กำลังใจจากลูกวรรณา  ตั้งเจริญจริง

 ญาติผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่

 

             
กำลังใจจากลูก


     การที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ทำให้วิถีชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนไป จากเดิมที่ทุกคนมุ่งมั่นทำงานและมีเวลาอยู่ดูแลคุณแม่ไม่มาก แต่หลังจากนั้นทุกคนปฏิบัติเหมือนกันในทันที คือ การให้เวลากับคุณแม่มากขึ้น และจากการให้เวลาอยู่กับคุณแม่มากขึ้น จากเดิมที่ท่านเป็นคนหงุดหงิด ก็เป็นคนที่มีอารมณ์ดีขึ้นมามาก 

     การรักษาคุณแม่จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ อันดับแรก คือ ครอบครัวจะต้องมีกำลังใจก่อน  เพราะหากทุกคนมีกำลังใจคุณแม่ก็น่าจะมีกำลังใจในการรักษาตัวด้วย  อ่านฉบับเต็ม...


วีดีโอสัมภาษณ์