Patient & Care giver

บทบาทของญาติต่อผู้ป่วยมะเร็ง

15 JUN 2561 VIEW: 332


8 สิ่งที่ไม่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

22 MAY. 2561 VIEW: 1174


คิดใหม่ เราต้องอยู่ได้และจะดีขึ้น

3 FEB 2561 VIEW: 481


เปลี่ยนโรคมะเร็งให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

21 NOV 2560 VIEW: 1916


มะเร็งมาชีวิตเปลี่ยน

7 NOV 2560 VIEW: 812


เปลี่ยน ที่จุดเริ่มต้น

16 OCT. 2560 VIEW: 659


เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน

4 OCT. 2560 VIEW: 2084


ทุกการเปลี่ยนมีเรื่องราวดี ๆ เสมอ

22 AUG 2560 VIEW: 720


มะเร็งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

15 JUN 2560 VIEW: 2696


เรียนรู้และยอมรับกับ “มะเร็ง”

18 MAY. 2560 VIEW: 2324


เมื่อฝันร้ายมาเยือนลูกรัก

3 APR 2560 VIEW: 960


แข็งแกร่งได้เพราะ...มะเร็ง

22 MAR 2560 VIEW: 1540


1/56 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>