เสริมการรักษามะเร็งให้ได้ผลด้วยยาจีน | ตอน 2
26 DEC 2561 VIEW: 313

 

โดย  :แพทย์จีน มาลิน  ปิยะชินวรรณ

ทำไมยาจีนสามารถรักษามะเร็งได้
การรักษามะเร็งแผนหลักในปัจจุบันพบปัญหาใหญ่ 3 ประการ ได้แก่
1. ปัญหาผลข้างเคียง มีผู้ป่วยจำนวนมากรับไม่ได้ ยังทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยยิ่งต่ำลง ดังนั้นมะเร็งจึงเกิดซ้ำได้ง่าย
2. ยาเคมีบำบัดเมื่อใช้กับร่างกายผู้ป่วยแล้ว หากเกิดมะเร็งซ้ำยานั้นไม่สามารถใช้ได้อีก เพราะเกิดการดื้อยาแล้ว
3. ยาเคมีมีผลต่อเซลล์มะเร็งบางชนิดเท่านั้น แต่ไม่ได้ผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ดังนั้นจึงเกิดมะเร็งซ้ำได้ง่าย
เหตุผลที่ยาจีนสามารถรักษามะเร็ง และยังใช้ร่วมกับยาเคมี การรักษาแบบอื่น อาทิ ผ่าตัด ฉายรังสี ได้ เนื่องจากสามารถช่วยแก้ไขปัญหา 3 ข้อข้างต้น

จุดเด่นของยาจีนในการรักษามะเร็ง
• การรักษาด้วยยาจีนสามารถปรับสมดุลของ ยิน-หยาง
• ปรับสมดุลชวี่เลือด อวัยวะจ้างฝู่  เส้นลมปราณ
• และเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

จุดเด่นของยาจีนในการรักษามะเร็ง
• การรักษาด้วยแผนจีนและยาจีน มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและค้ำจุนพลังชีวิตหลังผ่าตัด
• สามารถบรรเทาผลข้างเคียงจากพิษของเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา
• การรักษาด้วยแผนปัจจุบันและเสริมการรักษาด้วยยาจีน ทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น และช่วยให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอย่างมีคุณภาพ
• ช่วยปรับกลไกการสร้างเม็ดเลือดของไขกระดูกให้ดียิ่งขึ้น มีผลทำให้ค่าของเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น หรือไม่ตกต่ำไปกว่าเดิม
• ยกระดับและปรับประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของร่างกาย เสริมสมรรถภาพในการกลืนกินของเซลล์นักฆ่า
• เสริมประสิทธิภาพในการหลั่งสารเหลวของต่อมไร้ท่อต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
• ช่วยยกระดับและปรับปรุงระบบการไหลเวียน ซึ่งเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูสุขภาพ
• ช่วยเร่งให้เซลล์เนื้องอกแปรเปลี่ยนเป็นเซลล์ดี ช่วยให้สภาวะภายในร่างกายเสถียรยิ่งขึ้น

กลุ่มยาจีนเพื่อเสริมการรักษาโรคมะเร็ง
กลุ่มยาจีนเพื่อเสริมการรักษาโรคมะเร็งและบรรเทาผลข้างเคียง แบ่งเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่
• ตัวยาขับร้อนถอนพิษต้านมะเร็ง
• ตัวยาสลายก้อนกระจายปมแข็ง
• ตัวยากระจายเลือดคั่ง กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
• ตัวยาละลายเสมหะต้านมะเร็ง
• ตัวยาขับน้ำ ระบายความชื้น
• ตัวยาเสริมภูมิคุ้มกัน บำรุงเลือดลม

แพทย์จีนเสริมการรักษาโรคมะเร็งควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างไร
• แพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ผลเร็ว แต่พิษผลข้างเคียงมาก
• แพทย์จีนกระบวนการรักษาช้า แต่ผลข้างเคียงน้อยมาก
• การบูรณาการร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์จีน ประสิทธิผลดีกว่า เพราะยาจีนเสริมในส่วนที่แผนปัจจุบันยังไม่อาจแก้ได้
วิธีการรักษามะเร็งของแพทย์จีน คือ การใช้ยาจีนประสานก่อนการผ่าตัด บรรเทาผลข้างเคียงจากรังสีรักษา และบรรเทาผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด

ยาจีนประสานการรักษาก่อนและหลังการผ่าตัด
• ใช้ยาจีนก่อนการผ่าตัด ช่วยปรับสภาพร่างกายไม่ให้ทรุด การผ่าตัดทำได้ราบรื่น
• หลังผ่าตัดผู้ป่วยอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ชวี่เลือดพร่อง ม้ามและกระเพาะอาหารสูญเสียสมดุล ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม สามารถใช้ยาจีนแก้ไขและฟื้นฟู
• หลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ได้รับรังสีรักษา หรือเคมีบำบัด สามารถใช้ยาจีนเพื่อดูแลสุขภาพต่อไป
ยาจีนบรรเทาผลข้างเคียงจากรังสีรักษา
• รังสีรักษามีผลกระทบต่อไขกระดูก ทำให้เม็ดเลือด เกล็ดเลือดต่ำ
• รังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร เนื้อเยื่อช่องปาก
• ระหว่างรังสีรักษา ผู้ป่วยควรได้รับยาจีนที่ช่วยเสริมพละกำลัง ปรับสมดุลม้ามและกระเพาะอาหาร
• หลังรังสีรักษา พิษร้อนตกค้างในร่างกาย ควรใช้ยาจีนเพื่อขับร้อนถอนพิษ

ยาจีนบรรเทาผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด
• ตัวยาเคมีบำบัดไม่เจาะจงทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่ทำลายเซลล์ปกติด้วยและก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายเป็นเวลานาน
• ทัศนะแพทย์จีนเห็นว่า เคมีบำบัดทำลายชวี่เลือดเป็นหลัก ดังนั้น ต้องเสริมบำรุงชวี่เลือด เสริมม้ามและกระเพาะอาหารให้ทำงานสมดุลกัน บำรุงตับและไต ถ้าใช้วิธีแก้ไขให้เหมาะสม ผลข้างเคียงต่างๆ จะค่อยๆ หายไป

การแสดงออกของผลข้างเคียงเคมีบำบัด
1. ปฏิกิริยาทั่วร่างกาย
2. ปฏิกิริยาต่อทางเดินอาหาร
3. การสร้างเม็ดเลือดของไขกระดูกติดขัด
4. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนื่องจากถูกพิษ
5. ตับอักเสบถูกพิษ
6. สมรรถภาพไตเสียหาย
7. ผมร่วง
8. ประจำเดือนขาดหาย
ใช้ยาจีนช่วยแก้ไขตามอาการที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพ

 

โปรดติดตามตอนต่อไป...




ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี



กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ