ไวรัสรักษา.... มะเร็ง
15 FEB 2562 VIEW: 222

 

     หลายคนเข้าใจว่า ไวรัส คือ เชื้อโรคชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดโรคร้ายมากมาย  ยิ่งมีภาพยนตร์เกี่ยวกับไวรัสทำลายล้างโลก ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของไวรัสดูน่ากลัว  ตั้งแต่อดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีไวรัสร้ายแรงหลายชนิดทำลายชีวิตมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่า  เริ่มตั้งแต่โรคฝีดาษ  ไข้หวัดใหญ่ โรคเอดส์ ไข้หวัดนก  โรคซาร์ส โรคที่เกิดจากเชื้ออีโบล่า ไข้เลือดออก โรคตับอักเสบ เป็นต้น

    ไวรัสสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ได้  ในปัจจุบันนี้พบไวรัสอย่างน้อย 8 ชนิด ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ ได้แก่ไวรัสเอดส์ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ผิวหนังคาโปซี และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไวรัสหูดทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งทวารหนัก ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ ไวรัสเอ็บสไตน์บาร์ทำให้เป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไวรัสเอชทีแอลวีวันทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไวรัสเริมชนิด 8 ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังชนิดคาโปซี ไวรัสเริม เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

    คุณสมบัติพิเศษของไวรัส คือ สามารถเกาะติดผิวเซลล์เจาะชอนไช เข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนำรหัสดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตมาเป็นแม่พิมพ์ในการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ของไวรัส การขโมยดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตและสอดแทรกสายดีเอ็นเอของไวรัส ร่วมกับก่อให้เกิดปฏิกิริยา ภูมิต้านทานของร่างกายต่อต้านไวรัส ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด รวมทั้งโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

    นักวิทยาศาสตร์ได้ประยุกต์ใช้คุณสมบัติของไวรัสมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง เป็นที่ทราบแน่นอนแล้วว่ามะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติ  เหนี่ยวนำให้เกิดการกระตุ้นยีนก่อมะเร็ง ยับยั้งยีนต้านมะเร็ง และหยุดการทำงานของยีนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมดีเอ็นเอของเซลล์ปกติ  ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งที่ตรงตามกลไกการเกิดโรค คือ ยีนบำบัด โดยการดับที่ต้นเหตุของการเกิดมะเร็งคือ การกลายพันธุ์ของยีน ปรับสมดุลให้เซลล์ที่ป่วยกลายพันธุ์กลับสู่สภาพปกติ และกำจัดเซลล์ร้ายกลายพันธุ์ให้หมดไปจากร่างกาย อาศัยคุณสมบัติพิเศษของไวรัสเป็นพาหะนำพายีนที่ต้องกร เข้าไปในเซลล์เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

    การพัฒนาไวรัสรักษามะเร็งพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีของยีนบำบัด เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วศูนย์มะเร็งเอ็มดีแอนเดอร์ซัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์มะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นายแพทย์แจ๊ค โรธ ศัลยแพทย์ทรวงอก ได้ทดลองนำยีนต้านมะเร็ง พี 53 บรรจุในไวรัสที่สร้างขึ้นโดยเฉพา เพื่อเป็นพาหะในการนำยีนต้านมะเร็งพี 53 เข้าไปในเซลล์มะเร็ง เมื่อทดลองฉีดเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ทำให้ก้อนมะเร็งฝ่อลงในที่สุด

    นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอีกหลายวิธี ได้แก่ การนำยีนที่ทำให้ไวต่อยาที่รักษา ยับยั้งยีนตื้อยาใส่ในมะเร็ง ทำให้มะเร็งไม่ดื้อยา การนำยีนภูมิคุ้มกันฉีดเข้าไปเสริมภูมิทำลาย มะเร็งอย่างจำเพาะ เป็นต้น

    ล่าสุดนี้ประเทศจีนได้พัฒนาทดลองนำเทคโนโลยีไวรัสรักษามะเร็งในผู้ป่วยชาวจีนหลายรายพบว่าได้ผลดี โดยนำไวรัสอะดีโนชนิด 5 ตัดต่อสายพันธุ์ เพื่อให้กระตุ้นการทำหน้าที่ของยีนต้านมะเร็งพี 53 ในเซลล์มะเร็ง ฉีดเข้าไปในก้อนมะเร็งโดยตรง ทำให้ก้อนมะเร็งฝ่อลงได้ในที่สุด

     สิ่งใดมีคุณอนันต์อาจมีโทษมหันต์ได้ ไวรัสที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้อาจกลายพันธุ์เกิดเป็นโรคร้ายชนิดใหม่ได้  อาจก่อให้เกิดมะเร็งจากการกลายพันธุ์ก็ได้ และยิ่งถ้าสามารถขยายพันธุ์ปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม  อาจเกิดโรคติดเชื้อชนิดใหม่ระบาดได้ ดังนั้นไวรัสรักษามะเร็งจึงต้องตัดต่อสายพันธุ์ให้เป็นหมัน ขยายพันธุ์แพร่กระจายไม่ได้ จึงจะปลอดภัยเมื่อนำมาใช้รักษาโรค แต่ใครจะกล้ารับประกันได้ว่าไวรัสจะไม่กลายพันธุ์เปลี่ยนจากผู้ช่วยแพทย์รักษาโรค มาเป็นผู้ร้ายก่อให้เกิดโรคติดต่อชนิดใหม่หรือก่อมะเร็งได้ในมนุษย์ การศึกษาวิจัยมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการควบคุมอย่างเข้มงวดเท่านั้น จึงจะตอบคำถามได้ว่า นวัตกรรมนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการพิชิตโรคมะเร็งได้หรือไม่




ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี



กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ