เมนู ที่เกี่ยวข้อง
 
  ผัก 4 ชนิด ป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร ได้แก่

กระเทียม

หอมใหญ่

มะเขือเทศ

เห็ด
 
 
About Us
วิสัยทัศน์

• ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ผสมผสานการแพทย์แผนจีน

• มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด และการบริการอย่างมืออาชีพแก่ผู้บริโภค

• ให้ความช่วยเหลือและทำงานด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์สู่สังคม