อย่าประมาทเรื่องสุขภาพสุชาดา  สังข์เจริญ

 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 

             
อย่าประมาทเรื่องสุขภาพ

     การปรับวิถีชีวิตเข้าหาธรรมะ เป็นอีกแนวทางที่ทำให้จิตใจสงบ ไม่เครียดกับโรค และช่วยฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญธรรมะสอนว่า “เราไม่ควรประมาท”  และให้เปลี่ยน “วิกฤติเป็นโอกาส”

     จากการป่วย ทำให้เราจะต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นในทุกๆ ด้าน เพราะไม่เช่นนั้นเราจะใช้ร่างกายอย่างฟุ่มเฟือย และมักลืมคิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อ่านฉบับเต็ม...


วีดีโอสัมภาษณ์