบสทอส ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ผ้าเบรค คลัช ฉนวนความร้อน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เหมืองแร่ โดยผู้ที่เสี่ยงคือ
        • ผู้ที่ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ แอสเบสทอสเป็นส่วนประกอบ
        • ระยะเวลาตั้งแต่สัมผัสฝุ่นแอสเบสทอส จนเป็นมะเร็งปอด อาจใช้เวลา 15 – 35 ปี
        • ผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ทำงานกับฝุ่นแร่แอสเบสทอส เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง 5เท่า
        • ผู้ที่สูบบุหรี่ และทำงานกับฝุ่นแร่แอสเบสทอสด้วย จะเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง 90 เท่า

     3. เรดอน เป็นก๊าซกัมมันตรังสี ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เกิดจากการสลายตัวของแร่ยูเรเนียมในหินและดิน กระจายอยู่ในอากาศและน้ำใต้ดิน ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท เช่น ในเหมืองใต้ดิน อาจมีปริมาณมากทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดไ

     4. มลภาวะในอากาศ ได้แก่ ควันพิษจากรถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โครเมียม นิเกิล แคดเมียม โรงงานน้ำมัน ดินน้ำมัน เป็นต้น

     5. สาเหตุอื่นๆ เช่นโรคปอด โดยเฉพาะวัณโรค มะเร็งจะเกิดบริเวณที่เป็นแผลเป็นของวัณโรค

 

อาการของมะเร็งปอด :

อาการของมะเร็งปอดเป็นอาการของปอด ของตัวมะเร็งเอง และจากการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น

     • อาการทางปอด มี ไอ ไอมีเสมหะ ไอเป็นเลือดแต่เลือดมักออกปนมากับเสมหะ เหนื่อย หอบ เนื่องจากก้อนมะเร็งที่อยู่ในปอดโตขึ้นหรือมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด เจ็บหน้าอก ไข้อาจเป็นจากการติดเชื้อหรือจากมะเร็งก็ได้

     • อาการจากมะเร็ง มี เพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

     • อาการจากการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น เช่น ไปต่อมน้ำเหลืองจะมีต่อมน้ำเหลืองโต บางคราวอาจอุดหลอดเลือดที่พบบ่อยคือ อุดหลอดเลือดดำที่คอทำให้เลือดคั่งบวมที่หน้า อาจร่วมกับอาการอื่น ถ้ากระจายไปที่เยื่อหุ้มปอด ทำให้มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pleural Effusion) กระจายไปที่สมอง มีอาการปวดหัว ชัก อัมพาต ซึม หมดสติ กระจายไปที่กระดูก มีอาการปวดกระดูก กระดูกหักง่าย กระจายไปที่ตับ มีตัวเหลือง ตาเหลือง

โรคมะเร็งปอด


การวินิจฉัยโรค : มีดังนี้


1. ถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด
2. ตรวจเสมหะที่ไอออกมาเพื่อหาเซลล์มะเร็ง
3. ส่องกล้องตรวจดูภายในหลอดลม (Brochoscopy) คือการส่องกล้องเข้าทางปาก ลงหลอดลม และเข้าปอดเพื่อตัดชิ้นเนื้อตรวจ
4. Needle aspiration คือ ใช้เข็มเจาะผ่านผนังทรวงอกเข้าปอดและเข้าเนื้อร้าย แล้วดูดเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ
5. Thoracenthesis คือ ใช้เข็มเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง
6. Thoracotomy คือ ผ่าเข้าในทรวงอกและตัดเนื้อร้ายออก ส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา


การรักษา :


แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยควรจะได้รับการรักษาแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาถึงอายุของผู้ป่วย ภาวะความแข็งแรงของร่างกาย ระยะของโรค ชนิดของมะเร็ง และการยอมรับของผู้ป่วย ซึ่งการรักษาจะประกอบด้วย

     1. การผ่าตัด หากเป็นในระยะเริ่มแรกแพทย์จะผ่าเอาเนื้อร้ายออก บางครั้งอาจต้องตัดปอดออกบางกลีบ (lobectomy) หรือตัดทั้งปอด (pneumectomy)
     2. รังสีรักษา อาจให้ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของมะเร็ง แพทย์อาจให้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา
     3. เคมีบำบัด การให้สารเคมีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง แม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดไปแล้วอาจมีมะเร็งบางส่วนหลงเหลือจึงให้เคมีบำบัดเพื่อทำลายส่วนที่เหลือ
     4. การรักษาแบบผสมผสาน คือ การใช้หลายๆ วิธีร่วมกันเพื่อบรรเทาอาการของโรค


การป้องกัน :


1. เลิกสูบบุหรี่
2. หลีกเลี่ยงการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อม
3. รับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น และอาหารที่มี วิตามินซี วิตามินอี รวมทั้งเซเลเนียม เช่น ข้าวซ้อมมือ รำข้าว และออกกำลังกายสม่ำเสมอ อาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และการดื่มสุรา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดได้
* ขอข้อมูลการรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยละเอียด ฟรี! 
   คลิกที่นี่ หรือ
โทร.087-670-3254เข้าชม : 6000
 
 
 
 
ยาจีนกับผลดีต่อมะเร็งทางเดินอาหาร
ยาจีนช่วยฟื้นฟูหลังผ่าตัด บำบัดบรรเทาผลข้างเคียงการรักษา กินอะไรช่วยอะไรคลิกเลย
มะเร็งในเด็ก
มะเร็งสามารถเกิดขึ้นกับทุกวัย แม้แต่กับเด็กเล็กอายุยังไม่ถึงปี
มะเร็งไม่สิ้นหวังด้วยยาจีน
แพทย์แผนปัจจุบันรักษามะเร็งอาจเห็นผลเร็วแต่ผลข้างเคียงมาก แพทย์แผนจีนรักษาแบบองค์รวม ผลช้ากว่าแต่ราบรื่น
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร รู้ทัน รู้เร็ว รักษาได้
หลอดอาหาร กระเพาะ ตับ ลำไส้ ส่วนใหญ่เกิดมะเร็งจากพฤติกรรมประจำวัน หากรู้ทันก็สู้ได้
หนทางชนะมะเร็ง
การรักษาแผนปัจจุบันคู่ยาจีน ช่วยเพิ่มโอกาสการอยู่รอดจากมะเร็งได้
รู้ไว้ใช่ว่า... สมุนไพรกับการรักษามะเร็ง
ผู้ป่วยมะเร็งผูกพันกับสมุนไพรมาช้านาน อาจใช้ช่วยขจัดอาการข้างเคียงหรือเป็นเครื่องดื่ม
ไขความลับพิชิตมะเร็งด้วยยาจีน
มะเร็งยังมีทางออกที่ไม่สิ้นหวัง ให้ยาจีนช่วยคุณ
ชนะมะเร็งได้ มิใช่อยู่ที่ก้อน
การรักษามะเร็งไม่ได้อยู่ที่เนื้อร้ายเพียงอย่างเดียว
ยาจีนกับผลการทดลองในผู้ป่วยมะเร็ง
ครั้งแรกของยาจีนที่นำมาทดลองในมนุษย์เป็นผลสำเร็จ
เจาะลึก... การรักษามะเร็ง
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ได้ผลสูงสุด จำเป็นต้องผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน
หลักรักษามะเร็ง 8 ประการของแพทย์จีน
แพทย์จีนจะเน้นรักษาแบบทั่วร่างกาย โดยพิจารณาที่ร่างกายคนไข้ก่อน แล้วหาทุกวิธีทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ
ยับยั้งมะเร็งต้องทำลายเซลล์ต้นกำเนิด
ผู้ป่วยรักษามะเร็งอย่างหนัก แต่ทำไมมะเร็งยังเกิดซ้ำหรือกระจายอีก นั่นเพราะเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
เสริมภูมิคุ้มกัน วิธีพื้นฐานในการป้องกันโรคมะเร็ง
การต้านความชราและป้องกันโรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แค่เรารู้จักเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและเพียงพอ
เราฝากชีวิตไว้กับยาฆ่ามะเร็งได้หรือไม่
ด้วยประสิทธิภาพที่คาดการณ์แน่นอนไม่ได้ และผลข้างเีคียงที่รุนแรง หรือว่ายาฆ่ามะเร็งไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ยาจีนยับยั้งก่อนเซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็ง
ยีน p53 ซึ่งเป็นยีนยับยั้งมะเร็งของสิ่งมีชีวิต ยาจีนมีบทบาทต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของ ยีน p53 ได้เป็นอย่างดี จึงช่วยต้านมะเร็ง
 
 
   
 


Copyright @ 2010
FEIDA CO., LTD. All rights reserved.213/5 Asoke Tower., 6 Flr.,Sukhumvit 21 Rd.,North Klongtoey.,Wattana., Bangkok 10110
E-mail: info@feidathai.com
 Checkmail

มะเร็ง ยาน้ำเทียนเซียน สมุนไพรจีน ยาจีน โรคมะเร็ง    สถิติเว็บไซต์   * เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer * Web Directory