4 เหตุผล ทำไมต้องใช้ TXL


ช่วยทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (CSC : Cancer Stem Cell)

      ในก้อนมะเร็งมีเซลล์ต้นกำเนิดประมาณ 2% เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งรับเคมีบำบัดจะมีปฏิกิริยาคายยาออกมา ยาจึงไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ นอกจากนี้ เคมีบำบัดมีผลกับเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว แต่เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นเซลล์ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแบ่งตัว จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ยาเคมีบำบัดไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ ยิ่งส่งผลให้เกิดการกำเริบซ้ำของโรค

      สมุนไพรจีนเทียนเซียนทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้โดย
            •ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเข้าสู่กระบวนการตายแบบอะพอพโทซิส (Apoptosis) ซึ่งเป็นการตายที่เกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต หรือ ทำให้เซลล์มะเร็งฆ่าตัวตายนั่นเอง
            •ช่วยควบคุมการแสดงออกของยีนของเซลล์ต้นกำเนิด ควบคุมความสามารถในการสืบสายพันธุ์ ยับยั้งการสร้างรูปแบบและความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง

References : Elimination of Cancer Stem cell-Like “Side Population” Cells in Hepatoma Cell Lines by Chinese Herbal Mixture “THL”, Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 617085

ช่วยเพิ่มผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดแลฉายรังสี

      จากการศึกษาหัวข้อ ปฏิกิริยาในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของสมุนไพรจีนเทียนเซียน โดย นพ.ล่าย จี๋ หมิง แห่ง Health Research Institute ไต้หวัน พบว่า การใช้สมุนไพรจีนดังกล่าวร่วมกับยาเคมีบำบัด Doxorubicin ซึ่งเป็นยาพื้นฐานในการรักษามะเร็งหลายชนิด ให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น และยังกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเองแบบอะพอพโทซีส
      นอกจากนี้ สมุนไพรจีนเทียนเซียนช่วยลดอัตราต่อต้านการรักษาแผนหลักของเซลล์มะเร็ง ยังช่วยทำให้เซลล์มะเร็งที่ถูกทำลายด้วยรังสี ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ จึงส่งผลให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้น

ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

      สมุนไพรจีนเทียนเซียนช่วยปรับสมดุลและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สามารถจะต่อต้านเซลล์มะเร็ง โดยสมุนไพรจีนเทียนเซียน ทำการเยียวยาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากต้นตอ จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุดในไต้หวัน (มิถุนายน 2016) พบว่าสามารถช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 กับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ให้กับร่างกายได้
      นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเพิ่มการสร้างอะมิโนโปรตีนต่าง ๆ อาทิ IFN-γ, IL-2 และ TNF-α ซึ่งแสดงถึงความสามารถของสมุนไพรจีนเทียนเซียนในการออกฤทธิ์ปรับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านเซลล์มะเร็ง

ช่วยลดผลข้างเคียงการรักษา

      สมุนไพรจีนเทียนเซียนช่วยลดผลข้างเคียงอันเกิดจากการทำเคมีบำบัด และรังสีรักษา อาทิ อาการปวด เพลีย อ่อนล้า เหนื่อยง่าย ผมร่วง ฟื้นฟูระดับเม็ดเลือดที่ลดลง ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น
      จากการทดลองทางคลินิก ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Hospital) ในปี 2012 เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสมุนไพรจีนเทียนเซียน กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแผนปัจจุบัน
      ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรจีนเทียนเซียน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวต่าง ๆ อาทิ CD3, CD4/CD8, และ CD19 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
      นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรจีนยังมีการตอบสนองด้านร่างกาย สมรรถภาพในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการในการรับรู้และนึกคิดสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา ความอ่อนล้าและผลกระทบต่อระบบต่างของร่างกายลดลง

References : Safety and Efficacy of THL Practical in Patients with Refractory Metastatic Breast Cancer : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial. Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 803239.