เปลี่ยนชีวิตใหม่


 

เปลี่ยนชีวิตใหม่

 

คุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ 
ปัจจุบันอายุ 65 ปี (เกิด พ.ศ.2493)
เป็นมะเร็งตับ 6 ปี

          ความเสี่ยงของมะเร็งตับส่วนใหญ่ คือ มีโรคตับแข็งหรือโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังมาก่อน ทั้งจากไวรัสบี ไวรัสซี หรือจากสาเหตุอื่น โดยอาจจะไม่มีอาการ ซึ่งมักตรวจพบจากการบริจาคโลหิตหรือตรวจเลือดประจำปี หรือมีญาติเป็นมะเร็งตับมาก่อน และมีแพทย์ดูแลรักษาอยู่ก่อนแล้ว ก็จะตรวจเลือดและทำอัลตราซาวด์ติดตามหาการเกิดของมะเร็งเป็นระยะๆ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะตรวจพบได้เร็วในระยะเริ่มแรกก่อนที่จะมีอาการทำให้รักษาได้ผลดี เป็นการติดตามรอคอยซึ่งมักจะพบตามมาถ้าสาเหตุของโรคตับไม่ได้ควบคุมหรือรักษาจนหาย 

          คุณวีรพงศ์  เกษดำรงพาณิชย์ เริ่มจากเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดบีตั้งแต่อายุประมาณ 31  (พ.ศ.2524) แพทย์ควบคุมโรคโดยทานยาชื่อยา Hepsera 10 mg. ต่อวันมาตลอด ต่อมาเมื่อปี 2552 ประมาณ 28 ปี หลังจากเป็นไวรัสตับอักเสบบี เริ่มมีอาการดีซ่าน สุดท้ายแพทย์ก็ตรวจพบ มะเร็งตับ ก้อนขนาด 1.2 ซม.

     การรักษามะเร็งตับมีหลายวิธีขึ้นกับอายุ ความแข็งแรงของร่างกาย ระยะและขนาดของก้อน โรคประจำตัวของผู้ป่วย (คุณวีรพงศ์มีเพียงโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งก็รับประทานยาควบคุมได้) แพทย์จะตัดสินใจร่วมกับท่านและญาติว่าจะเลือกวิธีใด เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ต้องการได้ วิธีรักษาได้แก่การผ่าตัด การสวนเส้นเลือดแดงเข้าไปฉีดยาเคมีโดยตรงที่ก้อนมะเร็ง การจี้ด้วยอัลกอฮอล์ คลื่นความถี่ ความร้อน หรือความเย็น สำหรับมะเร็งตับการฉายแสงหรือการใช้ยาเคมีบำบัดรักษาก็มีแต่ไม่แพร่หลายและได้ผลเฉพาะราย

     คุณวีรพงศ์เริ่มการรักษาตั้งแต่กลางปี 2552 (6 ปีที่แล้ว) โดยทำ RFA 1 ครั้ง (คือ การใช้คลื่นความถี่สูง จี้ไปที่ก้อนในตับ) ผลคือ ก้อนมะเร็งยุบไปหมด แต่ 6 เดือนต่อมา มะเร็งก็ขึ้นมาใหม่เป็นก้อนขนาด 1.8 ซม. รักษาอีกครั้งโดยฉีด TOCE 1 ครั้ง (คือ การรักษาด้วยการให้สารเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปสู่บริเวณที่มีโรคโดยตรงแล้วอุดกั้นหลอดเลือดนั้น เพื่อไม่ให้เลือดกลับไปเลี้ยงก้อนเนื้องอกได้อีก) ก้อนก็ยุบหายไป


     หลังจากนั้นก็ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ให้วิตามิน ให้ยา ใช้สมุนไพรจีน ทำให้ค่าการทำงานของตับดีขึ้น อาการต่างๆ เช่น ท้องมีน้ำ  ตัวเหลือง  ตาเหลือง  อาการท้องอึดดีขึ้นตามลำดับ สุขภาพแข็งแรงยังคงทำงานได้ตามปกติ

     อย่างไรก็ตาม กลางปี 2554  ยังคงเจอก้อนที่ตับ ขนาดก้อน 1.9 x 1.4 ซม. ตับแข็งเพิ่มขึ้น จนแพทย์เจ้าของไข้แนะนำให้ปลูกถ่ายตับ ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดตอนนั้น จึงขึ้นทะเบียนรอปลูกถ่ายตับ ระหว่างที่รอเป็นระยะเวลานานก็ดูแลสุขภาพด้วยเทียนเซียทำให้ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติ สุดท้ายโชคดีที่ได้ปลูกถ่ายตับปลายปีนั้น

     เนื่องจากพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรง อายุตอนนั้น 61 ปี เข้าห้องผ่าตัด 5 ชั่วโมง ก็ออกจากห้องผ่าตัดอย่างปลอดภัย และเป็นคนไข้รายแรกที่ไม่ต้องใส่ท่อให้ออกซิเจนทางปากตอนออกจากห้องผ่าตัด ไม่ต้องให้เลือดเพิ่มเพราะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดี 
 
     ถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยเปลี่ยนตับมา 4 ปีกว่าแล้ว หมอผ่าตัดกับหมอประจำตัวโรคไวรัสตับอักเสบบี นัดตรวจทุก 2-3 เดือน ยังต้องกินยารักษาไวรัสตับอักเสบบีและยากดภูมิคุ้มกัน สำหรับมะเร็งตับตรวจไม่พบ ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ

     สุขภาพด้านอื่นๆ แข็งแรงดี ทำงานได้ตามปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ส่วนตัวชอบวิ่งมาราธอน เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธาน “มูลนิธิสมาพันธ์นักวิ่งแห่งประเทศไทย” นอกจากนี้ ทำงานการกุศลเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมาย
  

ติดต่อขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เทียนเซียน
โทร.02-264-2217-9
เพราะสุขภาพที่ดีของท่าน คือหัวใจของเรา