เมนู ที่เกี่ยวข้อง
 
  "3 ไม่" ต้านมะเร็ง

1. ไม่รับประทานอาหารกากใยน้อยเกินไป

2. ไม่รับประทานไขมันโดยเฉพาะไขมันจากสัตว

3. ไม่รับประทานเค็ม
 
 
About Us
ประวัติความเป็นมา

กันยายน 1991
ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท ไชน่า-เจแปน เฟยดา ยูเนี่ยน จำกัด ที่ฮ่องกง


พฤศจิกายน 1991
เซ็นสัญญากับเจิ้นกั๋วกรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทียนเซียนทั่วโลก


กุมภาพันธ์ 1992
แต่งตั้งตัวแทนในประเทศญี่ปุ่น และก่อตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศไต้หวัน


เมษายน 1992
แต่งตั้งตัวแทนในประเทศมาเลเซีย


มิถุนายน 1994
ก่อตั้งสำนักงานสาขา บริษัท เฟยดา จำกัด ในประเทศไทย พฤศจิกายน 1997
แต่งตั้งตัวแทนในประเทศฟิลิปปินส์


มีนาคม 1998
ยาน้ำเทียนเซียน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ใช้ชื่อในประเทศไทยว่า ยาน้ำเทียนเซีย


มกราคม 2000
ยาน้ำเทียนเซียน ได้รับอนุมัติจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Dietary Supplement)


เมษายน 2000
ก่อตั้ง Feida Union Pharmaceutical Manufactory โรงงานผลิตยาระดับมาตรฐาน GMP ในประเทศสหรัฐอเมริกา


เมษายน 2000
ก่อตั้ง China-Japan Feida Union (Australia) Pty., Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย


พฤษภาคม 2000
ก่อตั้ง United Medical Development Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา


สิงหาคม 2001
ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศ ออสเตรเลีย ให้เป็นยาแผนโบราณ (Traditional Medicine)


มิถุนายน 2001
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไต้หวันให้นำเข้ายาน้ำเทียนเซียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา


พฤศจิกายน 2001
เซ็นสัญญา 1 ปีกับ Innovative Marketing Firm เพื่อประชาสัมพันธ์ยาน้ำเทียนเซียนในประเทศสหรัฐอเมริกา


มกราคม 2003
เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Innovative Marketing Firm เพื่อจำหน่ายยาน้ำเทียนเซียนในตลาดอเมริกาเหนือ


มกราคม 2003
แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย


กรกฎาคม 2007
แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศโรมาเนีย


มิถุนายน 2008
ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)


กรกฎาคม 2009
ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจากกองควบคุมยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซียให้เป็นยาแผนโบราณ (Traditional Medicine)


กันยายน 2009
ยาน้ำเทียนเซียนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Institute of Food Bio-resources ประเทศโรมาเนียให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement)