มะเร็งระบบทางเดินอาหาร รู้ทัน รู้เร็ว รักษาได้


มะเร็งระบบทางเดินอาหาร รู้ทัน รู้เร็ว รักษาได้

       มะเร็งทางเดินอาหาร ได้แก่ มะเร็งในหลอดอาหาร  มะเร็งกระเพาะอาหาร  มะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งลำไส้เล็ก  มะเร็งตับ  มะเร็งตับอ่อน  มะเร็งท่อน้ำดี  มะเร็งถุงน้ำดี  หากแยกย่อยออกมาเฉพาะของระบบทางเดินอาหาร (ไม่รวมมะเร็งตับ)  มะเร็งลำไส้ใหญ่นับเป็นมะเร็งที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด  รองลงมาก็จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร  หลอดอาหาร


สาเหตุของการเกิดมะเร็งทางเดินอาหารมี  2  ปัจจัยที่สำคัญ คือ 
       1.  อาหาร  สูบบุหรี่  ดื่มแอลกอฮอล์  ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุผิวของระบบทางเดินอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง เซลล์  กลายเป็นมะเร็งได้  อาหารจำพวกฟาสฟู้ด  ปิ้ง  ย่าง  ทอดอมน้ำมัน  หมักดอง  ก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารได้
       2.  พันธุกรรม  ปัจจัยทางพันธุกรรมบางชนิดมีการถ่ายทอดทางดีเอ็นเอ  อาทิ  มีญาติสายตรง  เช่น  พ่อ  แม่  พี่  น้อง  ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ตั้งแต่อายุน้อยกว่า  40  ปี  บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสจะเป็นมะเร็งสำไส้เหมือนกัน

ระยะของการเกิดมะเร็งและโอกาสในการรักษา
     ระยะที่ 1  เมื่อตรวจพบในช่วงแรก  ทำการรักษาผ่าตัด  จะทำให้หายขาดได้
     ระยะที่ 2  ต้องให้การผ่าตัดและให้การรักษาอื่นๆเสริม  เช่น  เคมีบำบัด  ฉายแสง  ก็อาจทำให้หายขาดได้
     ระยะที่ 3  ผู้ป่วยสามารถอยู่ได้นานขึ้น  ด้วยการรักษาแบบผสมผสาน  ผ่าตัด  เคมีบำบัด  ฉายแสง
     ระยะที่ 4  ระยะสุดท้าย  คือการรักษาด้วยทุกอย่าง  แต่ไม่สามารถหายขาดได้

การรักษาโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
       การรักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมี 3 รูปแบบ คือ การผ่าตัด เคมีบำบัด การฉายรังสี เป็นการรักษาตามมาตรฐานที่ยอมรับทางการแพทย์ในการรักษามะเร็งทุกชนิด หรือจะเป็นแนวทางการรักษาใหม่ๆ เช่น ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะบนตัวรับของผิวเซลล์มะเร็ง ยาจับเฉพาะเซลล์มะเร็งอย่างเดียวแต่ไม่จับเซลล์ร่างกาย วิธีนี้ให้ผลการรักษาดี ถือว่าเป็นการรักษาแบบพุ่งเป้า 
       นอกจากนี้ การรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร
ยังมีเครื่องมือในการทำลายเนื้องอก เรียกว่า ขดลวดนำกระแสไฟฟ้า เผาในส่วนเนื้องอกมะเร็งที่อยู่ภายในร่างกาย ไม่ต้องใช้การผ่าตัด มะเร็งในระบบทางเดินอาหารหากรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะได้ผลดี  ส่วนขั้นตอนการรักษาขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกิดโรค ธรรมชาติของโรค ระดับของมะเร็ง อาจจะรักษาเพียงรูปแบบเดียว หรือทั้ง 3 รูปแบบควบคู่กันไป

บทบาทของยาจีนต่อมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
       หลักการรักษาด้วยยาจีนนั้นแตกต่างจากการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน ยาแผนปัจจุบันมุ่งฆ่าทำลายเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค แต่ยาจีนนั้นมุ่งฆ่าทำลายสิ่งที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเชื้อโรค ซึ่งก็คือต้นเหตุ(รากเหง้า)ของการเกิดโรค ตำรับยาน้ำเทียนเซียนมียาจีนบางชนิดออกฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ไม่เพียงแต่ต้านมะเร็งอย่างเดียว ยังต้องคำนึงถึงสภาพโดยรวมทั่วร่างกาย ต้องเสริมปรับอวัยวะที่อ่อนแอในร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับ ไต ม้าม กระเพาะอาหาร ต้องกระตุ้นการไหลเวียนของพลังและเลือด ขับร้อนถอนพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ในยาน้ำเทียนเซียนจึงมีตัวยาที่มีบทบาทดังกล่าวด้วย

ปรึกษาศูนย์ยาจีนเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โทร.02-264-2217-9 วันทำการ จัันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น.-17.00น.